Skoči do osrednje vsebine

Kratkotrajne storitve

Delodajalci iz držav izven EU lahko z napotenimi delavci izvajate kratkotrajne storitve dobave blaga in servisiranja v Sloveniji. 

Prijava storitev 

Še preden začnete izvajati storitev, morate njen začetek prijaviti pri našem Zavodu.

To opravite s pomočjo spletnega obrazca, o čemer vam izdamo potrdilo.

Omejenost izvajanja storitev 

Storitve z napotenimi delavci se lahko izvajajo neprekinjeno 14 dni in v skupnem trajanju do 90 dni v koledarskem letu.

Isti napoteni delavec je lahko znova napoten na delo v Slovenijo po vmesni prekinitvi, ki mora biti enako dolga kot predhodno izvajanje storitev.

 • Kadar so povezane z dobavo in montažo strojev, naprav ali opreme, uvajanjem osebja naročnika oziroma demontažo strojev, naprav ali opreme.
   
 • Kadar gre za redne vzdrževalne servise, ki so dogovorjeni v pogodbi o nakupu strojev, naprav ali opreme in jih opravljajo napoteni delavci, zaposleni pri proizvajalcu.
   
 • Kadar je dobavitelj na podlagi pogodbe o dobavi strojev, naprav ali opreme iz tujine dolžan na svoje stroške odpraviti napake na dobavljenih strojih, napravah ali opremi.
   

Za prijavo začetka izvajanja storitve vnesete naslednje podatke:

 • firmo in sedež ali naslov naročnika storitve,
 • firmo in sedež ali naslov tujega delodajalca,
 • osebno ime in datum rojstva odgovorne osebe naročnika in izvajalca storitve,
 • osebna imena, datume rojstev, državljanstva napotenih delavcev in naslove njihovih prebivališč v Sloveniji,
 • vrsto storitve,
 • kraj in trajanje izvajanja storitve.
   

Prijavite kratkotrajno storitev ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE