Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje tujcev

Izpolnjevanje pogojev in izdaja soglasja

Program usposabljanja ali izpopolnjevanja tujcev se lahko izvaja največ do enega leta.

Soglasje za usposabljanje tujcev izdamo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da priložite sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja (lahko tudi pogodbo civilnega prava, če predpisi omogočajo usposabljanje brez delovnega razmerja);
   
 • da glede programa usposabljanja priložite pozitivno mnenje gospodarskega združenja, pristojne zbornice ali ministrstva;
   
 • da tujec še ni bil vključen v podoben program usposabljanja ali izpopolnjevanja; 
   
 • da imate poravnane davčne obveznosti iz naslova zaposlitve ali dela.
   

Katera dokazila priložite?

Prošnji za enotno dovoljenje priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da ni obvezno zdravstveno zavarovan v Sloveniji),
   
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
   
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca,
   
 • podpisano pogodbo o zaposlitvi za namen usposabljanja ali pogodbo civilnega prava za usposabljanje tujca, 
   
 • mnenje pristojnega gospodarskega združenja, zbornice ali ministrstva (to mnenje ni potrebno, če usposabljanje izvajajo pristojno združenje, zbornica ali ministrstvo).
   

Podaljšanje usposabljanja

Kadar programani mogoče zaključiti v enem letu, se lahko njegovo izvajanje podaljša za največ 6 mesecev (če ustrezno pojasnite razloge in predložite ustrezno pogodbo).

Pri usposabljanjih na področju zdravstva se lahko izvajanje programa podaljša do zaključka specializacije.
 

Katera dokazila priložite?

Prošnji za podaljšanje usposabljanja priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 • dokazilo o obveznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da ni obvezno zdravstveno zavarovan v Sloveniji),
   
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
   
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, če se tako zahteva,
   
 • izjavo o razlogih za podaljšanje izvajanja programa usposabljanja ali izpopolnjevanja,
   
 • ustrezno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava za namene usposabljanja.

Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

1. Izpolnite obrazec (1/1) za enotno dovoljenje in priložite vsa potrebna dokazila.

Med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k enotnemu dovoljenju.

2. Vlogo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti.

3. V postopku izdaje enotnega dovoljenja izdamo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote).

Več informacij na upravnih enotah

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE