Skoči do osrednje vsebine

Projekt EURES


Projekt Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES je namenjen učinkovitemu svetovanju za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, v okviru storitev EURES.

Projekt bo omogočil:

 • osredotočenost na uporabnike storitev z zagotavljanem hitrih in kakovostnih (digitalnih) storitev EURES, 
 • povezovanje institucij na trgu dela z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja (partnersko sodelovanje EURES na nacionalni in evropski ravni), 
 • transparentnost (dostopnost prostih delovnih mest na portalu EURES) ter
 • krepitev strokovnosti svetovalcev EURES (usposabljanje).
   

Cilji projekta

 • Vzpostavitev in delovanje EURES-ovega Nacionalnega urada za usklajevanje ter Kontaktne točke za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev Unije, v skladu z zakonodajo EU (Uredbo 2016/589 in Direktivo 2014/54/EU).
   
 • Razvoj vsebin in izvajanje storitev EURES po različnih komunikacijskih kanalih, kar vključuje tudi implementacijo sistema izmenjave in zagotavljanja podatkov o prostih delovnih mestih in CV-jih, v skladu s standardi Evropske komisije.
   
 • Razvoj in izvajanje usposabljanja s področja EURES-a za zaposlene na slovenskem zavodu za zaposlovanje in pri partnerjih, kot jih opredeljuje Uredba EU 2016/589.
   
 • Spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev EURES in zagotavljanje raziskav o trgu dela ter uresničevanju pravic delavcev EU.
   
 • Razvoj in izvedba nacionalne Sheme mobilnosti, s ciljem vključitve 240 mladih do 35. leta, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje (skrajšano NEET: Not in Education, Employment or Training), v aktivnosti pridobivanja delovnih izkušenj v tujini. 

Projekt uresničuje cilje Strategije Zavoda RS za zaposlovanje do leta 2020 in bo posredno, s širjenjem ponudbe prostih delovnih mest na širšem območju trga dela EU, z razvojem storitev in z novimi orodji za njihovo izvajanje, prispeval k zmanjševanju stopnje registrirane brezposelnosti, zlasti (bolj mobilnih) mladih. 

Z izvedbo nacionalne Sheme mobilnosti, ki podpira mobilnost ciljne skupine NEET (Not in Education, Employment or Training – mladi do 35. leta, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje), bo posebna pozornost namenjena vključevanju dolgotrajnobrezposelnih, ki sodijo v ciljno skupino NEET.

Ciljne skupine projekta

 • Svetovalci slovenskega EURES-a, ki deluje v okviru zavoda za zaposlovanje,
 • iskalci zaposlitve v tujini in brezposelni, zlasti mladi.
   

Trajanje projekta

Od decembra 2016 do oktobra 2022.
 

Vrednost in financiranje 

Projekt v skupni vrednosti 7.803.000 EUR financirata: 

 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in 
 • Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %). 
   

Izvajanje   

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

 • Prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
 • Prednostna naložba 8.1 – Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, 
 • Specifični cilj 3 – Učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, preko storitev EURES.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Kontaktna oseba 

Valerija Okorn

Vodja projekta
 

Pošljite sporočilo ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE