Skoči do osrednje vsebine

Poklicni barometer

Kateri poklici bodo v primanjkljaju, presežku ali ravnovesju prihodnje leto?

Oglejte si rezultate zadnje izvedbe raziskave Poklicni barometer. 

Rezultati raziskave Poklicni barometer 2023 tudi v prihodnjem letu napovedujejo primanjkljaj kadra za vrsto poklicev na področjih zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva in gradbeništva. 

Letos imamo med primanjkljaji 10 poklicev več kot v lanskem letu, v kategoriji ravnovesja 7 poklicev manj, kategorija presežka pa je letos manjša za 2 poklicni skupini.

Med ocenjevanimi poklici se najbolj opazna sprememba v primerjavi z lanskoletnimi napovedmi nanaša na obravnavane poklice s področja telekomunikacije, saj so lanskoletne napovedi za tehnike telekomunikacij predvidevale presežek, medtem ko letošnje napovedi kažejo na to, da bo poklic v primanjkljaju. 
 

Poklicni barometer 2023 - Slovenija

 

Prav tako zadnja izvedba Poklicnega barometra kaže na predvideni presežek menedžerjev za trženje in prodajo, tehnikov za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, kozmetikov ter vrtnarjev in drevesničarjev (lani v kategoriji ravnovesje).

Za prihodnje leto (2024) se še vedno predvideva primanjkljaj različnih skupin učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, svetovalnih delavcev, pa tudi vzgojiteljev v vrtcih. 

Podobno se predvideva primanjkljaj različnih skupin strokovnjakov – inženirjev kemije, veterinarjev, strokovnjakov za razvoj kadrov in karierno svetovanje, sistemskih administratorjev, mehanikov in serviserjev elektronskih naprav (lanske napovedi so pri omenjenih poklicih predvidevale ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem).

Iz primanjkljaja v ravnovesje bodo predvidoma prešli inženirji elektronike ter tehniki za elektroniko, knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu, gasilci ter upravljavci procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo in proizvodnjo kemijskih izdelkov.

Največ poklicev v primanjkljaju je opaziti v Območnih službah Ljubljana, Nova Gorica, Koper in Kranj, pri vseh gre za več kot 90 poklicnih skupin, v katerih se za naslednje leto predvideva primanjkljaj.

Največ presežkov se predvideva v Območnih službah Trbovlje in Velenje, v obeh je v presežku 50 ali več poklicnih skupin.

Največ poklicnih skupin v ravnovesju pa je v Območnih službah Kranj, Sevnica in Maribor. V vseh treh območnih službah je v več kot 70 poklicnih skupinah predvideno ravnovesje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela.

Glavni razlogi za primanjkljaje

Preglejte glavne razloge za primanjkljaje na ravni Slovenije.

Ko govorimo o predvidenih primanjkljajih na trgu dela, skušamo opredeliti tudi ključni razlog, ki vpliva na to, da je poklic umeščen v kategorijo primanjkljaja.

Ločimo štiri ključne razloge:

  • kandidatov za ocenjevano delovno mesto ni oziroma jih ni dovolj,
  • kader sicer obstaja, a je premalo usposobljen (nima ustreznih znanj, kompetenc, veščin, izpitov, licenc), zaradi česar imajo delodajalci težave pri iskanju ustreznih kandidatov,
  • delovne razmere (npr. plača, neugoden delovni čas, težko fizično delo ipd.) odvračajo kandidate, da bi iskali zaposlitev v teh poklicih,
  • strukturni dejavniki (starost, dolgotrajna brezposelnost ipd.) vplivajo na nezaposljivost kandidatov, ki so na trgu dela.

Zadnja izvedba Poklicnega barometra kaže, da primanjkuje kandidatov predvsem pri zdravstvenih poklicih (zdravniki, strokovnjaki za zdravsteno nego, zobozdravniki, fizioterapevti, bolničarji) ter pri voznikih avtobusov in težkih tovornjakov.

O primanjkljajih zaradi premalo usposobljenih kandidatov govorimo pri strokovnjakih za računovodstvo in revizijo ter pri programerjih.

Delovne razmere pa odvračajo kandidate, da bi iskali zaposlitev kot čistilci, usmerjevalci in raznašalci, peki in kuhinjski pomočniki.

V poročilu Razlogi za primanjkljaj so prikazani poklici, za katere se ocenjuje, da bodo v prihodnjem letu v primanjkljaju, prikazani pa so tudi ključni razlogi za primanjkljaj glede na navedene kategorije. 

Razlogi za primanjkljaj

Preverite podrobnejše rezultate

Poglejte napovedi iz zadnje raziskave Poklicni barometer za celotno Slovenijo in po območnih službah.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE