Skoči do osrednje vsebine

Zelena delovna mesta

♦ Aktualno javno povabilo

V okviru javnega povabila je od 1.2.2023 znova odprto zbiranje ponudb do porabe sredstev, najdlje do 30.6.2024. Omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Subvencija znaša 680 EUR na mesec za polni delovni čas in se izplačuje 12 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas.

Namen spodbud za zaposlitev je prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati se s temi spodbudami zmanjšuje število brezposelnih.  

 

Kaj so zelena delovna mesta?

So pomemben mehanizem za doseganje trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih, njihovi delovni in socialni vključenosti. 

 Na primer:

 • gozdno-lesna veriga, proizvodnja lesnih izdelkov, 
 • trajnostna gradnja in projektiranje,
 • trajnostna mobilnost in promet, zeleni turizem,
 • trajnostno ravnanje z odpadki,
 • okoljsko izobraževanje in raziskovanje,
 • povečanje energetske učinkovitosti, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, učinkovita raba naravnih virov ipd.

Poglejte si seznam izbranih dejavnosti.
 

Poglejte si seznam izbranih poklicev na zelenih delovnih mestih.
 

Kaj vam omogoča povabilo?

Subvencijo za zaposlitev
12-krat po 680 EUR na mesec za polni delovni čas.

Delovno razmerje
Za nedoločen čas, praviloma s polnim delovnim časom.

Zaposlitev kandidatov
Brezposelni, ki so prijavljeni v evidenci ZRSZ.

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb 
Znova možna od 1. 2. 2023 od 10:00, do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2024.

Elektronsko: Portal za delodajalce

Zadnja sprememba
30. 1. 2023

Poglejte: Besedilo javnega povabila

Objava povabila
19. 8. 2022

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
2.453.280 EUR

Vir financiranja
Sklad za podnebne spremembe (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)

Predvideno število vključitev
300 brezposelnih iz vse Slovenije

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Se prijavljate na javno povabilo?

Preglejte dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

Javno povabilo

Opredeljuje pogoje in postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila, roke in vzorec pogodbe. 

Besedilo javnega povabila

Ponudba

Obrazec Ponudba(na vpogled)

Pri pripravi ponudbe so vam lahko v pomoč 
Odgovori na vprašanja.

Seznam dejavnosti z neravnovesjem med spoloma

Ponudbo izpolnite in oddate elektronsko na
Portalu za delodajalce.

Pri tem so vam na voljo Navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se registrirate
 

Oddajte ponudbo ...

Povečajte si možnosti, da bo vaša ponudba sprejeta. Ne spreglejte bistvenih informacij za prijavo na povabilo.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko oddate delodajalci, ki:

 • ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
 • imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni in
 • izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (6. poglavje).

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe preverite:

Ponudbo lahko oddate le elektronsko na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je v skladu s 1. spremembo javnega povabila (30.1.2023) znova možna od 1.2.2023 od 10:00.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.6.2024 do 23:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Predložite lahko eno ali več ponudb. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti sklenjene vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.
 

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Strokovna komisija na naši Centralni službi odpira ponudbe praviloma enkrat na 14 dni, ob torkih ob 10:00 na naslovu: Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletni strani. Poglejte si termine odpiranja.

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si Seznam izbranih ponudnikov.
 

S pomočjo subvencije lahko na zelenih delovnih mestih zaposlite osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih.

Vključitev v program je možna le na podlagi naše napotitve. 

Delodajalci lahko zaposlite brezposelne na predvidenih delovnih mestih, ki ste jih predlagali v ponudbi na javno povabilo. 

V subvencionirano zaposlitev ne morete vključiti brezposelne osebe, ki:

 • je bila v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe pri vas zaposlena s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali
 • je lastnik ali solastnik ali ustanovitelj vašega poslovnega subjekta ali ga tudi osebno vodi ali ima v njem status prokurista.
   

 • 680 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom (40 ur na teden) ali
   
 • sorazmerno manj za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, kadar zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas.

Subvencijo vam izplačamo v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.
 

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede prijave


Centralna služba

Skrbnica programa Vanja Hribernik

Odgovori na pogosta vprašanja 
 

Pošljite sporočilo!

Pomoč pri prijavi na povabilo


Pisarne za delodajalce

Na 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

 

Poiščite najbližjo pisarno!

Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Potem ko je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev izbranih kandidatov.

Ne spreglejte bistvenih informacij o uveljavljanju upravičenih stroškov pri subvencionirani zaposlitvi.

Po naslednjem postopku:

 1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).
   
 2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.
   
 3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:
   
  • v 30 dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.
    
 4. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).
   
 5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.
   
 6. Predložite nam ustrezno pogodbo o zaposlitvi na Portalu za delodajalce.
   

Subvencijo vam izplačamo v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.

Za izplačilo prve subvencije pošljete kopijo pogodbe o zaposlitvi na naš Portal za delodajalce. Izjemoma jo lahko oddate tudi po elektronski ali navadni pošti na naslov Centralne službe.

Polni mesec zaposlitve pomeni:

 • pri zaposlitvi s prvim dnem v koledarskem mesecu – zaposlitev do vključno zadnjega dne v tem koledarskem mesecu,

 • če prvi dan zaposlitve ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev traja od prvega do zadnjega dne v mesecu. Prve dni zaposlitve v mesecu, ki ne šteje za polni mesec, se poračuna ob izplačilu zadnje subvencije.

Kadar prvi in zadnji mesec nista polna meseca zaposlitve, se sorazmerni del za prvi mesec poračuna pri izplačilu zadnje subvencije.

Nakazila izvedemo na podlagi preverjanja prijave osebe v obvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in predložitve obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS). Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Ker se prvi obračun subvencije za prvi polni mesec zaposlitve pripravi in preveri ročno, ostali pa avtomatsko na podlagi križanja podatkov z uradno evidenco ZZZS in FURS, lahko med izplačilom 1. in 2. mesečne subvencijepride do enomesečnega zamika.
 

Dokazilo za izplačilo zadnje mesečne subvencije je Končno poročilo (na vpogled), v katerem so vam na voljo usmeritve za izpolnjevanje.

Končno poročilo izpolnite in oddate elektronsko na Portalu za delodajalce.

Poglejte si Priročnik za oddajo končnega poročila na portalu.
 

Novice in dobre prakse

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE