Skoči do osrednje vsebine

Trg dela v številkah

Na enem mestu lahko pregledate različne vrste statističnih podatkov o trgu dela, ki jih vodimo in za katere smo pristojni pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V infografikah so prikazani aktualni podatki. 

Poiščite podatke, ki vas zanimajo ...

S klikom na izbrani naslov se boste premaknili na želeno področje statističnih podatkov o trgu dela.

Registrirana brezposelnost

Aktualni podatki: AVGUST 2023

 


Statistične podatke prikazujemo na nacionalni ravni, po naših območnih službah, po statističnih regijah in občinah.

Podrobnejši podatki     

     

 Na vrh

Stopnja registrirane brezposelnosti

Aktualni podatki: JULIJ 2023

Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih med aktivnim prebivalstvom.

Vir podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu je Statistični urad RS (SURS). Vir podatkov o registrirani brezposelnosti pa je Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ). 

Podrobnejši podatki

 

Na vrh

Prosta delovna mesta

Aktualni podatki: AVGUST 2023

Prikazani so statistični podatki o povpraševanju delodajalcev po delavcih v Sloveniji.

Sporočena prosta dela po področjih dejavnosti, 2005–2023

Ne prezrite!
Od 12. aprila 2013 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je odpravil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso gospodarske družbe v večinski lasti države, objavo prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, na Zavodu nimamo več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi, prav tako ni več mogoča primerjava s podatki iz preteklih obdobij.

 

 Na vrh

Prijave in odjave brezposelnih oseb

Aktualni podatki: AVGUST 2023

Prikazani so statistični podatki o prijavah novih brezposelnih in o odjavah brezposelnih iz evidence Zavoda.

Prijave in odjave 2005–2023

Prijave in odjave po statističnih regijah

Prijave in odjave po območnih službah

 

 Na vrh

Skupine brezposelnih

Aktualni podatki: AVGUST 2023

Oglejte si mesečno strukturo brezposelnosti za ranljivejše skupine na trgu dela: mlade od 15. do 29. leta, starejše od 50. leta, dolgotrajno brezposelne (12 mesecev ali več brezposelnosti), nižje izobražene z največ osnovnošolsko izobrazbo in prejemnike denarne socialne pomoči.

 

 Na vrh

Poročila:  
20232022, 2021, 2020, 2019

Preglednice:  
20232022, 2021, 2020, 2019
 

Poročila:  
20232022, 2021, 2020, 2019

Preglednice:  
20232022, 2021, 2020, 2019
 

Poročila:  
20232022, 2021, 2020, 2019

Preglednice:  
2023​​​​​​​​​​​​​​, 2022, 2021, 2020, 2019
 

Poročila:
20232022, 2021, 2020, 2019

Preglednice:  
20232022, 2021, 2020, 2019
 

Poročila:  
20232022, 2021, 2020, 2019

Preglednice:  
2023​​​​​​​​​​​​​​, 2022, 2021, 2020, 2019
 

Zaposlovanje tujcev

Aktualni podatki: AVGUST 2023

Delovna dovoljenja po letih

DELOVNA DOVOLJENJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I-VIII 2023
IZDANA 7.033 12.546 18.049 17.030 15.636 22.560 21.775 11.171
VELJAVNA 16.993 19.838 27.881 36.620 38.444 45.654 51.665 52.030

Prikazani so statistični podatki o izdanih delovnih dovoljenjih za zaposlitev tujcev in veljavnih delovnih dovoljenjih (vključno z delom tujcev brez delovnih dovoljenj, v primerih, ki jih določa zakon).

 

Na vrh

Pravica iz zavarovanja

Aktualni podatki: JULIJ 2023

Prikazani so statistični podatki prejemnikov, ki imajo pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti.
 

Prejemniki denarnega nadomestila po območnih službah Zavoda, 2007–2023

Prejemniki denarnega nadomestila in denarne pomoči v Sloveniji, 1994–2009

 

Na vrh

Programi zaposlovanja

Aktualni podatki: AVGUST 2023

Prikazani so statistični podatki o novosklenjenih pogodbah z osebo za vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ).

 

 Na vrh

Število novosklenjenih pogodb z osebo:

Spol
20232022, 202120202019

Izobrazba
20232022202120202019

Starost
20232022202120202019

Iskalci zaposlitve

Aktualni podatki: AVGUST 2023

Pri zavodu za zaposlovanje se lahko v evidenco iskalcev zaposlitve prijavijo zaposleni, samozaposleni, upokojenci, gospodinjci, dijaki, študentje ali drugače delovno neaktivni.

Še posebej se v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu prijavijo zaposleni, katerih zaposlitev je ogrožena, ker jim je delodajalec vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, oziroma jim bo pogodba o zaposlitvi prenehala veljati v roku 3 mesecev in potrebujejo informacije o trgu dela in zaposlovanju ter pomoč pri iskanju zaposlitve.

Prikazani so statistični podatki o osebah, prijavljenih v evidenci iskalcev zaposlitve, po letih. 

Iskalci zaposlitve 2023

 

Na vrh

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE