Skoči do osrednje vsebine

Delovna dovoljenja

Na zavodu za zaposlovanje izdajamo delovna dovoljenja za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni v koledarskem letu ter za zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine in državljanov Srbije na podlagi meddržavnega sporazuma o zaposlovanju.

Vse vrste delovnih dovoljenj izdajamo na centralni lokaciji v Ljubljani, Rožna dolina, Cesta IX/6. Če je vaša vloga popolna, moramo o izdaji delovnega dovoljenja odločiti najkasneje v 60 dneh.

Poglejte postopek za pridobitev delovnega dovoljenja

Kadar je eden od pogojev za izdajo delovnega dovoljenja, da v evidenci brezposelnih ni ustreznih kandidatov za zaposlitev, lahko kontrolo trga dela opravite pred oddajo vloge za dovoljenje. Tako zmanjšate tveganje zavrnitve vloge zaradi neizpolnjevanja omenjenega pogoja. 

Več o kontroli trga dela ...
 

1. Vloge predložite na predpisanih obrazcih in jih lahko oddate:

 • osebno pri našem Zavodu:
 • po pošti na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
   

2. Vlogo za zaposlitev državljanov BiH ali Srbije lahko oddate tudi:

Pri oddaji vloge ne pozabite plačati upravne takse.

Za vloge, spise in dejanja, opravljena na podlagi veljavne zakonodaje o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, se plačuje taksa po Zakonu o upravnih taksah.

Več o upravnih taksah ...
 

Dobite jih lahko neposredno pri svetovalcih, ki vodijo posamezen postopek na področju izdaje delovnih dovoljenj:

 • po telefonu (01) 300 49 40 ali na telefonskih številkah svetovalcev, ki so navedene v odzivniku,
   
 • na okencu na lokaciji Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, lahko v času uradnih ur pridobite splošne informacije o vlogah in pomoč pri njihovem izpolnjevanju,
   
 • na lokaciji Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, imate v poslovnem času možnost dopolnitve vlog.
   

Za splošne informacije in pojasnila o poteku postopka vam je na voljo tudi:

 • Kontaktni center 080 20 55 (brezplačni telefon).
   

eVpogled v vloge za delovna dovoljenja

Elektronska storitev vam, kot poslovnemu subjektu, omogoča:

 • prikaz podatkov o oddanih vlogah za delovna dovoljenja in
 • vpogled v stanja vlog od sprejema do rešitve.

Po elektronski poti lahko:

 • naročite potrdilo o vloženi vlogi,
 • pridobite informacije o posamezni vlogi (stanje vloge: nerešeno/rešeno; status vloge: pripravljen, evidentiran, odposlan),
 • vzpostavite elektronski kontakt s svetovalcem, ki vlogo rešuje.

Dostop do elektronske storitve eVpogled: Portal za delodajalce.

Če imate pri elektronskem vpogledu težave, lahko pokličete:

 • Kontaktni center 080 20 55 (brezplačni telefon).

Vrste delovnih dovoljenj

Tri vrste delovnih dovoljenj, ki jih izdajamo na zavodu za zaposlovanje

Sezonska dela do 90 dni

Tujci za opravljanje sezonskega dela v kmetijstvu in gozdarstvu, ki ni daljše od 90 dni v koledarskem letu, potrebujejo delovno dovoljenje. Izdamo ga na zavodu za zaposlovanje.

 

 

 

Zaposlitev državljanov BiH

Zaposlovanje državljanov Bosne in Hercegovine (BiH) v Sloveniji je možno le na podlagi sporazuma med obema državama, s katerim so celovito urejeni pogoji in postopki zaposlovanja.

Za zaposlitev državljanov BiH po sporazumu je potrebno delovno dovoljenje, ki ga izdamo na zavodu za zaposlovanje. Delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.

Zaposlitev državljanov Srbije

Zaposlovanje državljanov Srbije v Sloveniji je možno le na podlagi sporazuma med obema državama, s katerim so celovito urejeni pogoji in postopki zaposlovanja.

Za zaposlitev srbskih državljanov po sporazumu je potrebno delovno dovoljenje, ki ga izdamo na zavodu za zaposlovanje. Delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE