Skoči do osrednje vsebine

Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav

♦ Aktualno javno povabilo

Sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Programi se izvajajo na podlagi javnega povabila, ki je odprto od 18.9.2023 do razdelitve sredstev, najdlje do 31.3.2024. 

Javno povabilo je bilo objavljeno 11.9.2023 v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP, 33. in 34. člen, Uradni list RS, 95/2023).

Ne prezrite!

Z objavo povabila je od 11.9.2023 omogočen vnos ponudbe za program javnega dela na našem Portalu za delodajalce.

Z odprtjem povabila je od 18.9.2023 omogočena tudi oddaja ponudbe na omenjenem portalu. 

Odpiranje ponudb je praviloma javno. Poglejte si termine odpiranja.
 

Udeleženci programov

Javna dela spodbujajo aktivnost oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih, za pomoč prizadetim občinam pri odpravi posledic poplav in plazov, hkrati pa omogočajo socialno in delovno vključenost udeležencev programov ter prispevajo k ohranitvi in razvoju novih delovnih sposobnosti.

Izvajalci in naročniki

Izvajalci javnih del ste lahko neprofitni delodajalci, ki vam je naročnik programa javnega dela izkazal javni interes in ste bili na podlagi predložene ponudbe izbrani na javnem povabilu. Za kandidiranje morate izpolnjevati vse pogoje, ki so podrobneje opredeljeni v javnem povabilu. 

Izvajanje programov

V programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov ter izhajajo iz Kataloga programov javnih del za leto 2023 in veljavnega Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Izvajanje programov poteka najdlje do 31.12.2024.

Povabilo vam omogoča ...

Zaposlitev kandidatov
Vključitev oseb, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih (ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe). Vključitev lahko traja največ eno leto, najdlje do 31.12.2024.

Sofinanciranje stroškov zaposlitve
V skladu z določili 34. člena ZIUOPZP so zagotovljena sredstva za plače udeležencev v celoti, za prevoz, prehrano, predhodni zdravniški pregled in morebitno odpravnino.

Prijava na povabilo

Vnos ponudb
Elektronsko od 11.9.2023

Portal za delodajalce

Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudb
Elektronsko od 18.9.2023 od 10:00, do razdelitve sredstev, najkasneje do 31.3.2024. 

Objava povabila
11.9.2023

Besedilo javnega povabila

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
Skupaj 5,6 milijona EUR za leti 2023 in 2024 

Vir financiranja
Proračun Republike Slovenije

Predvideno število vključitev
Okvirno 220 brezposelnih iz vse Slovenije

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Katalog programov javnih del

Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov se izvajajo v skladu s potrebami prizadetih občin na naslednjih področjih, ki so predvidena z veljavnim Katalogom programov javnih del:

 • kmetijstvo (ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi),
 • okolje in prostor (varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje voda in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest),
 • socialno varstvo (pomoč starejšim in invalidom, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin),
 • drugi programi javnih del (pomoč pri izvajanju programov za občane, pomoč pri elementarnih nesrečah).

Poglejte celoten Katalog programov javnih del za leto 2023.

Seznam najbolj prizadetih občin

Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes, ki ga izvajalcu zagotovi naročnik programa javnega dela.

Naročnik programa je lahko občina z naslednjega seznama občin, najbolj prizadetih zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023: 

 • Braslovče, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Črna na Koroškem,
 • Dobrova - Polhov Gradec, Domžale, Dravograd, Gorenja vas - Poljane, Gornji grad,
 • Kamnik, Komenda, Laško, Litija, Ljubljana, Ljubno, Luče,
 • Medvode, Mengeš, Mežica, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prevalje,
 • Ravne na Koroškem, Rečica ob Savinji, Slovenj Gradec, Solčava,
 • Škofja Loka, Šmartno ob Paki, Šmartno ob Litiji, Šoštanj, Trzin, Vuzenica, Žiri. 

Se prijavljate na javno povabilo?

Preglejte dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopek sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke in vzorec pogodbe o izvedbi programa, ki jo sklenemo z izvajalcem. 

Okvirna kvotna razdelitev sredstev po območnih službah (Celje, Kranj, Ljubljana, Trbovlje, Velenje) je določena na podlagi potreb občin, ki so zaradi posledic poplav in plazov utrpele največjo škodo. 

Besedilo javnega povabila

Ponudba

Obrazec Ponudba (na vpogled)

Ponudbo izpolnite in oddate na Portalu za delodajalce.

Obrazec Izjava naročnika programa javnega dela (izpolni in podpiše naročnik javnega dela, ki je izkazal javni interes)

Izpolnjeno in podpisano izjavo v skenirani obliki obvezno priložite ponudbi na portalu. 

Pri prijavi programa javnih del z izkazanim javnim interesom več naročnikov priložite izjavo vsakega naročnika posebej. 

Na voljo so vam Navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. 
 

Oddajte ponudbo ...

Upravičeni stroški izvedbe programa

Na Zavodu zagotavljamo sredstva za:

 • plače udeležencev v celoti (v skladu z določili 34. člena ZIUOPZP),
 • prehrano med delom,
 • prevoz na delo in z dela,
 • dejanske stroške predhodnega zdravniškega pregleda,
 • odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.

Izvajalci javnih del zagotovite preostala sredstva:

 • za udeležence programa (plačilo regresa za letni dopust, kritje drugih stroškov dela v skladu z delovnopravno zakonodajo) ter
 • za pokrivanje materialnih stroškov (skupaj s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programa javnih del). 

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede prijave


Centralna služba

Skrbnica programa

mag. Iris Lojevec

 

Pošljite sporočilo!

Pomoč pri prijavi na povabilo


Pisarne za delodajalce

Na 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

 

Poiščite najbližjo pisarno!

Težave z dostopom do računalnika


Območne službe

Obiščite katero od naših lokacij, kjer je v kariernem središču ali kotičku na voljo računalnik za oddajo vloge.
 

Poiščite območno službo!

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov ter pravic iz delovnega razmerja. 

Navodila za izvajanje programov javnih del 

Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom

Pravne podlage

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE