Skoči do osrednje vsebine

Delavci v odpovednem roku

Na podlagi veljavne delovnopravne zakonodaje nam morate posredovati določene podatke, ki se nanašajo na odpoved večjemu številu delavcev ali odpoved iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi. 

Odpoved večjemu številu delavcev

Če ugotovite, da bo v vašem podjetju iz poslovnih razlogov v 30 dneh prenehala potreba po delu večjemu številu delavcev, o tem pisno obvestite našo najbližjo območno službo.

Sporočite nam tudi:

 • postopek ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev,
 • razloge za prenehanje potreb po delu delavcev,
 • število in kategorije vseh zaposlenih delavcev,
 • predvidene kategorije presežnih delavcev in
 • predvideni rok, v katerem bo prenehala potreba po delu.
   

Obvestite najbližjo območno službo

Pravna podlaga

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, 98. do 103. člen, Uradni list RS, 21/2013, 78/2013 – popravek)

Obveščanje o delavcih v odpovednem roku

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Če v vašem podjetju odpoveste pogodbo o zaposlitvi delavcu iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in mu ne ponudite nove pogodbe o zaposlitvi, nas morate obvestiti o začetku odpovednega roka.

Obvestilo nam posredujete z uporabo spletne storitve eDOR na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Ne prezrite!

Kot delodajalec ste dolžni obvestiti delavca:

 • o pravicah iz zavarovanja za brezposelnost in
 • o tem, da se v 3 delovnih dneh po vročeni odpovedi pogodbe prijavi v našo evidenco iskalcev zaposlitve.

Nadomestilo stroškov bruto plače

Če ste delavcu ali več delavcem vročili redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, pa jim pri tem niste ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, lahko uveljavite nadomestilo stroškov bruto plače, ki ste jim jo izplačali za dneve odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve.

Če želite uveljaviti nadomestilo, nam to sporočite z obvestilom o delavcih v odpovednem roku.

Pri tem lahko uporabite:

spletno storitev eDOR na Portalu za delodajalce (pred prvo uporabo portala se registrirate) ali 

obrazec zahtevka eDOR, ki ga natisnete, izpolnite in po pošti ali osebno oddate na naš urad za delo. Preverite naslov in uradne ure ...

Spletna storitev eDOR

Omogoča vam:

 • obveščanje o odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • sporočanje podatkov o nadomestilih stroškov bruto plače, ki ste jo izplačali delavcu za dneve njegove odsotnosti med odpovednim rokom.

Uporabite eDOR  


Izplačilo bo izvršeno na podlagi odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izdamo na Zavodu, skupaj z odločbo, s katero se delavcu prizna pravica do denarnega nadomestila.

Zahtevek za delodajalce eDOR

Če se delavec po izteku odpovednega roka ne prijavi v evidenco brezposelnih in ne uveljavlja pravice do denarnega nadomestila, se izplačilo nadomestila plače prizna na podlagi zahtevka. Delodajalci ga morate predložiti najpozneje v 3 mesecih po prenehanju delovnega razmerja delavca. 

Obrazec zahtevka eDOR

Pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, 60. člen, Uradni list RS, 80/10 – z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, 98. do 103. člen, Uradni list RS, 21/2013, 78/2013 – popravek)

Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom (Uradni list RS, 57/2013)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE