Skoči do osrednje vsebine

Sezonsko delo nad 90 dni

Sezonsko delo se lahko opravlja v kmetijstvu ali gozdarstvu. Neločljivo je povezano s sezono, v kateri je za posamezno dejavnost značilen izrazito povečan obseg potrebe po delavcih. Tujci za opravljanje sezonskega dela, ki je daljše od 90 dni v koledarskem letu, potrebujejo enotno dovoljenje.

Izpolnjevanje pogojev in izdaja soglasja

Enotno dovoljenje je izdano na podlagi soglasja za sezonsko delo.

Soglasje k enotnemu dovoljenju za sezonsko delo v kmetijstvu izdamo na zahtevo upravne enote, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
   
 2. da ste kot delodajalec ali naročnik dela ustrezno registrirani, vpisani v poslovni register za opravljanje dejavnosti, v kateri bo tujec izvajal delo, ali kot nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma član kmetije vpisani v register kmetijskih gospodarstev;
   
 3. da niste v postopku likvidacije ali stečaja;
   
 4. da imate poravnane vse davčne obveznosti;
   
 5. da še ni porabljena letna kvota soglasij k enotnemu dovoljenju, ki jo lahko določi slovenska vlada zaradi omejitve števila tujcev na trgu dela;
   
 6. da ste priložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (če ste delodajalec) ali sklenjeno pogodbo civilnega prava (če ste naročnik dela).

Če bo tujec sezonsko delo opravljal na podlagi pogodbe civilnega prava, izdamo soglasje brez preverjanja 1. pogoja (ali so v evidenci brezposelnih ustrezne osebe).

Za sezonsko delo tujca v različnih časovnih obdobjih pri istem ali drugem delodajalcu ali naročniku dela lahko izdamo eno ali več soglasij. Pri tem skupno trajanje ne sme presegati šestih mesecev v posameznem koledarskem letu. 
 

Katera dokazila priložite?

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 1. fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 2. potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 3. dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
   
 4. dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, 
   
 5. potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (vedno pri izdaji prvega enotnega dovoljenja, drugače pa le na zahtevo),
   
 6. pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec, ali pogodbo civilnega prava, ki jo je podpisal naročnik dela.

Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

1. Izpolnite obrazec (9/1) za enotno dovoljenje in priložite vsa potrebna dokazila.

Med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

2. Eden od pogojev za soglasje je, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe. Takšno kontrolo trga dela lahko opravite še pred oddajo vloge za enotno dovoljenje (manjše tveganje zavrnitve).

Obrazec PDM-KTD oddate na našem Portalu za delodajalce. V 5 delovnih dneh prejmete obvestilo

Navedenega pogoja ne preverjamo pri sezonskem delu po pogodbi civilnega prava. 

Več o kontroli trga dela ...

3. Vlogo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti.

4. V postopku izdaje enotnega dovoljenja izdamo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote).

Več informacij na upravnih enotah

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE