Skoči do osrednje vsebine

Finančne podpore EURES

Shema zaposlitvene mobilnosti (EURES TMS) nudi finančne podpore za iskanje zaposlitve v drugi državi Evropske unije, Islandiji ali na Norveškem.

Za finančno podporo lahko kandidirate, če:

 • ste stari najmanj 18 let,
 • ste državljan/-ka članice EU, Norveške ali Islandije,
 • imate status rezidenta za daljši čas v državi EU, na Norveškem ali Islandiji in iščete zaposlitev v kateri drugi od teh držav,
 • zakonito prebivate v državi EU, na Norveškem ali Islandiji in iščete zaposlitev v kateri drugi od teh držav,
 • bo vaša zaposlitev v drugi državi trajala vsaj 6 mesecev, za polni ali najmanj polovični delovni čas,
 • za razgovor ali zaposlitev v drugi državi članici EU ne boste prejeli nobene druge finančne podpore delodajalca ali drugega projekta (plačano potovanje, namestitveni stroški, prehrana, lokalni prevozi).

Potni stroški za zaposlitveni razgovor

Finančna podpora za potne stroške znaša od 110 EUR do 385 EUR, odvisno od zračne razdalje do delodajalca, in vključuje tudi dnevnico za pot v višini od 27 do 55 EUR. Če so dejanski potni stroški bistveno nižji od navedenih zneskov, se finančna podpora lahko temu primerno zniža.

1. Vzpostavite stik s svetovalcem mreže EURES.

2. Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo Potni stroški za zaposlitveni razgovor

3. Priložite povabilo delodajalca na zaposlitveni razgovor (razvidno naj bo: datum razgovora, ura in lokacija razgovora).

4. Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice. Zaradi varnosti vaših osebnih podatkov čez kopijo napišite naslednje besedilo: »Za namen TMS podpore. Prepovedano kopiranje.«

5. Priložite kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku).

6. Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta (.doc ali .pdf dokument, zaslonska slika).

7. Skenirajte vlogo in jo pošljite 

 • na elektronski naslov: TMS@ess.gov.si ali

 • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, TMS, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.

8. Po opravljenem zaposlitvenem razgovoru priložite:

 • dokazila o potnih stroških (hranite kopije računov: javni prevoz, gorivo, vinjeta, vozovnice za javni prevoz, tuneli) – iz dokazil mora biti razvidno, kdaj ste odpotovali iz Slovenije in prispeli v državo razgovora ter se vrnili nazaj v Slovenijo,

 • potrjeno in s strani delodajalca podpisano Potrdilo delodajalca o opravljenem zaposlitvenem razgovoru (natisnite ga že pred razgovorom).

Rok oddaje vloge je vsaj en dan preden odpotujete in pred razgovorom v tujini.

Stroški selitve in selitve družine

Povrnitev stroškov za preselitev v drugo državo Evropske unije, Islandijo ali Norveško, ki velja tudi za selitev družinskih članov, lahko uveljavljate, če ste bili izbrani za zaposlitev.

Finančna podpora za selitvene stroške znaša od 770 EUR do 1 540 EUR, odvisno od države zaposlitve.

1. Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik s svetovalcem mreže EURES.

2. Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: 

3. Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice. Zaradi varnosti vaših osebnih podatkov čez kopijo napišite naslednje besedilo: »Za namen TMS podpore. Prepovedano kopiranje.«

4. Priložite kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku).

5. Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta (.doc ali .pdf. dokument, zaslonska slika).

6. Skenirajte vlogo in jo pošljite:

 • na elektronski naslov: tms@ess.gov.si ali
 • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, TMS, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.

7. Po selitvi priložite dokazila o potnih stroških (hranite kopije računov: javni prevoz, gorivo, vinjeta, vozovnice za javni prevoz, tuneli) – iz dokazil mora biti razvidno, kdaj ste odpotovali iz Slovenije in prispeli v državo zaposlitve.

Po selitvi v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Hrvaška, Madžarska) priložite potrdilo o prijavi prebivališča v novi državi.

Rok oddaje vloge je vsaj en dan preden odpotujete in pred zaposlitvijo v tujini.

Stroški za priznavanje izobrazbe

Finančno podporo za priznavanje izobrazbe lahko uveljavite za overjene kopije in/ali prevode, administrativne postopke, preizkuse poklicne usposobljenosti in podobno, če so potrebni v uradnem postopku priznavanja izobrazbe.

Za finančno podporo za priznavanje izobrazbe lahko kandidirate, če ste v ožjem izboru ali ste že dogovorjeni za zaposlitev in morate v novi državi zaposlitve dokazovati, da je vaša izobrazba priznana v tej državi.

Finančno podporo lahko uveljavljate v višini dejansko prijavljenih stroškov, ki ne smejo presegati 440 EUR. 

1. Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik s svetovalcem mreže EURES.

2. Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo Stroški priznavanja izobrazbe.

3. Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice. Zaradi varnosti vaših osebnih podatkov čez kopijo napišite naslednje besedilo: »Za namen TMS podpore. Prepovedano kopiranje.«

4. Priložite kopijo spričevala ali diplome (v angleškem ali nemškem jeziku).

5. Skenirajte vlogo in jo pošljite 

 • na elektronski naslov: tms@ess.gov.si ali
 • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, TMS, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.

6. Priložite dokazilo, da ste uradno vložili zahtevo za priznavanje pri pristojnem organu ter kopijo računa in dokazilo o plačilu stroškov priznavanja izobrazbe. 

Rok oddaje vloge je po oddaji zahtevka za priznavanje izobrazbe pri pristojnih ustanovah v državi zaposlitve. 

Stroški za jezikovni tečaj

Za finančno podporo za jezikovni tečaj lahko kandidirate, če ste v ožjem izboru ali ste že dogovorjeni za zaposlitev in je znanje jezika pogoj za zasedbo delovnega mesta.

Če zaposlitve še nimate dogovorjene, lahko kandidirate za finančno podporo le, če imate velike možnosti za zaposlitev na področjih, kjer primanjkuje delovne sile in se boste zaposlili v bližnji prihodnosti.

Udeležite se lahko kratkega jezikovnega tečaja (največ 8 do 12 tednov) v državi stalnega prebivališča ali /in v državi, kjer se nameravate zaposliti. V primeru zaposlitve se mora začeti tečaj v prvih 6 tednih zaposlitve. 

Finančno podporo lahko uveljavljate v višini do 2 200 EUR in dejansko nastalih stroškov. Polovico stroškov lahko uveljavljate po odobritvi, preostali del pa po zaključku tečaja. 

1. Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik s svetovalcem mreže EURES.

2. Pridobite in priložite kopijo ponudbe jezikovne šole, ki naj bo prilagojena vam osebno (opis jezikovne šole, trajanje, vsebina in cena tečaja - v angleškem ali nemškem jeziku).

3. Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Stroški jezikovnega tečaja.

4. Priložite kopijo potnega lista ali osebne izkaznice. Zaradi varnosti vaših osebnih podatkov čez kopijo napišite naslednje besedilo: »Za namen TMS podpore. Prepovedano kopiranje.«

5. Priložite kopijo spričevala ali diplome ali življenjepisa (v angleškem ali nemškem jeziku). 

6. Priložite kopijo oglasa prostega delovnega mesta (.doc ali .pdf dokument, zaslonska slika).

7.Skenirajte vlogo in jo pošljite: 

 • na elektronski naslov: tms@ess.gov.si ali
 • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, TMS, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.

Rok za oddajo vloge je najmanj štiri tedne pred predvidenim pričetkom tečaja. Šele po odobritvi vloge se udeležite tečaja. 

Stroške tečaja poravnate najprej sami, po opravljenem tečaju pa uveljavljate povrnitev plačanega zneska. 

Stroški za dodatne potrebe

Za finančno podporo za dodatne potrebe lahko kandidirate, če so stroški mobilnosti presegli višino stroškov dodeljenih pri vlogi za potne stroške ali selitev. V tem primeru lahko uveljavljate dodatno nadomestilo za selitev, oziroma izrednih potnih stroškov na razgovor. 

 Poleg glavnih pogojev morate izpolnjevati še enega izmed pogojev:

 • ste invalidna oseba, imate ovire in/ali
 • ste iz deprivilegiranih socialnih okolij ali
 • se trenutno soočate z ekonomskimi težavami.

Finančno podporo lahko uveljavljate v višini do 550 EUR in  vključuje npr.: prevoz invalidskega vozička, psa vodnika, potne stroške za spremljevalca ali družinskega člana itd.

  1. Pred oddajo vloge obvezno vzpostavite stik s svetovalcem mreže EURES.

  2. Izpolnite, natisnite in lastnoročno podpišite vlogo za finančno podporo: Stroški selitve za kandidate z dodatnimi potrebami.

  3. Skenirajte vlogo in jo pošljite

  • na elektronski naslov: tms@ess.gov.si ali
  • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, TMS, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje.

  4. Priložite ustrezno pojasnilo skupaj z dokumentacijo, ki pojasnjuje vašo situacijo – fotokopijo zdravstvenega spričevala ali izjavo o dohodkih oziroma izjavo o socialnem položaju, ki jo izda pristojna institucija.

  Finančno podporo lahko uveljavljate od takrat, ko ste bili povabljeni na zaposlitveni razgovor ali ste prejeli odgovor delodajalca, da ste sprejeti v redno delovno razmerje.

  Namen projekta je podpora trajnostnemu zaposlovanju in mobilnosti v EU s kvalitetnim zaposlovanjem z zanesljivimi delovnimi pogoji. Finančna podpora je tako možna le za redno zaposlitev in zato:

  • ne vključuje napotenih delavcev, pripravništva in vajeništva (preverite možnosti finančnih podpor za mlade),
  • ne zagotavlja finančnih podpor za delovna mesta v klicnih centrih,
  • ni namenjena za nekajdnevno poskusno delo, ki ne zagotavlja redne plače,
  • ni namenjena za zaposlitve, katere prosta delovna mesta niso bila objavljena in nanj ni bila možna prijava ostalih zainteresiranih kandidatov ter
  • ne velja za povratno mobilnost, kar pomeni da se selite zaradi zaposlitve nazaj v domovino ali v državo, v kateri ste že živeli.

  Projekt predvidoma traja do 30. 6. 2024 s finančno podporo Evropske unije: ESF 2021 EURES TMS.

  Ne prezrite!

  Za vsako finančno podporo lahko kandidirate le enkrat

  Finančno pomoč bo potrebno vrniti, če se zaradi neupravičenih razlogov ne boste udeležili zaposlitvenega razgovora, se ne boste zaposlili ali se ne boste udeležili jezikovnega tečaja.

   

  Kontakt

  Za dodatna vprašanja nam pišite na tms@ess.gov.si ali oddajte sporočilo prek spletnega obrazca.

  Stopite v stik z nami!

  Poglejte si spletno stran švedskega zavoda za zaposlovanje, ki je nosilec projekta Sheme zaposlitvene mobilnosti (Targeted Mobility Scheme - TMS).

  Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
  barva kontrasta
  velikost besedila
  označitev vsebine
  povečava

  Hvala za vaš odziv.

  Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE