Skoči do osrednje vsebine

Zaposlitev, samozaposlitev ali delo

Komu izdamo soglasje?

Soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo izdamo na zavodu za zaposlovanje na zahtevo upravne enote:

 • tujcu, ki ima najmanj poklicno izobrazbo ali certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), pridobljen v Sloveniji, in je bil v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev zaposlen ali samozaposlen v Sloveniji;
   
 • tujcu, ki je bil v zadnjih treh letih pred oddajo vloge najmanj 30 mesecev zaposlen ali samozaposlen v Sloveniji;
   
 • tujcu, ki je v obdobju zadnjih dveh let v Sloveniji pridobil najmanj višješolsko izobrazbo in se namerava zaposliti ali samozaposliti;
   
 • tujcu, ki je v obdobju zadnjih dveh let v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela.

 

Katera dokazila priložite?

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
   
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
   
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (vedno pri izdaji prvega dovoljenja, drugače pa na zahtevo),
   
 • dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) v Sloveniji (pri izdaji ali podaljšanju dovoljenja tujcu z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno NPK),
   
 • dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje v Sloveniji pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo (pri izdaji ali podaljšanju dovoljenja tujcu s pridobljeno najmanj visokošolsko izobrazbo),
   
 • dokazilo, da je tujec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo prošnje v Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela – potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela (pri izdaji ali podaljšanju dovoljenja tujcu z zaključenim programom raziskovalnega dela),
   
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal delodajalec, ali drugo dokazilo o nameravani zaposlitvi ali samozaposlitvi (pri izdaji ali podaljšanju dovoljenja tujcu s pridobljeno najmanj visokošolsko izobrazbo ali tujcu z zaključenim programom raziskovalnega dela).

Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

1. Izpolnite obrazec (1/1) za enotno dovoljenje in priložite vsa potrebna dokazila.

Med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

2. Vlogo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti.

3. V postopku izdaje enotnega dovoljenja izdamo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote).

Več informacij na upravnih enotah

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE