Skoči do osrednje vsebine

Zaposlitev delavca iz Evrope

Enaki pogoji, kot veljajo za zaposlitev državljanov Slovenije, veljajo tudi v primeru zaposlitve državljanov Evropske unije, Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Švice.

Postopek zaposlitve državljana EU, EGP ali Švice

1. Prosto delovno mesto javno objavite (v skladu s 25. in 26. členom ZDR-1). To lahko storite tudi pri Zavodu za zaposlovanje.

2. Izvedite izbirni postopek in izberite kandidata, ki izpolnjuje pogoje za zaposlitev (posebej pozorni bodite pri reguliranih poklicih).

3. Kandidatu vročite pisni predlog pogodbe o zaposlitvi (vsaj 3 dni pred podpisom pogodbe). Pogodba naj bo napisana v slovenskem jeziku, po potrebi pa tudi v jeziku, ki ga delavec razume.

4. Kandidata na lastne stroške napotite na zdravstveni pregled.

5. Podpišite pogodbo o zaposlitvi.

6. Pridobite slovenski EMŠO delavca. Če ga delavec še nima, imate dve možnosti

  • lahko pošljete dopis za določitev EMŠO na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Priložite kopijo/sken pogodbe o zaposlitvi, kopijo/sken osebnega dokumenta delavca in podatke o občini in kraju rojstva delavca. Imejte v mislih, da lahko postopek traja nekaj dni;
  • če bo delavec v Sloveniji prebival dlje kot 3 mesece, lahko sam na upravni enoti pridobi slovenski EMŠO, ko vloži Prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EGP. Prošnji naj priloži pogodbo o zaposlitvi, osebni dokument in sliko.

7. Delavca prijavite v obvezna socialna zavarovanja (portal SPOT).

8. Po vseh opravljenih postopkih lahko delavec prične z opravljanjem dela, vi pa mu izročite potrdilo o prijavi v obvezna zavarovanja

Obmejni delavec oz. čezmejni delovni migrant dela v eni državi EU, prebiva pa v drugi in se vsak dan ali vsaj enkrat tedensko vrača v državo stalnega prebivališča.

Zdravstveno zavarovanje
Zavarovana oseba, ki ima status obmejnega delavca, uveljavlja pravico do zdravstvenih storitev tako v državi stalnega bivanja, kot tudi v državi zaposlitve in sicer na način in v obsegu, kot to določa zakonodaja obeh držav. Zavarovani osebi status obmejnega delavca določi pristojni nosilec zdravstvenega zavarovanja v državi zaposlitve, ki za obmejnega delavca izda ustrezno potrdilo in ga pošlje v potrditev pristojnemu nosilcu v državo stalnega bivanja. Za več informacij se obrnite na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Prijava prebivanja
Če delavec ne prebiva v Sloveniji, mu ni potrebno urejati prijave prebivanja. Za več informacij se obrnite na pristojno upravno enoto.

Davčne obveznosti
Obmejni delavec ohranja davčno rezidentstvo v državi prebivanja. Na pristojni finančni upravi naj se pozanima o svojih pravicah in obveznostih.

Delavci se pogosto pri urejanju administrativnih postopkov za nasvet in pomoč najprej obrnejo na delodajalca. Lahko jim pomagate z nekaj napotki.

Pred selitvijo naj:

  • se povežejo s svetovalcem EURES iz matične države,
  • preverijo finančne podpore EURES, ki so na voljo za iskalce zaposlitve.

Po prihodu v Slovenijo naj:

  • pridobijo davčno številko pri FURS-u,
  • se vključijo v dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
  • v roku 90 dni po prihodu v Slovenijo pri pristojni upravni enoti vložijo Prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EGP.

Informacije za tuje iskalce zaposlitve v angleškem jeziku 

Kontakt

Imate vprašanje ali vas zanima več o naših storitvah? Pišite nam ali pokličite svetovalce pisarne za delodajalce EURES.

Stopite v stik z nami

Pomagajte nam izboljšati naše storitve. Vaše mnenje je pomembno! 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE