Skoči do osrednje vsebine

Napotitev delavcev

Na zahtevo upravne enote izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za čezmejne storitve z napotenimi delavci, za gibanje v kapitalsko povezanih družbah in za usposabljanje napotenih delavcev v povezanih družbah.

Preverite izpolnjevanje pogojev in dokazila, ki jih priložite prošnji za enotno dovoljenje. 

Izpolnjevanje pogojev in izdaja soglasja

1. Soglasje za čezmejne storitve z napotenimi delavci

To soglasje lahko pridobite tuji delodajalci za tiste delavce, ki so pri vas zaposleni neprekinjeno najmanj 9 mesecev.

Soglasje na zahtevo upravne enote izdamo za čezmejne storitve, ki jih izvajate v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pogodbe z naročnikom storitve iz držav članic EU, Norveške, Islandije, Lihtenštajna ali Švice (oziroma na podlagi pogodbe z izvajalcem storitve, ki ima sklenjeno pogodbo z naročnikom storitve iz omenjenih držav).

Soglasje za napotenega delavca v okviru čezmejnih storitev se lahko izda večkrat, pri čemer skupno trajanje izvajanja storitve ne sme presegati 90 dni v koledarskem letu.
 

2. Soglasje za gibanje v kapitalsko povezanih družbah

To soglasje lahko pridobite za delavca z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki je premeščen za namene poklicnega razvoja ali usposabljanja v poslovnih tehnikah ali metodah, če je pri vas zaposlen neprekinjeno najmanj 6 mesecev.

Soglasje na zahtevo upravne enote izdamo za gibanje delavcev v okviru kapitalsko povezanih gospodarskih družb.
 

3. Soglasje za usposabljanje napotenih delavcev v povezanih družbah

Predhodna zaposlitev ni potrebna kot pogoj za izdajo soglasja.

Soglasje na zahtevo upravne enote izdamo za usposabljanja napotenih in slovenskih delavcev v povezanih gospodarskih družbah.

 

Katera dokazila priložite?

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 • dokazilo o socialnem zavarovanju v državi, iz katere je napoten,
   
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
   
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (vedno pri izdaji prvega enotnega dovoljenja, drugače pa le na zahtevo),
   
 • dokazilo o registraciji tujega delodajalca.


1. Čezmejne storitve z napotenimi delavci

Prošnji za enotno dovoljenje priložite še naslednja dokazila:

 • pogodbo o izvajanju storitev za naročnika, 
 • dokazilo, da so napoteni delavci najmanj 9 mesecev zaposleni pri tujem delodajalcu (ali v njegovi kapitalsko povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi), ki napotuje delavce v Slovenijo.


2. Gibanje v kapitalsko povezanih družbah

Prošnji za enotno dovoljenje priložite še naslednja dokazila:

 • akt o imenovanju oziroma napotitvi delavca na začasno delo, iz katerega je razvidno, katere naloge bo opravljal,
 • dokazilo, da so napoteni delavci najmanj 9 oziroma 6 mesecev zaposleni pri tujem delodajalcu (ali v njegovi kapitalsko povezani gospodarski družbi s sedežem v tretji državi), ki napotuje delavce v Slovenijo.
   

3. Usposabljanje v povezanih družbah

Prošnji za enotno dovoljenje priložite še naslednja dokazila: 

 • akt o imenovanju oziroma napotitvi delavca na začasno delo, iz katerega je razvidno, katere naloge bo opravljal,
   
 • pogodbo o usposabljanju, ki je sklenjena med gospodarsko družbo v Sloveniji in gospodarsko družbo s sedežem v tretji državi,
   
 • dokazilo o kapitalski povezanosti ali sklenjeni pogodbi o poslovno-tehničnem sodelovanju ali prenosu tehnologije,
   
 • program usposabljanja za napotene delavce,
   
 • soglasje pristojne zbornice ali združenja delodajalcev.

Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

1. Izpolnite obrazec za enotno dovoljenje (15/1 – napoteni delavci; 17/1 – premeščanje v gospodarski družbi).

Priložite vsa potrebna dokazila, med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

2. Vlogo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti.

3. V postopku izdaje enotnega dovoljenja izdamo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote).

Več informacij na upravnih enotah

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE