Skoči do osrednje vsebine

Oprostitev plačila prispevkov za starejše

Za starejše zaposlene, ki so dopolnili 60. leto starosti, lahko uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Podlaga za spodbudo je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

Delno oprostitev plačila prispevkov za starejše zaposlene v višini 30 % lahko uveljavljate:

 • zavezanci za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, to pomeni delodajalci in izplačevalci nadomestil (kot določa 153. člen ZPIZ-2, 1. odstavek, 1. alineja).

Oproščeni del prispevkov delodajalca za starejše zaposlene je plačan iz državnega proračuna (v skladu s 161. členom ZPIZ-2).
 

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov?

Za zaposlene v delovnem razmerju (zavarovance), ki so dopolnili 60. leto starosti (po 14. členu ZPIZ-2, 1. do 4. odstavek):

 • zaposlene v delovnem razmerju v Sloveniji,
   
 • izvoljene ali imenovane nosilce javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to prejemajo plačo,
   
 • zaposlene v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, kamor so bili poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače),
   
 • zaposlene, ki so v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih (če poseben predpis ali mednarodna pogodba ne določa drugače).

Kje in kako uveljavljate oprostitev plačila prispevkov?


Finančna uprava Republike Slovenije – FURS

Delodajalci uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov s predložitvijo pravilno izpolnjenega obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS.

Za priznanje pravice do delne oprostitve plačila prispevkov ni predvidena vloga. 

Poiščite najbližji finančni urad

Pravne podlage

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, 96/2012, 14. 12. 2012, 156. člen) 

Preglejte več spodbud ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE