Skoči do osrednje vsebine

Delo zastopnika nad 90 dni

Za koga izdamo soglasje?

Soglasje za delo zastopnika nad 90 dni se izdaja za zastopanje:

 • samostojnega podjetnika posameznika,
 • pravne osebe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ali
 • slovenske podružnice tujega podjetja, pri kateri se tujec želi zaposliti ali opravljati delo.
   

Pod katerimi pogoji izdamo soglasje?

Soglasje za delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v koledarskem letu, izdamo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da kot delodajalec ali naročnik dela aktivno poslujete, to pomeni:
  • da je pri vas najmanj šest mesecev pred oddajo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba za polni delovni čas ali 
  • da ste kot posameznik registrirani za opravljanje dejavnosti in najmanj šest mesecev pred oddajo vloge vključeni v obvezna socialna zavarovanja ali
  • da ste imeli v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000 EUR na transakcijski račun, odprt v Sloveniji;
    
 • da imate poravnane vse davčne obveznosti;
   
 • da je zastopnik vpisan v ustrezen register;
   
 • da ste priložili sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (če ste delodajalec) ali sklenjeno pogodbo civilnega prava (če ste naročnik dela);
   
 • da še ni porabljena letna kvota soglasij k enotnemu dovoljenju, ki jo lahko določi slovenska vlada zaradi omejitve števila tujcev na trgu dela.

Če ste registrirani manj kot 6 mesecev in želite pridobiti soglasje, morate še pred oddajo vloge za enotno dovoljenje vložiti najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo. 
 

Katera dokazila priložite?

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
   
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, 
   
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (vedno pri izdaji prvega enotnega dovoljenja, drugače pa le na zahtevo),
   
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec, ali pogodbo civilnega prava, ki jo je podpisal naročnik dela,
   
 • izjavo delodajalca in dokazilo, da je pred vložitvijo prošnje za enotno dovoljenje investiral najmanj 50.000 EUR v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo (vedno pri izdaji prvega enotnega dovoljenja, če gre za delodajalca, ki je registriran manj kot 6 mesecev).

Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

1. Izpolnite obrazec (1/1) za enotno dovoljenje in priložite vsa potrebna dokazila.

Med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

2. Vlogo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti.

3. V postopku izdaje enotnega dovoljenja izdamo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote).

Več informacij na upravnih enotah

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE