Skoči do osrednje vsebine

Povračilo nadomestila plače zaradi višje sile

Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začela veljati 11. avgusta, vam omogoča tudi povračilo nadomestila plače zaposlenih zaradi višje sile v povezavi s posledicami poplav.

Oddaja zahtevka za izplačilo

Od 14.9.2023 lahko na našem Portalu za delodajalce predložite zahtevke za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile.
 

Oddajte zahtevek!    Poglejte novico ... 

Uveljavljanje povračila

Na primer:

 • višja sila je nastala na strani zaposlenega, ker ni mogel priti na delo zaradi neprevozne ceste, plazu in podobno.

Ukrep velja od 3.8.2023 do 31.12.2023.

Odgovori na pogosta vprašanja

V pomoč pri pripravi in oddaji vloge za:

 • povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in začasnega čakanja na delo v povezavi s posledicami poplav,
 • povračilo izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav pri delodajalcih.

Preglejte odgovore!

Oddaja vloge

Od 17.8.2023 elektronsko na našem Portalu za delodajalce.

Pri tem vam je na voljo Priročnik za oddajo vloge.

Vlogo skupaj z dokazili predložite za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile v povezavi s posledicami poplav.

Pred prvo uporabo portala se registrirate.
 

Oddajte vlogo!

Roki za oddajo:

 • do 28.8.2023, če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo pred 11.8.2023,
 • v 15 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi višje sile.

Priložite vsa potrebna dokazila. Možne so dopolnitve nepopolnih vlog.

Ne prezrite!

Delodajalci s statusom kmeta

Glede registracije na portalu se obrnete na naš Kontaktni center: 080 20 55 (brezplačni telefon). Tam vam bodo zagotovili nadaljnje informacije in pomoč pri oddaji vloge. 
 

Osebe, ki opravljate dejavnost

Ukrepi pomoči za samozaposlene so v pristojnosti Finančne uprave RS (FURS-a).

Samozaposleni za svoje zaposlene oddate vlogo za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile na našem Portalu za delodajalce
 

Težave z dostopom

Tisti, ki imate težave z dostopom do računalnika, lahko obiščete katero izmed naših lokacij, kjer imamo v kariernih središčih in kotičkih na voljo računalnik za izpolnitev vloge.

Dodatna pojasnila in pomoč pri oddaji vloge


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Izpolnitev REK-obrazcev

O izplačilu nadomestila plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela poročate na obrazcu REK-O. Predložite ga davčnemu organu na dan izplačila.
 

Več informacij pri FURS-u ...

Števec oddanih vlog

Skupaj do 21.9.2023

2.486 vlog za 22.442 oseb

Višja sila

1.618 vlog za 9.310 oseb

Čakanje na delo

579 vlog za 6.096 oseb

Odprava posledic poplav

289 vlog za 7.036 oseb

Podrobneje o ukrepu višje sile

Pravico do ukrepa nadomestila plač zaposlenih zaradi nezmožnosti opravljanja dela iz razloga višje sile v povezavi s posledicami poplav v avgustu 2023 lahko uveljavlja vsak delodajalec v Sloveniji, razen:

 • posrednih ali neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije ali proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2022 višji od 70 %,
 • delodajalcev, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost iz skupine K v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in so imeli 3.8.2023 več kot 10 zaposlenih,
 • tujih diplomatskih predstavništev in konzulatov, mednarodnih organizacij, predstavništev mednarodnih organizacij ter institucij, organov in agencij Evropske unije v Sloveniji.
   

Povračilo nadomestila plače zaradi višje sile lahko uveljavljate za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela iz razloga višje sile kot posledica naravne nesreče poplav iz avgusta 2023.

Pri tem gre za primere: 

 • nezmožnosti prihoda na delo,
 • nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj, kot so: 
  • odpravljanja škode, zavarovanja življenja, zdravja ljudi in živali,
  • odvračanja in preprečevanja škode,
 • drugih okoliščin, ki preprečujejo opravljanje dela zaradi posledic te naravne nesreče (npr. zaradi zagotavljanja varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev ipd.). 

Pomembno!

Zaposleni vas mora o odsotnosti z dela zaradi višje sile obvestiti v 3 delovnih dneh od uveljavitve zakona oziroma od nastanka razloga, in sicer glede vseh okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile. Obveznost obveščanja je izpolnjena tudi, če vas je o tem delavec obvestil že pred uveljavitvijo zakona.

Ukrep velja od 3.8.2023 do 31.12.2023.

 

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače zaradi višje sile:

 • morate zaposlenim izplačevati neto nadomestila plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja,
 • ne smete začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zaposlenim, za katere ste uveljavljali povračilo izplačanih nadomestil plače,
 • ne smete odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu zaposlenih iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 3.8.2023 in niste uveljavljali pravice do povračila izplačanih nadomestil plače za te delavce, ki zaradi višje sile posledic naravne nesreče ne morejo opravljati dela.

Za zaposlenega, odsotnega zaradi višje sile, ne morete uveljavljati povračila izplačanih nadomestil plače v času odpovednega roka. 
 

Nadomestilo plače zaposlenega znaša 80 % osnove (povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih 3 mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih 3 mesecih pred začetkom odsotnosti), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače. 

Nadomestilo plače zaposleni lahko prejema za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo odsotnost zaposlenega. 

Upravičeno izplačana nadomestila plač zaposlenih, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, vam država povrne v celoti.  
 

K vlogi za uveljavitev povračila nadomestila plače obvezno priložite izjavo zaposlenega o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.
 

Na Zavodu odločimo o vlogi v 15 dneh od prejema popolne vloge. Zoper odločbo je možna pritožba na ministrstvo za delo.

Povračilo nadomestila plače se bo izplačevalo mesečno, in sicer 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.
 

Uveljavljanje povračila v obeh ukrepih

Zaradi odprave posledic poplav lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače tako za višjo silo kot za čakanje na delo, saj je delo lahko onemogočeno tudi iz obeh razlogov.

Na primer:

 • višja sila je nastala na strani zaposlenega, ker ni mogel priti na delo zaradi neprevozne ceste, plazu in podobno,
 • razlog za napotitev zaposlenega na začasno čakanje na delo je nastal na strani delodajalca, ker zaradi posledic poplave začasno ne more zagotavljati izvajanja dela.

Pozor!

 • Za isto obdobje ne morete uveljavljati obeh ukrepov za istega zaposlenega.

Več o čakanju na delo ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE