Skoči do osrednje vsebine

Povračilo nadomestila plače zaradi čakanja na delo

Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začela veljati 11. avgusta, vam omogoča tudi povračilo nadomestila plače zaposlenih zaradi začasnega čakanja na delo v povezavi s posledicami poplav.

Oddaja zahtevka za izplačilo

Od 14.9.2023 lahko na našem Portalu za delodajalce predložite zahtevke za povračilo nadomestila plače zaradi čakanjana delo.
 

Oddajte zahtevek!    Poglejte novico ... 

Uveljavljanje povračila

Ukrep začasnega čakanja na delo velja od 3.8.2023 do 31.10.2023.

Na primer:

 • razlog za napotitev zaposlenega na začasno čakanje na delo je nastal na strani delodajalca, ker zaradi posledic poplave začasno ne more zagotavljati izvajanja dela.

Odgovori na pogosta vprašanja

V pomoč pri pripravi in oddaji vloge za:

 • povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in začasnega čakanja na delo v povezavi s posledicami poplav,
 • povračilo izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav pri delodajalcih.

Preglejte odgovore!

Oddaja vloge

Od 17.8.2023 elektronsko na našem Portalu za delodajalce.

Pri tem vam je na voljo Priročnik za oddajo vloge.

Vlogo skupaj z dokazili predložite za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo v povezavi s posledicami poplav.

Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddajte vlogo!   

Roki za oddajo:

 • do 28.8.2023, če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo pred 11.8.2023,
 • v 15 dneh od napotitve zaposlenega na začasno čakanje na delo.

Priložite vsa potrebna dokazila. Možne so dopolnitve nepopolnih vlog.

Ne prezrite!

Delodajalci s statusom kmeta

Glede registracije na portalu se obrnete na naš Kontaktni center: 080 20 55 (brezplačni telefon). Tam vam bodo zagotovili nadaljnje informacije in pomoč pri oddaji vloge. 
 

Osebe, ki opravljate dejavnost

Ukrepi pomoči za samozaposlene so v pristojnosti Finančne uprave RS (FURS-a).

Samozaposleni za svoje zaposleneoddate vlogo za povračilo nadomestila plače zaradi čakanja na delo na našem Portalu za delodajalce.


Težave z dostopom

Tisti, ki imate težave z dostopom do računalnika, lahko obiščete katero izmed naših lokacij, kjer imamo v kariernih središčih in kotičkih na voljo računalnik za izpolnitev vloge.

Dodatna pojasnila in pomoč pri oddaji vloge


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Izpolnitev REK-obrazcev

O izplačilu nadomestila plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela poročate na obrazcu REK-O. Predložite ga davčnemu organu na dan izplačila.
 

Več informacij pri FURS-u ...

Števec oddanih vlog

Skupaj do 21.9.2023

2.486 vlog za 22.442 oseb

Višja sila

1.618 vlog za 9.310 oseb

Čakanje na delo

579 vlog za 6.096 oseb

Odprava posledic poplav

289 vlog za 7.036 oseb

Podrobneje o ukrepu čakanja na delo

Pravico do povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo lahko uveljavljate vsi delodajalci, ki ste bili registrirani 2.8.2023 in začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic poplav (npr. zaradi poplavljenih poslovnih prostorov ali drugih okoliščin, ki onemogočajo delo), razen:

 • posrednih ali neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije ali proračuna občine, 
 • delodajalcev, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost iz skupine K v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in so imeli 3.8.2023 več kot 10 zaposlenih,
 • tujih diplomatskih predstavništev in konzulatov, mednarodnih organizacij, predstavništev mednarodnih organizacij ter institucij, organov in agencij Evropske unije v Sloveniji.
   

Pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem lahko uveljavljate od 3.8.2023. 

Delnega povračila nadomestila plače ne morete uveljavljati za:

 • osebo, ki z vami nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
 • zaposlenega v času odpovednega roka.

Pomembno!

Delnega povračila nadomestila plače ne morete uveljaviti za zaposlenega, ki je v obdobju napotitve na začasno čakanje na delo:

 • upravičen do odsotnosti z dela (dopust) ali
 • pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju, starševskem varstvu ali druge upravičene odsotnosti (bolniška, porodniška, starševsko varstvo) ter
 • pridobi pravico do ustreznega nadomestila plače ali plačila prispevkov.

Ukrep velja od 3. 8.2023 do 31.10.2023, z možnostjo podaljšanja do 31.12.2023.

 

Zaposlenega morate pisno napotiti na začasno čakanje na delo ter pri tem določiti:

 • obdobje začasnega čakanja na delo, 
 • možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter 
 • višino nadomestila plače.

V obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače za zaposlene na začasnem čakanju na delo:

 • morate zaposlenim izplačevati nadomestila plače,
 • ne smete odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporejati delovnega časa, če to lahko opravite z zaposlenimi na začasnem čakanju na delo,
 • ne smete začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zaposlenim, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo,
 • ne smete odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu zaposlenih iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 3.8.2023 in za te zaposlene niste uveljavili pravice do delnega povračila nadomestila plače na podlagi ZOPNN-F. 

Zaposleni v obdobju napotitve ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (razen tistih, ki so drugače urejene z ZOPNN-F). Na zahtevo delodajalca se mora vrniti na delo do 7 delovnih dni v tekočem mesecu, pri čemer morate takšno zahtevo posredovati zaposlenemu vsaj 1 dan pred vrnitvijo na delo.

Če zaposleni v dogovoru z delodajalcem izrabi letni dopust, ima med začasnim čakanjem na delo pravico do nadomestila plače v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
 

Nadomestilo plače na začasnem čakanju na delo znaša 80 % nadomestila plače in ne sme biti nižje od minimalne plače. 

Država zagotovi višino delnega povračila nadomestila plače v višini 80 % nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II), pri čemer je višina nadomestila omejena z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za maj 2023.
 

K vlogi za uveljavljanje povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo obvezno priložite:

 • izjavo za pravilnost, za katero kazensko in materialno odgovarjate, da v obdobju, za katerega uveljavljate delno povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav, ne morete zagotavljati dela zaposlenim,
 • izjavo, da ste zaposlenim do dneva oddaje vloge izplačali plačo in vsa nadomestila plače,
 • dokazila o napotitvi zaposlenih na začasno čakanje na delo.
   

Na Zavodu odločimo o vlogi v 15 dneh od prejema popolne vloge. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

Povračilo nadomestila plače se bo izplačevalo mesečno na podlagi zahtevka, in sicer 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.
 

Uveljavljanje povračila v obeh ukrepih

Zaradi odprave posledic poplav lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače tako za višjo silo kot za čakanje na delo, saj je delo lahko onemogočeno tudi iz obeh razlogov.

Na primer:

 • višja sila je nastal na strani zaposlenega, ker ni mogel priti na delo zaradi neprevozne ceste, plazu in podobno, 
 • razlog za napotitev zaposlenega na začasno čakanje na delo je nastal na strani delodajalca, ker zaradi posledic poplave začasno ne more zagotavljati izvajanja dela.  

Pozor!

 • Za isto obdobje ne morete veljavljati obeh ukrepov za istega zaposlenega. 

Več o višji sili ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE