Skoči do osrednje vsebine

Napotitev delavcev v Evropo

Prost pretok storitev, ena izmed temeljnih svoboščin notranjega trga, podjetjem omogoča izvajanje storitev tudi v drugi državi članici EU, EGP in Švici.

Na podlagi Direktive o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev lahko podjetje predvidi napotitev delavcev v naslednjih primerih:

 • v kolikor ima pogodbo o storitvah s stranko, ki deluje v drugi državi članici;
 • če delavca napoti v poslovno enoto ali podjetje v lasti iste skupine na ozemlju druge države članice (povezane družbe);
 • je podjetje ali agencija za začasno zaposlovanje in namerava posredovati delo delavca podjetju uporabniku, ki ima svoj sedež ali je dejavno na ozemlju druge države članice.

Kratek priročnik Evropske komisije o napotitvi delavcev na delo

Prenesite priročnik

V skladu z Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17 in 119/21) je napoteni delavec vsaka fizična oseba, ne glede na njeno državljanstvo, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitev delodajalca oziroma tujega delodajalca, pri katerem je zaposlena in na tej podlagi vključena v ustrezna socialna zavarovanja v državi, kjer ima delodajalec sedež, začasno opravlja delo v drugi državi članici EU, kot je tista, v kateri običajno opravlja delo. 

Napotenim delavcem morajo biti zagotovljeni minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni v državi, kjer se delo opravlja. 

Minimalni delovni pogoji se nanašajo na:

 • maksimalni delovni čas in minimalni počitek;
 • minimalni plačani letni dopust;
 • minimalne urne postavke;
 • zdravje, varnost in higieno pri delu;
 • varnostne ukrepe glede pogojev za delo in zaposlitev za noseče ženske ali ženske, ki so pred kratkim rodile, za otroke in mlade;
 • enako obravnavanje moških in žensk in druge določbe o nediskriminiranju;
 • pogoje za posredovanje dela delavcev.

Postopki za izvajanje storitev

Oglejte si video vodnik Napotovanje delavcev iz Slovenije - praktični vodnik za delodajalce, ki ga je v okviru projekta POW BRIDGE izdelala slovenska projektna skupina Univerze na Primorskem, Fakultete za management. 

 

Delodajalci, ki imate sedež v državi članici EU, EGP ali v Švici, lahko v Sloveniji opravljate storitve z napotenimi delavci, ne glede na njihovo državljanstvo. 

Enotna kontaktna točka – Portal EUGO Slovenia

V Sloveniji je enotna kontaktna točka portal EUGO Slovenia (Slovenia Business point), kjer lahko tuji ponudniki storitev iz držav članic EU, EGP in Švice dobite informacije glede: 

 • zahtev, pogojev in postopka za ustanovitev in za opravljanje storitev v Sloveniji;
 • kontaktnih podatkov pristojnih organov;
 • dostopa do javnih zbirk podatkov o ponudnikih;
 • splošne informacije o pravnih sredstvih v primeru spora;
 • kontaktnih podatkov organizacij, ki nudijo praktično pomoč. 

Kaj je potrebno predložiti Zavodu RS za zaposlovanje?

Za izvajanje storitev v Sloveniji je potrebno najkasneje dan pred začetkom dela Zavodu za zaposlovanje prijaviti začetek izvajanja storitve.

To opravite s prek spleta z obrazcem Prijava izvajanja storitve delodajalca s sedežem v drugi državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji. Prijavo opravi ponudnik iz druge evropske države.

Pomembno pri izvajanju storitev z napotenimi delavci

 1. Dokumente o zagotavljanju varnosti in zdravja na delovnem mestu in evidenco delovnega časa napotenih delavcev imejte za nadzorne organe vedno na vpogled na samem kraju izvajanja storitve. 
 2. V Sloveniji lahko izvajate storitve brez delovnega dovoljenja s svojimi napotenimi delavci, ki jim morate zagotoviti minimalne pogoje za delo in zaposlitev po slovenski zakonodaji in kolektivnih pogodbah.
 3. Bodite pozorni na ureditev prebivanja za delavce na upravni enoti, če bo opravljanje storitev trajalo več kot 3 mesece.
   

Kontakt

Imate vprašanje ali vas zanima več o naših storitvah? Pišite nam ali pokličite svetovalce pisarne za delodajalce EURES.

Stopite v stik z nami

Pomagajte nam izboljšati naše storitve. Vaše mnenje je pomembno! 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE