Skoči do osrednje vsebine

Priložnost zame

Zaprto javno povabilo – v izvajanju

Javno povabilo je bilo zaprto 31. 7. 2023 zaradi izteka končnega roka za oddajo ponudb. Omogoča mesečno subvencijo 700 EUR za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih, skupaj z zagotovljenim mentorstvom ter usposabljanjem in izobraževanjem za novozaposlene.

Zaprtje javnega povabila

Izplačilo subvencije 
12 mesecev po 700 EUR na mesec za polni delovni čas ali sorazmerno manj za krajši tedenski delovni čas v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa.

Delovno razmerje
Za najmanj 12 mesecev brez prekinitve ali za nedoločen čas, praviloma s polnim delovnim časom.

Zaposlitev kandidatov
Brezposelni, ki so 2 leti ali več prijavljeni v evidenci ZRSZ. 

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb 
Do 31. 7. 2023.
Ni več možna.

Izbrani ponudniki 
Seznam izbranih izvajalcev

Objava povabila
3. 3. 2023
Besedilo javnega povabila 

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
3,5 milijona EUR

Vir financiranja
Proračun Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Število vključitev
Okvirno 420 dolgotrajno brezposelnih iz vse Slovenije

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Potem ko je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev izbranih kandidatov.

Ne spreglejte bistvenih informacij o uveljavljanju upravičenih stroškov pri subvencionirani zaposlitvi.

Po naslednjem postopku:

 1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).
   
 2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.
   
 3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:
   
  • v 30 dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.
    
 4. Delovno razmerje sklenete za določen čas 12 mesecev ali za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).
   
 5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.
   
 6. Predložite nam ustrezno pogodbo o zaposlitvi na Portalu za delodajalce.
   

Z namenom pridobitve dodatnih znanj, spretnosti in kompetenc vključeni osebi omogočite usposabljanje ali izobraževanje v skupnem trajanju vsaj 20 pedagoških ur.

Usposabljanje ali izobraževanje morate zagotoviti do izteka 4. meseca subvencionirane zaposlitve. Izvajajo ga lahko pri vas zaposleni strokovni sodelavci ali zunanji izvajalci.

Ena od vaših pogodbenih obveznosti je tudi oddaja poročila o izvedenem usposabljanju ali izobraževanju. Pri tem obvezno uporabite obrazec Poročilo o usposabljanju/izobraževanju osebe, vkjučene v program Priložnost zame.

Obrazec poročila o usposabljanju/izobraževanju


Obrazec si naložite z našega spletišča, ga natisnete in v celoti izpolnite. Dokument podpišejo:

 • v program vključena oseba,
 • mentor in
 • zakoniti zastopnik delodajalca (pooblaščenec). 
   

Poročilo skenirate in ga v obliki PDF elektronsko oddate na Portalu za delodajalce, v skladu z navodili za oddajo ponudbe in drugih dokumentov. Pri tem v spustnem seznamu Tip dokumenta izberete možnost Poročilo o usposabljanju osebe.

Oddajte poročilo na portalu   

Poglejte navodila za oddajo  
 

Subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.

Izplačilo subvencije prejemate v skladu s podpisano pogodbo o dodelitvi sredstev, zato vam zahtevkov (eRačunov) ni treba oddajati.

Za izplačilo prve subvencije pošljete kopijo pogodbe o zaposlitvi na naš Portal za delodajalce

Subvencija za zaposlitev znaša:

 • 700 EUR za polni mesec in polni delovni čas,
   
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom (pri osebah z ustrezno odločbo pristojnega organa).

Polni mesec zaposlitve pomeni:

 • pri zaposlitvi s prvim dnem v koledarskem mesecu – zaposlitev do vključno zadnjega dne v tem koledarskem mesecu,
   
 • če prvi dan zaposlitve ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev traja od prvega do zadnjega dne v mesecu. Prve dni zaposlitve v mesecu, ki ne šteje za polni mesec, se poračuna ob izplačilu zadnje subvencije.

Nakazila izvedemo na podlagi:

 • preverjanja prijave osebe v obvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
   
 • predložitve obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS).

Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Ker se prvi obračun subvencije za prvi polni mesec zaposlitve pripravi in preveri ročno, ostali pa avtomatsko na podlagi križanja podatkov z uradno evidenco ZZZS in FURS, lahko med izplačilom 1. in 2. mesečne subvencije pride do enomesečnega zamika.

Podrobnejše informacije o uveljavljanju upravičenih stroškov so v poglavju 12 javnega povabila ter v sklenjeni pogodbi.
 

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede pogodbenih obveznosti


Centralna služba

Skrbnica programa: mag. Iris Lojevevc

Odgovori na vprašanja
 

Pošljite sporočilo!

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE