Skoči do osrednje vsebine

Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev

Delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko uveljavljate za mlade do 26. leta starosti ali za matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, če jih prvič zaposlite za nedoločen čas.

Vračilo uveljavljate za prvi dve leti takšne zaposlitve na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Kdo lahko uveljavlja vračilo prispevkov?

Delodajalci, ki prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti.

Do vračila prispevkov delodajalca ste upravičeni, če ste prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačali v celoti, od zaposlitve osebe, na katero se pravica nanaša, vse do izdaje odločbe o vračilu prispevkov.
 

Za koga lahko uveljavljate vračilo prispevkov?

Vračilo prispevkov delodajalca lahko uveljavljate za osebe, ki se pri vas prvič zaposlijo za nedoločen čas in so:

 • mladi, ki še niso dopolnili 26. leta starosti, ali
 • matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti.

Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj dve leti brez prekinitve.

Osebe pred tem niso smele biti zaposlene za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.

Ravno tako do vračila prispevkov niste upravičeni, če ste za iste zaposlene že uveljavili vračilo prispevkov oziroma enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov (s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, razvojne podpore Pomurski regiji, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ali vam je bila dodeljena subvencija za zaposlitev osebe po zakonu o urejanju trga dela ipd.).

 • Zaposleni v delovnem razmerju v Sloveniji.
   
 • Izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to prejemajo plačo.
   
 • Zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, kamor so bili poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače).
   
 • Zaposleni, ki so v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih (če poseben predpis ali mednarodna pogodba ne določa drugače).
   

Kolikšno je vračilo prispevkov?

Delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca znaša:

 • 50 % prispevkov delodajalca (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) → za 1. leto zaposlitve,
   
 • 30 % prispevkov delodajalca (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) → za 2. leto zaposlitve.

Kje in kako uveljavljate vračilo prispevkov?


Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – ZPIZ

Vračilo uveljavljate na podlagi vloge, ki jo predložite Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Vlogo predložite za nazaj, najpozneje v 3 mesecih po izteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Vlogo pripravite in oddate na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ZPIZ-a

Priložiti ji morate vse potrebne izjave in dokazila. ZPIZ po uradni dolžnosti pridobi dokazila, ki jih je mogoče pridobiti iz uradnih evidenc RS.

O vaši vlogi odloči ZPIZ z odločbo v upravnem postopku.

Vračilo prispevkov je v pristojnosti Finančne uprave RS (FURS) in mora biti izplačano v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe. 

Več informacij o vračilu prispevkov


Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – ZPIZ

Območna enota Kranj, oddelek za matično evidenco zavarovancev in prispevke:

(04) 280 95 93

(04) 280 95 54

www.zpiz.si

Preglejte več spodbud ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE