Skoči do osrednje vsebine

Sezonsko delo do 90 dni

Sezonsko delo se lahko opravlja v kmetijstvu ali gozdarstvu. Neločljivo je povezano s sezono, v kateri je za posamezno dejavnost značilen izrazito povečan obseg potreb po delavcih. Tujci za opravljanje sezonskega dela do 90 dni v koledarskem letu potrebujejo delovno dovoljenje, ki ga izdamo na zavodu za zaposlovanje.


Skupno trajanje enega ali več veljavnih dovoljenj za sezonsko delo, ki ga opravlja tujec pri istem ali drugem delodajalcu ali naročniku dela, ne sme presegati 90 dni v koledarskem letu.

Kako pridobite dovoljenje?

1. Predložitev vloge

Dovoljenje za sezonsko delo vam izdamo na podlagi vloge, ki jo predložite kot delodajalec ali naročnik dela. Vlogo nam predložite na predpisanem obrazcu, skupaj s potrebnimi dokazili.

Vloga za izdajo dovoljenja za sezonska dela 

Postopek za izdajo dovoljenja vodimo po Zakonu o splošnem upravnem postopku. 

Poglejte postopek izdaje dovoljenja ...
 

2. Kontrola trga dela

Eden od pogojev za izdajo dovoljenja za sezonska dela je, da v evidenci brezposelnih ni ustreznih kandidatov. Takšno kontrolo trga dela lahko opravite še pred oddajo vloge za dovoljenje (manjše tveganje zavrnitve vloge zaradi neizpolnjevanja omenjenega pogoja). 

Obrazec za kontrolo trga dela (PDM-KTD) oddate na našem Portalu za delodajalce. V 5 delovnih dneh prejmete obvestilo.

Več o kontroli trga dela ...
 

3. Upravna taksa

Ob predložitvi vloge za izdajo ali podaljšanje dovoljenja je treba plačati upravno takso po Zakonu o taksah. Plačate jo delodajalci, ki predložite vlogo. 

Več o upravnih taksah ...

Katere pogoje morate izpolnjevati za izdajo ali podaljšanje dovoljenja?

Za izdajo dovoljenja za sezonsko delo do 90 dni morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. tujec ima veljavni potni list (veljavnost mora biti najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Sloveniji);
   
 2. tujec ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
   
 3. v evidenci brezposelnih ni ustreznih oseb;
   
 4. kot delodajalec ali naročnik dela ste ustrezno registrirani, vpisani v poslovni register za opravljanje dejavnosti, v kateri bo tujec izvajal delo, ali kot nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma član kmetije vpisani v register kmetijskih gospodarstev;
   
 5. priložite sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (če ste delodajalec) ali sklenjeno pogodbo civilnega prava (če ste naročnik dela);
   
 6. niste v postopku likvidacije ali stečaja;
   
 7. imate poravnane davčne obveznosti iz naslova dela ali zaposlitve;
   
 8. še ni porabljena letna kvota dovoljenj za sezonsko delo, ki jo lahko določi slovenska vlada zaradi omejitve števila tujcev na trgu dela.

Če bo tujec sezonsko delo opravljal na podlagi pogodbe civilnega prava, na zavodu za zaposlovanje izdamo dovoljenje brez preverjanja 3. pogoja (ali so v evidenci brezposelnih ustrezne osebe).
 

Dovoljenje za sezonsko delo do 90 dni se lahko podaljša, če:

 • vlogo za podaljšanje predložite pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za sezonsko delo;
   
 • ima tujec veljavni potni list (veljavnost mora biti najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Sloveniji);
   
 • ima tujec ustrezno zdravstveno zavarovanje;
   
 • predložite sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (kot delodajalec) ali sklenjeno pogodbo civilnega prava (kot naročnik dela);
   
 • imate poravnane davčne obveznosti z naslova dela ali zaposlitve in
   
 • skupno trajanje ne presega 90 dni v koledarskem letu.
   

Vračilo, prenehanje veljavnosti in razveljavitev dovoljenja

Kot delodajalec ali naročnik dela nam morate vrniti dovoljenje za sezonsko delo:

 • kadar s tujcem iz kakršnih koli razlogov ne sklenete pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe civilnega prava ali
 • kadar pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava preneha pred potekom veljavnosti dovoljenja za sezonsko delo.

Dovoljenje morate vrniti:

 • v 15 dneh od njegove vročitve, kadar tujec ne začne zaposlitve ali dela, oziroma
 • v 3 delovnih dneh od prenehanja delovnega ali drugega pogodbenega razmerja s tujcem.
   

Dovoljenje za sezonsko delo preneha veljati, če:

 • se izteče čas, za katerega je bilo izdano,
 • morate dovoljenje vrniti pred iztekom časa, za katerega je bilo izdano,
 • tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo, pridobi pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela,
 • je dovoljenje razveljavljeno,
 • umre tujec, za katerega je bilo izdano dovoljenje.
   

Na zavodu za zaposlovanje razveljavimo dovoljenje za sezonsko delo, kadar:

 • je delodajalcu ali naročniku dela pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT),
   
 • je delodajalcu pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1),
   
 • je s pravnomočno odločbo ugotovljeno, da je tujec v postopku izdaje dovoljenja predložil ponarejeno dokazilo, na podlagi katerega je bilo izdano dovoljenje;
   
 • tujec ne začne dela oziroma ni prijavljen v obvezna socialna zavarovanja najkasneje 15. dan od vročitve dovoljenja.
   

Informacije s področja zaposlovanja tujcev

Infotočka za tujce

+386 (0)1 330 81 20

Poslovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek, 8.00–15.00
sreda, 8.00–17.00
petek, 8.00–13.00

Pravna podlaga

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT, Uradni list RS, 91/2021 – uradno prečiščeno besedilo)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE