Skoči do osrednje vsebine

Priložnost zame

♦ Aktualno javno povabilo

Pridobite mesečno subvencijo v višini 700 EUR za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih, prijavljenih v naši evidenci dve leti ali več. Delovno razmerje sklenete za določen čas enega leta ali za nedoločen čas. Zagotovite tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje za novozaposlenega. 

 

Dodana vrednost subvencionirane zaposlitve

Vsaki vključeni osebi zagotovite izkušenega mentorja. V prvih štirih mesecih subvencionirane zaposlitve  bo vključeno osebo spremljal pri uvajanju v samostojno delo na konkretnem delovnem mestu.

Vlogo mentorja lahko opravlja vaš zaposleni z vsaj tremi leti delovnih izkušenj ali sam nosilec dejavnosti (samozaposlena oseba).
 

Z namenom pridobitve dodatnih znanj, spretnosti in kompetenc vključeni osebi omogočite usposabljanje ali izobraževanje v skupnem trajanju vsaj 20 pedagoških ur.

Usposabljanje ali izobraževanje morate zagotoviti do izteka 4. meseca subvencionirane zaposlitve. Izvajajo ga lahko pri vas zaposleni strokovni sodelavci ali zunanji izvajalci.

Zaželena je pridobitev znanj s področij trajnostnega razvoja, zelenega gospodarstva, pravic in obveznosti v delovnem razmerju, digitalnih kompetenc ter drugih vsebin, potrebnih za uspešno opravljanje dela.

Cilj je dolgoročnejše izboljšanje konkurenčnosti osebe na trgu dela.

Oseba se lahko udeleži tudi več krajših usposabljanj in izobraževanj. Nekatera med njimi so zbrana na državnem portalu: Kam po znanje.
 

Kaj vam omogoča povabilo?

Subvencijo za zaposlitev 
Izplačevanje 12 mesecev:

 • po 700 EUR na mesec za polni delovni čas,
 • sorazmerno manj za krajši tedenski delovni čas v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa.

Delovno razmerje
Za najmanj 12 mesecev brez prekinitve ali za nedoločen čas, praviloma s polnim delovnim časom.

Zaposlitev kandidatov
Brezposelni, ki so 2 leti ali več prijavljeni v evidenci ZRSZ. 

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb 
Od 8. 3. 2023 od 11:00 do porabe sredstev,
najdlje do 31. 7. 2023.

Elektronsko: Portal za delodajalce

Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Objava povabila
3. 3. 2023

Poglejte: Besedilo javnega povabila 

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
3,5 milijona EUR

Vir financiranja
Proračun Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Število vključitev
Okvirno 420 dolgotrajno brezposelnih iz vse Slovenije

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Se prijavljate na javno povabilo?

Preglejte dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

Javno povabilo

Opredeljuje pogoje in postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila, roke in vzorec pogodbe.

Besedilo javnega povabila

Ponudba

Obrazec Ponudba (na vpogled)

Obrazec Izjava mentorja (obvezna priloga k ponudbi)

Ponudbo izpolnite in oddate elektronsko na
Portalu za delodajalce.

Oddaja ponudbe je možna od 8.3.2023 od 11:00.

Pri tem so vam na voljo Navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se registrirate.
 

Oddajte ponudbo ...

Povečajte si možnosti, da bo vaša ponudba sprejeta. Ne spreglejte bistvenih informacij za prijavo na povabilo.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko oddate delodajalci, ki:

 • ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
 • imate v zadnjih 3 mesecih vsaj za polovični delovni čas enega zaposlenega ali ste samozaposleni in
 • izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (6. poglavje).

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe preverite:

Ponudbo lahko oddate od 8.3.2023 od 11:00 na Portalu za delodajalce. Možna je le elektronska oddaja ponudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.7.2023, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Predložite lahko eno ali več ponudb. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti realizirane vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.
 

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma tedensko. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk.

Poglejte seznam izbranih ponudnikov.
 

S pomočjo subvencije lahko zaposlite dolgotrajno brezposelne, ki so dve leti ali več brez prekinitve prijavljeni pri nas v evidenci brezposelnih. 

Prednost pri vključevanju imajo dolgotrajno brezposelni iz ciljne skupine javnega povabila (ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin), ki so:

 • starejši od 50 let ali
 • prejemniki denarne socialne pomoči pri centru za socialno delo. 

Vključitev v subvencionirano zaposlitev je možna le na podlagi naše napotitve. 

Delodajalci lahko zaposlite brezposelne iz ciljne skupine na predvidenih delovnih mestih, ki ste jih predlagali v ponudbi na javno povabilo. 

V subvencionirano zaposlitev ne morete vključiti brezposelnih, ki so lastniki, solastniki ali ustanovitelji vašega poslovnega subjekta ali ga tudi osebno vodijo ali imajo v njem status prokurista
 

 • 700 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom (40 ur na teden) ali
   
 • sorazmerno manj za zaposlitev osebe s krajšim delovnim časom (vendar ne krajšim od 20 ur na teden) v skladu z odločbo pristojnega organa.

Delovno razmerje sklenete za določen čas najmanj 12 mesecev ali za nedoločen čas.

Subvencijo vam izplačamo v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.
 

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede prijave


Centralna služba

Skrbnica programa: mag. Iris Lojevevc

 

 

Pošljite sporočilo!

Pomoč pri prijavi na povabilo


Pisarne za delodajalce

Na 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

 

Poiščite najbližjo pisarno!

Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Potem ko je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev izbranih kandidatov.

Ne spreglejte bistvenih informacij o uveljavljanju upravičenih stroškov pri subvencionirani zaposlitvi.

Po naslednjem postopku:

 1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).
   
 2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.
   
 3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:
   
  • v 30 dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.
    
 4. Delovno razmerje sklenete za določen čas 12 mesecev ali za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).
   
 5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.
   
 6. Predložite nam ustrezno pogodbo o zaposlitvi na Portalu za delodajalce.
   

Subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.

Izplačilo subvencije prejemate v skladu s podpisano pogodbo o dodelitvi sredstev, zato vam zahtevkov (eRačunov) ni treba oddajati.

Za izplačilo prve subvencije pošljete kopijo pogodbe o zaposlitvi na naš Portal za delodajalce

Subvencija za zaposlitev znaša:

 • 700 EUR za polni mesec in polni delovni čas,
   
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom (pri osebah z ustrezno odločbo pristojnega organa).

Polni mesec zaposlitve pomeni:

 • pri zaposlitvi s prvim dnem v koledarskem mesecu – zaposlitev do vključno zadnjega dne v tem koledarskem mesecu,
   
 • če prvi dan zaposlitve ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev traja od prvega do zadnjega dne v mesecu. Prve dni zaposlitve v mesecu, ki ne šteje za polni mesec, se poračuna ob izplačilu zadnje subvencije.

Nakazila izvedemo na podlagi:

 • preverjanja prijave osebe v obvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
   
 • predložitve obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS).

Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Ker se prvi obračun subvencije za prvi polni mesec zaposlitve pripravi in preveri ročno, ostali pa avtomatsko na podlagi križanja podatkov z uradno evidenco ZZZS in FURS, lahko med izplačilom 1. in 2. mesečne subvencije pride do enomesečnega zamika.

Podrobnejše informacije o uveljavljanju upravičenih stroškov so v poglavju 12 javnega povabila ter v sklenjeni pogodbi.
 

Novice in dobre prakse

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE