Skoči do osrednje vsebine

Informacije javnega značaja

Zavod RS za zaposlovanje je v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja.

Katalog informacij javnega značaja

Vsebuje:

  • splošne podatke o instituciji, opis delovnega področja in organiziranosti,
  • kontaktne podatke uradnih oseb za posredovanje informacij javnega značaja,
  • seznam zakonov in drugih predpisov z delovnega področja institucije,
  • seznam strateških in programskih dokumentov,
  • seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi institucija,
  • seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja ter
  • druge zahtevane podatke za katalog po zakonodaji, ki ureja informacije javnega značaja.

Katalog v jezikovnih variantah

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora ravnati v skladu s postopkom, ki ga predvideva Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

1. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno, vendar mu ZDIJZ odreka pravno varstvo, če zahtevo vloži ustno.

2. Prosilec mora v zahtevi za dostop do informacij javnega značaja opredeliti:

  • informacijo, s katero se želi seznaniti, in
  • način, na katerega se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopija ali prepis).

V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve. To pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnegakoli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

3. Postopek vodi uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

4. Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, temveč naredi le uradni zaznamek.

5. Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. Tako se prosilcu omogoči, da proti odločitvi organa uporabi pravno sredstvo.

6. Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. V pritožbenem postopku odloča Informacijski pooblaščenec
 

Zakonodaja

Poglejte si zakonodajo, ki celovito ureja področje informacij javnega značaja.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja

Seznam pristojnih oseb na ravni celotnega Zavoda in pri območnih službah po vsej Sloveniji. 

1. Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja na Zavodu RS za zaposlovanje:

2. Uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja na območnih službah Zavoda:

Izpostavljeno O ZRSZ

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE