Skoči do osrednje vsebine

Model M – Slovenija

S projektom Model M – Slovenija smo omogočili mladim brezposelnim od 15. do 29. leta starosti usposabljanje, svetovanje in aktivno pomoč pri pridobitvi zaposlitve ali ustvarjanju svoje zaposlitve (ustanovitvi poslovnega subjekta).

Namen projekta

Krepitev kompetenc mladih za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti.

V projektu smo z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno udeležbo opolnomočili mlade za ustvarjanje svojih modelov uspeha, to je za oblikovanje svojega kariernega načrta za zaposlitev ali poslovnega načrta za samozaposlitev v podjetništvu oziroma v okviru nevladnih organizacij.

Cilj

  • Najmanj 140 mladih usposobiti za večjo zaposljivost in zaposlenost,
  • najmanj 32 mladim pomagati do zaposlitve.
     

Izvajanje projekta

Projekt je potekal od 1. 8. 2016 do 15. 9. 2018.

Nosilec projekta je bil IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, v sodelovanju z regionalnimi partnerji, med katerimi je tudi Zavod RS za zaposlovanje.

Projekt se je izvajal v sedmih statističnih regijah:

  • Pomurska, Koroška, Savinjska in Jugovzhodna Slovenija v okviru vzhodne kohezijske regije ter
  • Gorenjska, Obalno-kraška in Osrednjeslovenska regija v okviru zahodne kohezijske regije.

Na Zavodu RS za zaposlovanje smo v projektu Model M – Slovenija sodelovali kot partner s svojimi Območnimi službami Celje, Ljubljana, Kranj, Koper, Novo mesto, Murska Sobota in Velenje, in sicer z vključevanjem brezposelnih v sklopu podpornih in razvojnih programov aktivne politike zaposlovanja.

Več informacij: na spletni strani projekta.
 

Financiranje

Projekt sta financirali Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino.

Projekt je potekal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

  • prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
  • prednostna naložba 8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade,
  • specifični cilj – 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE