Skoči do osrednje vsebine

Projekt NKT VKO

Projekt s sistemskim pristopom k razvoju vseživljenjske karierne orientacije (VKO) prispeva k večji usposobljenosti institucij, ki delajo na tem področju, in s tem veča dostopnost storitev za posameznike.

Enotno in kakovostno izvajanje storitev vseživljenjske karierne orientacije 

Ključna naloga projekta je povezovanje vseh akterjev na področju VKO z zagotavljanjem administrativne in strokovne podpore Strokovni skupini za VKO in izvajanjem aktivnosti, kot so izobraževanje izvajalcev VKO, razvoj pripomočkov VKO in usposabljanje za njihovo uporabo, skrb za standarde kakovosti ter promocija VKO.

V okviru projekta VKO NKT – Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo (VKO), katerega glavni namen je s sistemskim pristopom prispevati k razvoju vseživljenjske karierne orientacije ter tako povečati usposobljenost institucij, ki delujejo na tem področju, smo  oblikovali novo spletno mesto: https://www.vkotocka.si/.  
 

O projektu

Namen projekta Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in nadaljnja krepitev Nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo (VKO NKT) je sistemska podpora razvoju vseživljenjske karierne orientacije in enotno izvajanje VKO na nacionalnem nivoju.
 

Cilji in naloge projekta

Projekt bo s sistemskim pristopom k razvoju VKO prispeval k večji usposobljenosti institucij, ki delujejo na tem področju, in s tem k večanju dostopnosti storitev za posameznike.

Naloge:

 • Skrb za sistemsko delovanje VKO, vključno s krepitvijo stroke,
 • razvoj pripomočkov VKO, predvsem za šolsko mladino, in usposabljanje za njihovo uporabo,
 • zagotavljanje kakovosti VKO,
 • izobraževanje kariernih svetovalcev, zaposlenih v različnih organizacijah,
 • promocija in ozaveščanje strokovne javnosti in posameznikov o pomenu VKO. 
   

Ciljne skupine:

 • Institucije na trgu dela in
 • druge institucije, ki delujejo na področju VKO: Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Slovenije, Center za poklicno izobraževanje, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, kadrovske službe v podjetjih, NVO, karierni centri za študente, osnovne in srednje šole, izvajalci programov VKO in ministrstva, ki skrbijo za sistemsko umeščanje VKO.
   

Trajanje projekta

Od 13. 6. 2016 do 31. 10. 2022.
 

Vrednost, financiranje in izvajanje projekta 

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

 • Prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
 • Prednostna naložba 8.1 – Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, 
 • Specifični cilj 8.1.2 – Učinkovitejša vseživljenjska karierna orientacija.

Za projekt je namenjenih 3,49 milijona EUR. Financirata ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %). 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Kontaktna oseba

Julija Pirnat

Vodja projekta  
 

Pošljite sporočilo ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE