Skoči do osrednje vsebine

Projekt DRIM

Na Zavodu RS za zaposlovanje smo partner v multikulturnem projektu DRIM – Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants.

Projektni cilji

Projekt pokriva celotno Podonavsko regijo, ki se sooča s številnimi izzivi na področju demografskih sprememb, trga dela in upravljanja migracij.

Med ovirami, ki onemogočajo bolj učinkovito reševanje tovrstnih izzivov, je pomanjkljivo sodelovanje med različnimi nivoji oblasti, kot tudi med različnimi akterji (civilna družba, gospodarstvo, lokalne oblasti in odločevalci), kar je še posebej pomembno na področju ekonomske integracije migrantov.
 

Glavni cilji projekta

 • Krepitev zmogljivosti javnih institucij za ustvarjanje ugodnega okolja za gospodarsko integracijo migrantov s pomočjo učinkovitega širjenja informacij na transnacionalni informacijski platformi Danube Compass, kot osrednjem produktu projekta.
   
 • Izboljšane sposobnosti javnih uslužbencev za podporo integraciji kot vodilo k bolj kohezivni družbi.
   

Izvajanje projekta

Projekt združuje institucije in organizacije iz celotne regije Podonavje.

Konzorcij projekta, katerega vodilni partner je Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), tako sestavlja devet projektnih partnerjev in osem pridruženih strateških partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Nemčije, Slovaške, Češke in Madžarske.
 

Ciljne skupine 

Projekt DRIM je usmerjen na dve ciljni skupini:

 • javne institucije in
 • migrante.

V smislu krepitve zmogljivosti javnih institucij (lokalne in nacionalne oblasti, sektorske agencije in nevladne organizacije) kot poglavitne ciljne skupine projekta gre za učinkovitejše podajanje informacij, ki jih potrebujejo tako nedavno prispeli migrant kot tisti, ki že nekaj časa prebivajo v državah naselitve.

Podpora sekundarni ciljni skupini – migrantom – se zagotavlja z informacijami o različnih vidikih življenja na enoten način za različne države, pri iskanju dela in povečanju njihovega zaupanja v javne službe držav naselitve. 
 

Projektne aktivnosti 

Oblikovanje transnacionalne informacijske platforme Danube Compass bodo podpirale aktivnosti: 

 • izdelava konceptualnega okvira za razvoj informacijskega orodja,
 • izvedba pilotne akcije, ki bo preverila ustreznost in omogočila izboljšavo informacijskega orodja za uporabo v transnacionalnem okolju,
 • izvedba učnih interakcij za uporabo informacijskega orodja in njegovo diseminacijo med deležniki,
 • priprava transnacionalne strategije, ki bo opozarjala na potrebo po vključitvi dostopa do informacij za vstop migrantov na trg dela v strateške in zakonodajne dokumente držav Podonavja.
   

Trajanje projekta 

Od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2019.
 

Vrednost in financiranje

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Instrumenta za predpristopno pomoč II v okviru Interregovega programa Danube Transnational Programme. 

Vrednost celotnega projekta je 1.522.169,30 EUR, projektna sredstva za Zavod RS za zaposlovanje znašajo 100.312 EUR.

Kontaktni osebi 

Robert Modrijan

Vodja projekta

Pošljite sporočilo ...

 

Marija Gale

Komuniciranje 

Pošljite sporočilo ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE