Skoči do osrednje vsebine

Delovni preizkus

♦ Aktualno javno povabilo

Želite preizkusiti kandidate na delovnem mestu, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Opravite delovni preizkus, za katerega vam lahko povrnemo upravičene stroške. Spoznajte bodoče sodelavce in preverite njihova znanja, veščine in spretnosti v delovnem okolju. Povabilo je odprto od 2. novembra 2023 do porabe sredstev, najdlje do 30. septembra 2024.

Kaj vam omogoča povabilo?

Spoznate in preizkusite kandidate
Na konkretnem delovnem mestu, še pred odločitvijo glede zaposlitve.

Povračilo upravičenih stroškov

 • 317 EUR za izvedbo delovnega preizkusa ali
 • samo za zdravniški pregled udeleženca.

Vključevanje kandidatov
Brezposelni v evidenci ZRSZ.

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb
Od 2.11.2023 od 10:00 do porabe sredstev,
najdlje do 30.9.2024.

Elektronsko: Portal za delodajalce

Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Objava povabila 
23.10.2023

Poglejte: Besedilo javnega povabila

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
Okvirno 850.000 EUR 

Vir financiranja
Proračun Republike Slovenije (MDDSZ)

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Se prijavljate na javno povabilo?

Preglejte dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

Javno povabilo

Opredeljuje pogoje in postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila, roke in vzorec pogodbe. 

Besedilo javnega povabila

Odgovori na najpogostejša vprašanja

Ponudba

Obrazec Ponudba (na vpogled)

Ponudbo izpolnite in oddate elektronsko na 
Portalu za delodajalce.

Pri tem so vam na voljo Navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se registrirate
 

Oddajte ponudbo ...

Povečajte si možnosti, da bo vaša ponudba sprejeta. Ne spreglejte bistvenih informacij za prijavo na povabilo.

Ponudbo za izvedbo delovnega preizkusa lahko oddate delodajalci, ki:

 • ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, in
 • izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).
   

Ponudbo lahko oddate le v elektronski obliki na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Povabilo je odprto od 2.11.2023 od 10:00 do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.9.2024 do 23:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

V eni ponudbi lahko predlagate več programov.

Oddate lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne že zaključeni in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključku delovnih preizkusov.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo. Obvestilo objavimo na spletni strani.
 

Odpiranja prejetih ponudb so običajno enkrat na teden in so praviloma javna, razen če je število prejetih ponudb veliko.

Če odpiranje ni javno ali se predvideni termin spremeni, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranj.

Ponudbe obravnavajo strokovne komisije na območnih službah.

V postopku obravnave ponudb na Zavodu najprej preverimo izpolnjevanje pogojev in meril ter ustreznost vsebine predlaganih delovnih preizkusov.

Če delodajalci izpolnjujete pogoje in merila ter je program vsebinsko ustreznen, se obravnava ponudbe nadaljuje z napotitvijo oseb oziroma njihovim izborom. Obvestilo o sprejemu ponudbe izdamo po izboru oseb za vključitev. Takrat vas tudi pozovemo k podpisu pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa. Več o tem najdete v 9. poglavju javnega povabila.
 

V delovni preizkus vključujemo brezposelne, ki so prijavljeni v naši evidenci (ne glede na trajanje brezposelnosti). Vključitev v program je možna le na podlagi naše napotitve. 

V delovni preizkus ne morete vključiti brezposelne osebe, ki je bila v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe pri vas:

 • zaposlena s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali
 • vključena v usposabljanje na delovnem mestu ali v delovni preizkus.

Ravno tako delodajalci (npr. samostojni podjetniki, gospodarske družbe, društva, združenja društev, ustanove, zavodi, mladinski sveti) ne morete vključiti brezposelne osebe, ki je:

 • lastnik ali solastnik ali ustanovitelj tega poslovnega subjekta ali
 • ga tudi osebno vodi ali
 • ima v tem poslovnem subjektu status prokurista.
   

Delovni preizkus vam omogoča, da brezposelne preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu, v skladu s programom preizkusa, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. 

Povrnemo vam upravičene stroške za izveden delovni preizkus. Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjemoma je daljši od 1 meseca, če se vključi oseba z odločbo pristojnega organa za delo s krajšim delovnim časom od polnega. Čas trajanja posameznega delovnega preizkusa predlagate delodajalci.

Delodajalci ste dolžni vsakemu udeležencu zagotoviti mentorja (najmanj 20 ur), delovno opremo in primeren prostor.

Delovni preizks traja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Praznikov se ne nadomešča, prav tako pa se delovni preizkus ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.

Udeležencem za dejansko udeležbo na delovnem preizkusu mesečno za pretekli mesec izplačamo dodatka za aktivnost in za prevoz (potne stroške).

Program mora potekati na območju Slovenije.
 

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede prijave na povabilo


Centralna služba

Skrbnica programa Dragomila Šeško

Odgovori na najpogostejša vprašanja
​​​

Pošljite sporočilo!

Pomoč pri prijavi na povabilo


Pisarne za delodajalce

Na 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

 

Poiščite najbližjo pisarno!

Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Obvestilo o sprejetju ponudbe prejmete po zaključenem izboru brezposelnih, ki smo jih napotili k vam. Takrat vas pozovemo k podpisu pogodbe o izvedbi preizkusa.

Ne spreglejte bistvenih informacij o povračilu upravičenih stroškov za izveden delovni preizkus.

Povrnemo vam:

 • strošek izvedbe delovnega preizkusa v višini 317 EUR za udeleženca ali pa
   
 • samo dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca (zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda, ki ste ga plačali, ali pa se oseba po uspešnem zdravniškem pregledu ni vključila v program).

Delodajalcem iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom kot upravičeni strošek povrnemo le dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca. Pod posebnimi pogoji je delodajalec iz navedenih sektorjev izjemoma upravičen do stroška izvedbe usposabljanja.

Udeležencem za dejansko udeležbo v programu mesečno za pretekli mesec izplačamo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Podrobnejše informacije glede upravičenih stroškov so v 12. poglavju javnega povabila.
 

Podlaga za izplačilo upravičenih stroškov so vsa predložena in ustrezna dokazila.

Dokazila, ki ste nam jih dolžni posredovati za vsakega udeleženca, so odvisna od upravičenega stroška.


Oddaja dokazil

Vsa dokazila oddate na Portalu za delodajalce.
 

 • Zdravniško spričevalo in pogodba z mentorjem

Kopija zdravniškega spričevala – oddate pred pričetkom delovnega preizkusa.

Kopija pogodbe, sklenjene z zunanjim mentorjem – oddate ob podpisu pogodbe o izvedbi preizkusa (samo za delodajalce iz navedenih sektorjev SKIS, ki uveljavljate strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca)

Poglejte: Navodila za oddajo dokazil o opravljenem zdravniškem pregledu ali pogodbe z zunanjim mentorjem
 

 • Lista prisotnosti

Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja 

Poglejte: Navodila za oddajo liste prisotnosti
 

 • Poročilo o uspešnosti

Poročilo o uspešnosti udeleženca

Poglejte: Navodila za oddajo poročila o uspešnosti 
 

 • Račun za zdravniški pregled

Kopija računa za opravljen zdravniški pregled, ki navaja ime udeleženca

Kopija dokazila o plačilu računa za opravljen zdravniški pregled

Poglejte: Navodila za oddajo dokazil o opravljenem zdravniškem pregledu

​​
Podrobnejše informacije glede dokazil in načina uveljavljanja upravičenih stroškov so v poglavjih 12.1 in 12.2 javnega povabila ter v sklenjeni pogodbi z nami.
 

Preglejte več spodbud ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE