Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje in delo tujcev


Novosti

Kršenje zakonodaje lahko vodi v prepoved zaposlovanja tujcev

Izpostavljamo omejitve in prepovedi zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev na podlagi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (42. člen, ZZSDT). Veljajo za delodajalce, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, kot tudi zakonodajo s področja prepovedi dela in zaposlovanja na črno ter zaposlovanja in dela tujcev.

Preberite več ...


Vrste dovoljenj

Za delo, zaposlitev in usposabljanje tujcev ali storitve z napotenimi delavci potrebujete različna dovoljenja.

Katero vrsto dovoljenja izberete?

Pred vami je pregled s povezavami na podrobnejše informacije: Vrste dovoljenj za delo in zaposlitev.
 


Enotno dovoljenje

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT, Uradni list RS, 47/2015) je uvedel enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.

Omenjeno dovoljenje v enotnem postopku izdajo upravne enote kot vstopne točke za tujce po načelu: vse na enem mestu. V tem postopku na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja.

Soglasje k enotnemu dovoljenju lahko izdamo za:

  • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
  • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
  • modro karto EU,
  • napotene delavce,
  • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
  • individualne storitve tujcev,
  • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  • sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za samozaposlitev naše soglasje ni potrebno. Kot tujec se lahko samozaposlite po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne velja, če ste vpisani v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

Preberite več:


Delovno dovoljenje

Delovna dovoljenja, ki jih izdajamo na zavodu za zaposlovanje, so še naprej potrebna za:

Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso

Delovno dovoljenje, ki ga za zaposlitev državljanov BiH ali Srbije na podlagi Sporazuma izdamo na zavodu za zaposlovanje, se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju. Upravna enota izda enotno dovoljenje. 

Za sezonska dela v kmetijstvu, ki so daljša od 90 dni v koledarskem letu, je pri upravni enoti potrebno pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. V tem postopku na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za sezonsko delo, če so izpolnjeni pogoji. Preberite več o zakonskih pogojih
 


Prijava storitev in kratkotrajnega dela zastopnika

Storitve z napotenimi delavci

Začetek izvajanja storitev z napotenimi delavci v Sloveniji morate prijaviti pri našem zavodu za zaposlovanje, če:

  • ste podjetje s sedežem v državi članici EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švici,
  • ste podjetje s sedežem v tretji državi in izvajate kratkotrajne storitve, povezane z dobavo blaga ali servisiranjem. 

Preberite več o prijavi storitev.

Če ste podjetje s sedežem v tretji državi in izvajate storitve z napotenimi delavci, ki niso kratkotrajne, morate pri upravni enoti pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. V tem postopku na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za napotene delavce, če so izpolnjeni pogoji. Preberite več o zakonskih pogojih

Zastopniki

Če ste tujec in opravljate kratkotrajno delo zastopnika, ki ni daljše od 90 dni v koledarskem letu, morate začetek opravljanja del prijaviti pri našem zavodu za zaposlovanje. 

Preberite več o prijavi kratkotrajnega dela zastopnika

Če ste tujec in opravljate delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v koledarskem letu, morate pri upravni enoti pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. V tem postopku na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za zastopnika, če so izpolnjeni pogoji. Preberite več o zakonskih pogojih
 


Prost dostop na trg dela 

Nekatere skupine tujcev pri zaposlitvi ali delu v Sloveniji ne potrebujejo dovoljenja.

Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da tujec v Sloveniji lahko opravlja delo, se zaposli ali samozaposli brez soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače. 

Med skupinami tujcev, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, so tudi državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. 

Družinski člani državljanov EU, EGP ali Švice imajo prost dostop na slovenski trg dela, če imajo dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana ali vizum za dolgoročno bivanje, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače.

Preberite več o prostem dostopu na trg dela.  
 


Zaposlitev, delo in nastanitev tujcev

Tujec je zaposlen v Sloveniji, kadar je na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi v delovnem razmerju pri delodajalcu v Sloveniji. Pogodba o zaposlitvi mora biti v skladu s slovenskim Zakonom o delovnih razmerjih in s kolektivnimi pogodbami, ki zavezujejo delodajalca.

Tujec je samozaposlen v Sloveniji, če samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost.

Tujec lahko opravlja delo v Sloveniji kot napoteni delavec ali na podlagi sklenjene pogodbe civilnega prava, s časovno omejenim izvajanjem.

Enotno dovoljenje je dokument, na podlagi katerega lahko domači ali tuji delodajalec skleneta s tujcem pogodbo o zaposlitvi ali delu v Sloveniji. Če ima tujec sklenjeno samo pogodbo o zaposlitvi in nima enotnega dovoljenja, je taka pogodba nična in jo inšpektorat za delo sankcionira.

Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar ne dlje od enega leta.

Enotno dovoljenje se po izteku veljavnosti lahko podaljša, če tujec ali vi kot delodajalec pravočasno zaprosita za podaljšanje dovoljenja in so zanj izpolnjeni zakonski pogoji. Dovoljenje se lahko podaljša za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar največ za dve leti.

Enotno dovoljenje se lahko tudi odvzame in razveljavi, če delodajalec v predpisanem roku ne prijavi tujca v obvezna socialna zavarovanja.

Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca, se zaposli pri dveh ali več delodajalcih ali sklene novo pogodbo o delu. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca, potem ko upravna enota po uradni dolžnosti pridobi soglasje našega zavoda za zaposlovanje. 

Pravice iz delovnega razmerja

Tujci, ki so v Sloveniji zaposleni v skladu z zakonodajo o zaposlovanju tujcev, so glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja izenačeni s slovenskimi državljani.

Obveznosti delodajalca

Ob sklenitvi delovnega razmerja je delodajalec dolžan prijaviti tujca v obvezna socialna zavarovanja. Takšna prijava se opravi v skladu s slovenskimi predpisi, ki urejajo to področje. 

Kadar so enotno dovoljenje, modra karta EU ali pisna odobritev vročeni tujcu v Sloveniji, mora tujec začeti delo v 10-ih dneh od vročitve dokumenta.

Kadar sta enotno dovoljenje ali modra karta EU vročena tujcu izven Slovenije, mora tujec začeti delo v 15-ih dneh od vročitve dokumenta.

Tujec, za katerega sta bila izdana dovoljenje za sezonsko delo ali vizum, če je potreben, mora začeti delo v 15-ih dneh od vročitve dokumenta. 

Nastanitev tujcev

Delodajalci in naročniki dela, ki zagotavljajo nastanitev tujcem v Sloveniji, so jim dolžni zagotoviti minimalne bivanjske in higienske standarde (opremljenost, vzdrževanje, ogrevanje in osvetlitev prostorov, največje število oseb, ki lahko prebivajo v enem prostoru, minimalna površina prostora glede na število oseb, največje število uporabnikov glede na opremljenost sanitarnih prostorov, ločenost teh prostorov od drugih bivalnih prostorov, njihovo zračenje in osvetlitev).

Višina najemnine za nastanitveni prostor se določi s pogodbo. 

Omejimo širjenje okužbe


Preverite, kako nas lahko kontaktirate in poslujete z nami v sedanjih razmerah.

Spremljajte naše ukrepe na enem mestu. 


Koronavirus

Splošne informacije o zaposlovanju in delu tujcev


Več o Kontaktnem centru

Info točka za tujce


KOMU JE NAMENJENA?


Tujim delavcem, delodajalcem in drugim, ki potrebujete informacije, svetovanje in pomoč glede zaposlovanja in dela tujcev.

Telefon:
++386 (0)1 330 81 20

Poslovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek, 8.00–15.00
sreda, 8.00–17.00
petek, 8.00–13.00

ePošta: 
info-tocka@ess.gov.si
 


Infotočka za tujce

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev


Poglejte si prošnjo za enotno dovoljenje (izdaja ali podaljšanje).

POMEMBNO!
 

Prošnjo za enotno dovoljenje oddate na upravni enoti (oziroma na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi).

Na zavodu za zaposlovanje ne sprejemamo prošenj za enotno dovoljenje. V postopku izdaje enotnega dovoljenja dajemo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote). 

eVpogled v delovna dovoljenja za tujce


eVpogled v delovna dovoljenja
ELEKTRONSKA STORITEV ZA DELODAJALCE
 

Potrebujete potrdilo ali informacije o oddani vlogi za delovno dovoljenje?

Dobite jih lahko po elektronski poti.

Za pomoč pri elektronskem vpogledu lahko pokličete naš Kontaktni center: 080 20 55 (brezplačni telefon) v času uradnih ur.

Pravne podlage za zaposlitev in delo tujcev


ZAPOSLUJETE TUJE DELAVCE ALI JIH NAMERAVATE ZAPOSLITI?
 

Preglejte predpise, ki urejajo zaposlovanje, samozaposlovanje, delo in prebivanje tujcev iz tretjih držav v Sloveniji.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo tujcev

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube