Skoči do osrednje vsebine

Zaposlovanje invalidov

Omejitve pri delu, ki so posledica invalidnosti, lahko večinoma povsem odpravite z ustreznimi prilagoditvami delovnega mesta in delovnega okolja ter z uporabo novih tehnologij. Pri tem lahko uveljavite določene finančne ugodnosti.

Kvotno zaposlovanje in spodbude za zaposlitev invalidov

Kvota je obvezni delež zaposlenih invalidov pri posameznem delodajalcu. Delež invalidov, ki jih mora zaposliti delodajalec, je odvisen od števila zaposlenih pri tem delodajalcu. Kvota je zato lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2 % in ne višja od 6 % skupnega števila zaposlenih. 

1. Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v Sloveniji, in ima najmanj 20 zaposlenih. 

2. Če ste zavezanec za kvotno zaposlovanje, vendar ne zaposlujete invalidov, ste dolžni plačati prispevek v invalidski sklad pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu.

3. Če presegate kvoto ali če niste zavezanec za kvoto, pa kljub temu zaposlite invalida, lahko ob njegovi zaposlitvi uveljavljate:

  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in/ali
  • nagrado za preseganje kvote.

To velja tudi za samozaposlene invalide.

4. Pri podporni zaposlitvi lahko z zaposlenim invalidom uveljavljate še:

  • druge spodbude pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu ter
  • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju.

Medicina dela, prometa in športa

Na večino vprašanj v zvezi z delazmožnostjo zaposlenih invalidov, potrebo po prilagoditvi delovnih mest ali strokovni podpori lahko odgovori vaš pooblaščeni zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa.

Spodbude za usposabljanje in zaposlovanje invalidov

Delodajalci lahko pridobite različne spodbude za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih invalidov, prijavljenih v naših evidencah.

Pri tem je pomembno, da invalidi ustrezajo vsaj eni ciljni skupini spodbude, ki jo uveljavljate. Ni pa treba, da so prav invalidi navedeni kot ciljna skupina takšne spodbude.

Poiščite aktualne spodbude ...

Pisarne za delodajalce

Pridobite več informacij o spodbudah, ki vam jih lahko dodelimo tudi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov. 

Kontaktirajte naše pisarne za delodajalce, ki so vam na voljo po vsej Sloveniji. 
 

Poiščite najbližjo pisarno ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE