Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje: osebe z mednarodno zaščito in tujci

♦ Aktualno javno povabilo

Spoznajte kandidate v konkretni delovni situaciji. Brezposelne osebe na področju mednarodne zaščite in tujce, prijavljene v naši evidenci, lahko usposabljate na predvidenem delovnem mestu in si povrnete upravičene stroške usposabljanja. Javno povabilo je bilo podaljšano do 31. 3. 2024.

Kaj vam omogoča povabilo?

Usposabljanje kandidatov
Na konkretnem delovnem mestu pri vas.

Povračilo upravičenih stroškov

 • V dejanski višini za zdravniški pregled udeleženca in
 • 373 EUR mesečno za usposabljanje udeleženca – skupaj 2.238 EUR za usposabljanje 6 mesecev.

Vključevanje kandidatov
Brezposelni v evidenci ZRSZ:

 • s priznano mednarodno ali pridobljeno začasno zaščito,
 • tujci brez delovnih izkušenj in znanja slovenščine, ki so prejemniki denarne socialne pomoči.

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb 
Od 19. 4. 2022 do porabe sredstev,
najdlje do 31. 3. 2024.

Elektronsko: Portal za delodajalce

Zadnja sprememba
17. 3. 2023

Poglejte: Besedilo javnega povabila

Objava povabila
19. 4. 2022

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
200.000 EUR,
od tega 100.000 EUR za leto 2022 in 100.000 EUR za leto 2023

Vir financiranja
Proračun Republike Slovenije (MDDSZ)

Predvideno število vključitev
34 brezposelnih iz ciljne skupine povabila

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Se prijavljate na javno povabilo?

Preglejte dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

Javno povabilo

Opredeljuje pogoje in postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila, roke in vzorec pogodbe. 

Besedilo javnega povabila

Ponudba

Obrazec Ponudba (na vpogled)

Ponudbo izpolnite in oddate elektronsko na
Portalu za delodajalce.

Pri tem so vam na voljo Navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. 
 

Oddajte ponudbo ...

Povečajte si možnosti, da bo vaša ponudba sprejeta. Ne spreglejte bistvenih informacij za prijavo na povabilo.

Ponudbo za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu lahko oddate delodajalci, ki:

 • ste pravne ali fizične osebe, z najmanj 5 zaposlenimi,
 • vsaj 12 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije, in
 • izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).
   

Ponudbo lahko oddate le elektronsko na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Za vsako predvideno delovno mesto morate v slovarčku izrazov navesti najpogostejše strokovne besede, ki se uporabljajo na tem delovnem mestu. Prevod v materni jezik udeleženca uredimo na Zavodu.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.3.2024 do 23:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

V eni ponudbi lahko predlagate več programov. Oddate lahko tudi več zaporednih ponudb.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo. Obvestilo objavimo na spletni strani.
 

Odpiranja prejetih ponudb so običajno enkrat na teden in so praviloma javna, razen če je število prejetih ponudb veliko.

Če odpiranje ni javno ali se predvideni termin spremeni, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranj.

Ponudbe obravnavajo strokovne komisije na območnih službah.

V postopku obravnave ponudb na Zavodu najprej preverimo izpolnjevanje pogojev in meril ter ustreznost vsebine predlaganih usposabljanj.

Če delodajalci izpolnjujete pogoje in merila ter je program vsebinsko ustreznen, se obravnava ponudbe nadaljuje z napotitvijo oseb oziroma njihovim izborom. Obvestilo o sprejemu ponudbe izdamo po izboru oseb za vključitev. Takrat vas tudi pozovemo k podpisu pogodbe o izvedbi usposabljanja. Več o tem najdete v 9. poglavju javnega povabila.

Poglejte si Seznam izbranih ponudnikov.
 

V usposabljanje na delovnem mestu vključujemo brezposelne, ki so prijavljeni v naši evidenci ter:

 • imajo v Sloveniji priznano mednarodno zaščito ali so pridobili začasno zaščito ali
   
 • so tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez znanja slovenskega jezika in delovnih izkušenj v naši državi, prijavljeni v evidenci brezposelnih 12 mesecev ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči. 

Vključitev v usposabljanje je možna le na podlagi naše napotitve. 
 

Delodajalci lahko spoznate brezposelne iz ciljnih skupin povabila v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s  programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. 

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, ki traja 6 mesecev.

Delodajalci ste dolžni vsakemu udeležencu zagotoviti mentorja, ki je zaposlen pri vas. Mentor lahko hkrati usposablja eno ali največ dve osebi, če usposabljanje poteka na istem delovnem mestu.

Udeleženec se, v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 40 ur na mesec), usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Praznikov se ne nadomešča, prav tako pa se usposabljanje ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih. 

Udeležencu je med usposabljanjem ves čas na voljo slovarček najpogostejših strokovnih izrazov v maternem jeziku, ki se uporabljajo na konkretnem delovnem mestu.
 

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede prijave


Centralna služba

Skrbnice programa usposabljanja

 

 

Pošljite sporočilo!

Pomoč pri prijavi na povabilo


Pisarne za delodajalce

Na 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

 

Poiščite najbližjo pisarno!

Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Obvestilo o sprejetju ponudbe prejmete po zaključenem izboru brezposelnih, ki smo jih napotili k vam. Takrat vas pozovemo k podpisu pogodbe o izvedbi usposabljanja.

Ne spreglejte bistvenih informacij o povračilu upravičenih stroškov pri izvedbi usposabljanja na delovnem mestu.

Povrnemo vam:

 • mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca,
 • dejanski strošek predhodno opravljenega zdravniškega pregleda za udeleženca.

Usposabljanje

Mesečni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca na podlagi ocenjene vrednosti stroškov delodajalca znaša: 373 EUR.

To za šest mesecev skupaj pomeni 2.238 EUR. 

Zdravniški pregled

Delodajalci ste upravičeni do povrnitve dejanskega stroška predhodnega zdravniškega pregleda, četudi:

 • se predvideno usposabljanje ni moglo izvesti zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda, ki ste ga plačali, ali
 • se oseba kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu ni vključila v usposabljanje.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom kot upravičeni strošek povrnemo le dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca. 

Udeleženci usposabljanja

Za dejansko udeležbo na usposabljanju jim mesečno za pretekli mesec izplačamo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Podrobnejše informacije glede upravičenih stroškov so v 12. poglavju javnega povabila.
 

Podlaga za izplačilo upravičenih stroškov so vsa predložena in ustrezna dokazila.

Dokazila, ki ste nam jih dolžni posredovati za vsakega udeleženca, so odvisna od upravičenega stroška.


Oddaja dokazil

1. Naslednja dokazila oddate na Portalu za delodajalce

Liste prisotnosti udeleženca in evidenco ur mentorja

Navodila za oddajo liste prisotnosti na portalu

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Navodila za oddajo Poročila o uspešnosti na portalu

kopijo računa za opravljen zdravniški pregled, ki navaja ime in priimek udeleženca

kopijo dokazila o plačilu računa za opravljen zdravniški pregled 

Navodila za oddajo dokazil o opravljenem zdravniškem pregledu na portalu
 

2. Po ePošti ali klasični pošti na pristojno območno službo oddate:

 • kopijo zdravniškega spričevala – oddate pred pričetkom usposabljanja udeleženca.

Podrobnejše informacije glede dokazil in načina uveljavljanja upravičenih stroškov so v poglavjih 12.1 in 12.2 javnega povabila ter v sklenjeni pogodbi z nami.
 

Novice in dobre prakse

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE