Skoči do osrednje vsebine

Socialna aktivacija – 2SoKroG

Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja 

Projekt prioritetno obravnava področje socialnovarstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije. 

Namen in ozadje projekta

Na čezmejnem območju obstaja velika potreba po razvoju integralnih socialnoaktivacijskih programov zaradi težav, ki se pojavljajo na obeh straneh meje, povezanih z dolgotrajno socialno šibkostjo ranljivih ciljnih skupin zaradi brezposelnosti, od zdravstvenih težav do slabe informiranosti in vključenosti v družbo. 

Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči, da se (znova) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče, tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšanje psihosocialnega zdravja.

Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije pa je ključno zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij, razvoj kompetenc in ustrezne usposobljenosti uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije usposobile za uspešnejše vključevanje na trg dela.

Tematski cilj projekta je izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja med državljani in institucijami. 
 

Pričakovani rezultati projekta

2SoKroG kot inovativni model javnih storitev nadgrajuje sistem socialnih transferjev, ki sicer preprečujejo absolutno revščino, vendar ne dajejo trajnostnih rešitev in glede na demografske kazalnike predstavljajo resen problem.

Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije je ključno zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij, razvoj kompetenc in ustrezno usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije delovno usposobile za priložnosti v prilagojenih oblikah trga dela in se integrirale v različne družbene sisteme.

Na čezmejnem območju lahko s projektom dosežemo prvo, v praksi preizkušeno socialno aktivacijo, ki je ključnega pomena za preoblikovanje dela centrov za socialno delo (CSD) in uradov za delo (UD) zavodov za zaposlovanje kot ključnih javnih institucij pri spremembi sedanjega stanja, kar pomeni:

 • vzpostavljene in okrepljene čezmejne strukture sodelovanja javnih institucij in vertikalna povezanost na področju socialne aktivacije,
 • razvoj in testiranje inovativnega modela socialne aktivacije v CSD-jih in UD-jih s ciljem opolnomočenja ranljivih ciljnih skupin za večjo socialno in zaposlitveno vključenost (v socialnem podjetništvu in drugih prilagojenih oblikah trga dela na čezmejnem območju), 
 • razvoj kompetenc in veščin javnih uslužbencev za izvajanje socialne aktivacije za zagotavljanje zdravega in varnega okolja na čezmejnem območju,
 • izboljšanje pravočasne prepoznavnosti za različna tveganja zdrsa v revščino s pomočjo preventivnega programa in (ne)medijske kampanje,
 • prenos čezmejnih rezultatov, izkušenj in v projektu razvitih praks na druga območja in interesna področja.
   

Izvajanje

Projekt se izvaja v obdobju od 1.9.2018 do 30.9.2020 v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v obdobju 2014-2020, Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja.


Vrednost in financiranje

Projekt v skupni vrednosti 574.947,17 EUR je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85% (488.705,06 EUR); delež projetnega partnerja ZRSZ OS Ptuj znaša 55.939,24 EUR.


Ciljne skupine

Projekt vključuje centre za socialno delo (CSD), zavode za zaposlovanje (UD), izobraževalne institucije, institucije lokalnega in regionalnega razvoja, socialna podjetja, nevladne organizacije in lokalno prebivalstvo na obmejnih območjih Slovenije in Hrvaške.
 

Partnerstvo

Projektni konzorcij sestavljajo javne institucije vključenih slovenskih regij (Podravska, Savinjska in Osrednjeslovenska) in hrvaških regij (Varaždinska in Međimurska županija), in sicer:

 • iz Slovenije
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (vodilni partner),
  • Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o., Celje (RASR),
  • Center Ponovne Uporabe, d. o. o., SO.P., Ormož (CPU),
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – OS Ptuj,
    
 • iz Hrvaške
  • Centar za socijalnu skrb Čakovec,
  • Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Varaždin (JURA),
  • Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Čakovec (REDEA).
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE