Skoči do osrednje vsebine

Javna dela 2024

♦ Aktualno javno povabilo

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih, na podlagi javnega povabila za izbor programov za leto 2024. Povabilo je odprto od 23. novembra 2023 do razdelitve sredstev, najkasneje do 30. aprila 2024. 

Javna dela so namenjena spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.  
 

Ne prezrite!

  • Z dnem objave povabila 9.11.2023 lahko ponudbo za program javnega dela vnesete in shranite na našem Portalu za delodajalce.
  • Z dnem odprtja povabila 23.11.2023 lahko shranjeno ponudbo na omenjenem portalu tudi oddate. 
  • Informiranje potencialnih izvajalcev in naročnikov programov javnih del poteka po območnih službah Zavoda po predvidenem razporedu
  • Prvo odpiranje ponudb, ki je potekalo po območnih službah Zavoda od 24.11.2023 in v tednu od 27.11.2023, zaradi velikega števila prejetih ponudb ni bilo javno. Nadaljnja odpiranja ponudb potekajo po predvidenem razporedu

Kaj vam omogoča povabilo?

Sofinanciranje stroškov zaposlitve
Za brezposelne, vključene v programe javnih del na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

Zaposlitev kandidatov
Vključitev dolgotrajno brezposelnih, ki so 12 mesecev ali več neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Prednost imajo invalidi in dolgotrajno brezposelni, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb
Elektronsko od 23.11.2023 do porabe sredstev, najkasneje do 30.4.2024.

Portal za delodajalce

Obravnava ponudb
Odpiranje je praviloma javno.

Termini odpiranja ponudb

Objava povabila
9.11.2023

Besedilo javnega povabila

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
9.270.400,00 EUR

Vir financiranja
Proračun Republike Slovenije

Predvideno število vključitev
Okvirno 1.500 dolgotrajno brezposelnih iz vse Slovenije

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Se prijavljate na javno povabilo?

Preglejte dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopek sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke in vzorec pogodbe o izvedbi programa, ki jo sklenemo z izvajalcem. 

Sredstva za izvedbo programov so razdeljena kvotno po območnih službah Zavoda. 

Besedilo javnega povabila

V skladu s Katalogom programov javnih del se slednja lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

Katalog programov javnih del 2023–2024

Pri določitvi deleža sofinanciranja za plače udeležencev javnih del se upošteva določitev in razvrstitev občin oziroma regij glede na povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v Republiki Sloveniji oziroma strukturo brezposelnosti.

Pregled financiranja po merilih in občinah

Ponudba

Obrazec Ponudba (na vpogled)

Ponudbo izpolnite in oddate na Portalu za delodajalce.

Obrazec Izjava naročnika programa javnega dela (izpolni in podpiše naročnik javnega dela, ki je izkazal javni interes)

Izpolnjeno in podpisano izjavo v skenirani obliki obvezno priložite ponudbi na portalu. 

Pri prijavi programa javnih del z izkazanim javnim interesom več naročnikov priložite izjavo vsakega naročnika posebej. 

Na voljo so vam Navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. 
 

Oddajte ponudbo ...

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov ter pravic iz delovnega razmerja. 

Navodila za izvajanje programov javnih del

Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede prijave


Centralna služba

Skrbnica programa

mag. Iris Lojevec

 

Pošljite sporočilo!

Pomoč pri prijavi na povabilo


Pisarne za delodajalce

Na 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

 

Poiščite najbližjo pisarno!

Pravne podlage in javna dela, ki jih v celoti financira občina

Izvajanje programov javnih del, ki jih v celoti financira občina

Občina lahko z namenom aktiviranja svojih brezposelnih občanov sprejme program javnih del:

  • če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in
  • če pred sprejemom programa javnih del pridobi naše soglasje (Zavoda RS za zaposlovanje).

Več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2024

Soglasje (vzorec obrazca)

Vsebinsko poročilo (vzorec obrazca)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE