Skoči do osrednje vsebine

Zaposlovanje tujcev iz tretjih držav

Za zaposlitev in usposabljanje tujcev iz držav izven EU potrebujete enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Delovna dovoljenja pridobite za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni ter za zaposlitev državljanov BiH in Srbije. Kratkotrajno delo zastopnikov do 90 dni in kratkotrajne storitve z napotenimi delavci obvezno prijavite po spletu. 

Novosti

Vrste dovoljenj za zaposlitev in delo tujcev

Preverite, katero vrsto dovoljenja potrebujete, katere pogoje morate izpolnjevati in kakšen je postopek.

Zaposlovanje tujcev po poplavah

Prednostno zaposlovanje tujih delavcev, državljanov tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Sloveniji ne potrebujejo vizuma, v poklicih, ki jih na trgu dela primanjkuje in so nujni za odpravo posledic poplav in plazov.

Zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine

Za zaposlitev državljanov BiH potrebujete delovno dovoljenje, ki se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju. Poglejte, kako pridobite delovno dovoljenje.

Zaposlitev državljanov Srbije

Za zaposlitev državljanov Srbije potrebujete delovno dovoljenje, ki se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju. Poglejte, kako pridobite delovno dovoljenje.

Zaposlovanje državljanov izven EU

Za redno zaposlitev za določen ali nedoločen čas ali za visokokvalificirano zaposlitev (modro karto) državljanov izven EU potrebujete enotno dovoljenje. Poglejte, kako ga pridobite. 

Sezonska dela v kmetijstvu

Za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni v koledarskem letu potrebujete delovno dovoljenje. Za sezonska dela v kmetijstvu nad 90 dni v koledarskem letu pridobite enotno dovoljenje

Storitve z napotenimi delavci in individualne storitve

Kratkotrajne storitve z napotenimi delavci (dobave blaga in servisiranje) obvezno prijavite po spletu. Za čezmejne storitve z napotenimi delavci in individualne storitve (posebno strokovno znanje) je potrebno enotno dovoljenje. 

Delo pravnih zastopnikov

Kratkotrajno delo zastopnika do 90 dni v koledarskem letu obvezno prijavite po spletu. Za delo zastopnika nad 90 dni v koledarskem letu potrebujete enotno dovoljenje.

Enotno dovoljenje

Za redno ali visokokvalificirano zaposlitev tujcev, čezmejne storitve (napoteni delavci), gibanje v kapitalsko povezanih družbah, usposabljanje delavcev, individualne storitve (posebno strokovno znanje) ter za delo zastopnikov ali sezonsko delo nad 90 dni.

Zaposlitev tujcev z dovoljenjem za prebivanje

Tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, se lahko zaposlijo na podlagi pridobljenega informativnega lista.

Izpostavljeno

Ne prezrite nekaterih pomembnih vsebin s področja zaposlovanja in dela tujcev!

Kontrola trga dela

Kadar je eden od pogojev za izdajo delovnega dovoljenja ali soglasja k enotnemu dovoljenju, da v evidenci brezposelnih ni ustreznih kandidatov, lahko kontrolo trga dela opravite pred oddajo vloge za dovoljenje. 

Zaposlitev, delo in nastanitev tujcev

Zaposlitev in samozaposlitev tujcev v Sloveniji, opravljanje dela, pravice iz delovnega razmerja, obveznosti delodajalca in standardi nastanitve tujcev. 

Prost dostop na trg dela

Nekatere skupine tujcev iz držav izven EU imajo pod določenimi pogoji pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela. 

Prepoved zaposlovanja tujcev

Delodajalcem, ki jim je izrečena kazen globe za prekršek, je prepovedano zaposlovanje in delo tujcev za eno, dve ali tri leta oziroma pet let od pravnomočnosti prekrška.

Zakonodaja o zaposlovanju tujcev

Pregled zakonov, sporazumov, odredb in drugih predpisov, ki so povezani z zaposlovanjem, samozaposlovanjem, delom in prebivanjem tujcev iz tretjih držav v Sloveniji.

Infotočka za tujce

Informacije in pomoč pri zaposlovanju in delu tujcev v Sloveniji. 
Pokličite nas: +386 (0)1 330 81 20
Pišite nam: info-tocka@ess.gov.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE