Skoči do osrednje vsebine

Platforma za napovedovanje kompetenc − PNK

Ključni namen platforme je razvoj sistema napovedovanja potreb po znanjih in ugotavljanja vrzeli po kompetencah na trgu dela za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno obdobje.

Izvajanje projekta temelji na partnerskem sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Cilji in rezultati projekta

Platforma za napovedovanje kompetenc, kot neposredni rezultat projekta PNK, bo odigrala ključno vlogo pri pravočasni pripravljenosti na izzive prihodnosti in resne spremembe na trgu dela. Z njimi se bomo soočili kot s posledico vse močnejšega in hitrejšega uvajanja novih tehnologij, digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije in drugačnih oblik dela.

Dolgoročni učinki delovanja PNK se bodo izkazovali v večji usklajenosti ponudbe in povpraševanja na trgu dela, zmanjšanju strukturnih neskladij in višji usposobljenosti slovenskega prebivalstva.
 

Izvedba aktivnosti

Vse aktivnosti so usmerjene v pripravo podlag, ki jih lahko kot vsebinski deležnik v okviru prihodnje Platforme za napovedovanje kompetenc zagotavljamo na področju svoje dejavnosti.

V letu 2022 smo izdelali dve funkcijski specifikaciji, in sicer za iskalnik po prostih delovnih mestih ter za iskanje in ujemanje po prostih delovnih mestih in profilih iskalcev zaposlitve.

Sodelovali smo pri nadgradnji ankete Napovednik zaposlovanja z dodatnimi vprašanji za anketirane delodajalce na temo napovedi kompetenc, ki jih po mnenju delodajalcev osebe potrebujejo za zaposlitev v določenem poklicu. Pridobljeni podatki predstavljajo informacije, ki jih lahko v dogovorjeni obliki uporabimo za različne prikaze na platformi.

Prav tako smo sodelovali tudi v izvedbi Poklicnega barometra, ki je vir podatkov o kratkoročnih potrebah na trgu dela in napoveduje deficitarne in suficitarne poklice za potrebe različnih deležnikov na trgu dela. 

V decembru 2022 smo na novem spletišču ZRSZ umestili nov iskalnik po prostih delovnih mestih, ki poleg pregleda zadetkov delovnih mest vsebuje tudi prikaz kratkoročnih trendov in napovedi, kot smo jih v letu 2022 prvič lahko zagotovili iz podatkov Napovednika zaposlovanja in Poklicnega barometra.

Naše aktivnosti so bile v letu 2022 usmerjene tudi v sodelovanje pri pregledovanju kompetenc ESCO glede na poklice SKP-08. ESCO, k uporabi katerega smo zavezani na podlagi uredbe EURES 2016/589/EU, smo povezali z nacionalno klasifikacijo poklicev SKP-08 preko poklicev ESCO in tako prevzeli tudi kompetence ESCO. Z uporabo omenjenih kompetenc bomo izboljšali storitve in procese dela predvsem v delu usklajevanja ponudbe in povpraševanja na trgu dela na podlagi kompetenc.

Z namenom nadgradnje svojih znanj in kompetenc za doseganje projektnih ciljev in izmenjavo dobrih praks z deležniki smo se udeležili seminarjev in delavnic, katerih vsebina je povezana z vsebino projekta PNK.

Izvajanje in financiranje projekta

Projekt PNK v obdobju od 1.8.2021 do 30.6.2023 izvajata:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer bo vzpostavljena Platforma za napovedovanje kompetenc (kot sistemski rezultat projekta) – v vlogi upravičenca,
 • Zavod RS za zaposlovanje – v vlogi partnerja (upravičenca MDDSZ). 
   

Projekt PNK, v vrednosti 462.203,60 EUR, financirata:

 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in
 • Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %).
   

Izvaja se na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

 • 10. prednostna os Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 
 • prednostna naložba 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 
 • specifični cilj 10.1.2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si.

Kontaktna oseba

Simona Breznik
 

Pošljite sporočilo ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE