Skoči do osrednje vsebine

Storitve podjetij iz držav EU

Delodajalci (pravne osebe ali posamezniki), ki imate sedež ali prebivališče v državi članici EU, na Norveškem, Islandiji, v Lihtenštajnu ali Švici, lahko v Sloveniji opravljate storitve z napotenimi delavci, ne glede na njihovo državljanstvo.

Prijava storitev 

Še preden začnete izvajati storitev, morate njen začetek prijaviti pri našem Zavodu.

To opravite s pomočjo spletnega obrazca, o čemer vam izdamo potrdilo.

 • Kadar jih napotite v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pogodbe, ki jo sklenete z naročnikom storitve.
   
 • Kadar jih napotite v svojem imenu in za svoj račun, brez sklenjene pogodbe z naročnikom storitve, če izvajate storitve, za katere ste registrirani in pri katerih po naravi storitve ni naročnika.
   
 • Kadar jih napotite v gospodarsko družbo, s katero ste kapitalsko povezani.
   
 • Kadar zagotavljate delo delavca uporabniku (drugemu delodajalcu), ki ima sedež ali prebivališče v Sloveniji.
  • Pri tem mora v obdobju napotitve obstajati delovno razmerje med delavcem in vami kot delodajalcem, ki zagotavljate delo delavca drugemu delodajalcu.
  • Po Zakonu o urejanju trga dela morate biti pri slovenskem ministrstvu za delo vpisani v evidenco tujih pravnih oseb in posameznikov za zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu. 
    

Za prijavo začetka izvajanja storitve vnesete naslednje podatke:

 • firmo in sedež ali naslov delodajalca,
 • osebno ime in datum rojstva odgovorne osebe delodajalca,
 • osebna imena, datume rojstev, državljanstva napotenih delavcev in naslove njihovih prebivališč v Sloveniji,
 • vrsto storitve,
 • kraj in trajanje izvajanja storitve,
 • osebno ime in datum rojstva imenovanih napotenih delavcev, ki bodo vez med tujim delodajalcem in pristojnimi nadzornimi organi ter
 • naročnika storitve.
   

Prijavite storitev!

Imate težave pri izpolnjevanju obrazca? Pokličite nas: +386 (0)41 692 283.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE