Skoči do osrednje vsebine

Individualne storitve

Izpolnjevanje pogojev in izdaja soglasja

Soglasje za individualne storitve se izda za opravljanje dela, pri katerem se zahteva posebno strokovno znanje tujca, ki ni registriran za opravljanje dejavnosti.

Soglasje za individualne storitve izdamo, če:

 • je med tujcem in naročnikom sklenjena pogodba civilnega prava in
 • ima tujec posebno strokovno znanje, ki je zahtevano za izvedbo dela na podlagi pogodbe.

Takšno delo je časovno omejeno. Tujci ga lahko opravljajo:

 • največ 1 leto (v koledarskem letu) – na področju znanosti, kulture, športa, zdravstva in izobraževanja,
   
 • največ 3 mesece (v koledarskem letu) – na drugih področjih.
   

Katera dokazila priložite?

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
   
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, 
   
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (vedno pri izdaji prvega enotnega dovoljenja, drugače pa le na zahtevo).

Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

1. Izpolnite obrazec (1/1) za enotno dovoljenje in priložite vsa potrebna dokazila.

Med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

2. Vlogo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti.

3. V postopku izdaje enotnega dovoljenja izdamo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote).

Več informacij na upravnih enotah

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE