Skoči do osrednje vsebine

Zaposlitev, podaljšanje ali zamenjava

Enotno dovoljenje za zaposlitev tujcev ali podaljšanje njihove zaposlitve. Na podlagi pisne odobritve je možna zamenjava delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjava delodajalca ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih. 

Zaposlitev tujcev

Soglasje za zaposlitev izdamo na zahtevo upravne enote, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
   
 • da ste kot delodajalec ustrezno registrirani za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo;
   
 • da niste v postopku likvidacije ali stečaja;
   
 • da aktivno poslujete, to pomeni:
  • da je pri vas najmanj šest mesecev pred oddajo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba za polni delovni čas ali
  • da ste kot posameznik najmanj šest mesecev pred oddajo vloge vključeni v obvezna socialna zavarovanja ali
  • da ste imeli v vsakem od zadnjih šestih mesecev
     pred oddajo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000 EUR na transakcijski račun, odprt v Sloveniji;
    
 • da imate poravnane vse davčne obveznosti;
   
 • da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec, ter
   
 • da ste priložili pogodbo o zaposlitvi, ki ste jo podpisali kot delodajalec.

Če ste registrirani manj kot 6 mesecev in želite pridobiti soglasje, morate še pred oddajo vloge za enotno dovoljenje vložiti najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo. 
 

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja za zaposlitev:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da ni obvezno zdravstveno zavarovan v Sloveniji),
   
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
   
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca;
   
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec,
   
 • dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec,
   
 • podpisano izjavo delodajalca, ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne,
   
 • izjavo delodajalca in dokazilo, da je pred vložitvijo prošnje za enotno dovoljenje investiral najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (če gre za delodajalca, ki je registriran manj kot 6 mesecev).
   

Podaljšanje zaposlitve

Soglasje k podaljšanju enotnega dovoljenja za zaposlitev tujca pri istem delodajalcu in na istem delovnem mestu izdamo, če izpolnjujete naslednje pogoje:

 • imate poravnane vse davčne obveznosti,
 • ste priložili pogodbo o zaposlitvi, ki ste jo podpisali kot delodajalec,
 • je tujec neprekinjeno prijavljen v obvezna socialna zavarovanja od nastopa dela.
   

Prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
   
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
   
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če se tako zahteva,
   
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec.
   

Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

1. Izpolnite obrazec (1/1) za enotno dovoljenje in priložite vsa potrebna dokazila.

Med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

2. Eden od pogojev za soglasje pri zaposlitvi je, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe. Takšno kontrolo trga dela lahko opravite še pred oddajo vloge za enotno dovoljenje (manjše tveganje zavrnitve).

Obrazec PDM-KTD oddate na našem Portalu za delodajalce. V 5 delovnih dneh prejmete obvestilo.

Več o kontroli trga dela ...

3. Vlogo za izdajo ali podajšanje enotnega dovoljenja oddate upravni enoti.

4. V postopku izdaje enotnega dovoljenja izdamo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote).

Več informacij na upravnih enotah

Zamenjava delovnega mesta

Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. 

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca. 

Prošnjo za odobritev zamenjave delovnega mesta (obrazec 2/1) oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi naše soglasje. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15 dneh od prejema prošnje. V postopku izdaje soglasja po uradni dolžnosti preverimo izpolnjevanje pogojev.

Na Zavodu izdamo soglasje k pisni odobritvi zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, če so izpolnjeni zakonski pogoji. To pomeni, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe. Pri tem na novo izdano soglasje nadomesti predhodno soglasje.

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo. 
 

Zamenjava delodajalca

Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja zamenja delodajalca. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. 

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca. 

Prošnjo za odobritev zamenjave delodajalca (obrazec 2/1) oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi naše soglasje. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15 dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Pri tem na novo izdano soglasje nadomesti predhodno soglasje.

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo. 
 

Soglasje k pisni odobritvi zaradi zamenjave delodajalca izdamo, če so izpolnjeni enaki pogoji kot pri soglasju za zaposlitev: 

 • da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
   
 • da ste kot delodajalec ustrezno registrirani za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo;
   
 • da niste v postopku likvidacije ali stečaja;
   
 • da aktivno poslujete, to pomeni:
  • da je pri vas najmanj šest mesecev pred oddajo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba za polni delovni čas ali
  • da ste kot posameznik najmanj šest mesecev pred oddajo vloge vključeni v obvezna socialna zavarovanja ali
  • da ste imeli v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000 EUR na transakcijski račun, odprt v Sloveniji; 
    
 • da imate poravnane vse davčne obveznosti;
   
 • da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec, ter
   
 • da ste priložili pogodbo o zaposlitvi, ki ste jo podpisali kot delodajalec.
   

Prošnji za odobritev zamenjave delodajalca priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec,
   
 • dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec,
   
 • podpisano izjavo delodajalca, ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne,
   
 • izjavo delodajalca in dokazilo, da je pred vložitvijo prošnje za enotno dovoljenje investiral najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (če gre za delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev).
   

Postopek za pridobitev pisne odobritve

1. Izpolnite obrazec (2/1) za enotno dovoljenje in priložite vsa potrebna dokazila.

Med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k pisni odobritvi.

2. Eden od pogojev za soglasje pri zamenjavi delovnega mesta ali delodajalca je, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe. Takšno kontrolo trga dela lahko opravite še pred oddajo vloge za enotno dovoljenje (manjše tveganje zavrnitve).

Obrazec PDM-KTD oddate na našem Portalu za delodajalce. V 5 delovnih dneh prejmete obvestilo.

Več o kontroli trga dela ...

3. Vlogo za odobritev zamenjave delovnega mesta ali zamenjave delodajalca oddate upravni enoti.

4. Upravna enota po uradni dolžnosti pridobi naše soglasje k pisni odobritvi.

Več informacij na upravnih enotah

Zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih

V obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja za zaposlitev se tujec lahko zaposli pri dveh ali več delodajalcih. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. 

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca. 

Prošnjo za odobritev zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih (obrazec 2/1) oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi naše soglasje. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15 dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Pri tem na novo izdano soglasje nadomesti predhodno soglasje.

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo. 
 

Soglasje k pisni odobritvi zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih izdamo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • ima tujec najmanj visokošolsko izobrazbo,
   
 • je od vključitve v obvezna socialna zavarovanja na podlagi prve zaposlitve minil najmanj en mesec,
   
 • so izpolnjeni vsi tisti pogoji, ki veljajo za izdajo soglasja za zaposlitev,
   
 • je sklenjen sporazum med novim delodajalcem, tujcem in delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen.
   

Prošnji za odobritev zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec,
   
 • dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca oziroma o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec,
   
 • sporazum med novim delodajalcem, tujcem in delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen,
   
 • podpisano izjavo delodajalca, ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne,
   
 • izjavo delodajalca in dokazilo, da je pred vložitvijo prošnje za enotno dovoljenje investiral najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (če gre za delodajalca, ki je registriran manj kot šest mesecev).
   

Postopek za pridobitev pisne odobritve

1. Izpolnite obrazec (2/1) za enotno dovoljenje in priložite vsa potrebna dokazila.

Med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k pisni odobritvi.

2. Vlogo za odobritev zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih oddate upravni enoti.

3. Upravna enota po uradni dolžnosti pridobi naše soglasje k pisni odobritvi.

Več informacij na upravnih enotah

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE