Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje storitev

Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce

Projekt je usmerjen v dvig kakovosti in povečanje dostopnosti storitev Zavoda, kar bo po eni strani prispevalo k večji zaposljivosti uporabnikov storitev, po drugi strani pa k večji učinkovitosti in intenzivnosti sodelovanja z njimi.

Namen projekta

Dvig kakovosti svetovalnih procesov in povečanje dostopnosti storitev Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) uporabnikom storitev.

To bo prispevalo:

 • k večji zaposljivosti brezposelnih in iskalcev zaposlitve, ki so prijavljeni pri ZRSZ, kot tudi 
 • k večji učinkovitosti pri izvajanju javnih storitev in intenzivnosti sodelovanja z uporabniki storitev ter
 • k zagotavljanju podpore delodajalcem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela.

Cilji

 • Razvoj individualne in poglobljene obravnave glede na specifične potrebe ciljnih skupin.
 • Povečanje usposobljenosti zaposlenih v projektu za dvig kompetenc na področju inovativnih pristopov dela z brezposelnimi in delodajalci.
 • Zagotovitev podpore delodajalcem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela.
 • Vzpostavitev in delovanje centralne pisarne za delodajalce. 
 • Razvoj in uporaba bolj inovativnih pristopov pri reševanju problema brezposelnosti.
 • Spodbujanje uporabe sodobnih pripomočkov za vodenje kariere in drugih elektronskih storitev.
 • Izvajanje storitev informiranja in svetovanja z uporabo novih, sodobnih komunikacijskih kanalov.
 • Promocija družbeno odgovornega zaposlovanja.

Pričakovani rezultati

 • Povprečno število posvetovanj na svetovalca: 2.052.
 • Vzpostavljena centralna pisarna za delodajalce.
 • 60 obiskov delodajalcev za namene promocije centralne pisarne za delodajalce.
 • Izdelan dokument Standardi in pristopi za delo z delodajalci, agencijami in drugimi akterji na trgu dela.
 • Kreiranje treh novih storitev za delodajalce.
 • Povečanje števila novih delodajalcev z več poslovnimi enotami, ki sodelujejo z ZRSZ, do konca projekta za 10 %.
 • Izvajanje večkanalnih storitev: 85.000 stikov na leto.
 • Vzpostavljena baza znanja za zunanje uporabnike storitev ZRSZ.
 • Vzpostavljeni dve novi večkanalni storitvi.

 

Ciljna skupina projekta

 • Brezposelni,
 • iskalci zaposlitve in
 • delodajalci.

Trajanje projekta

Od 14.12.2015 do 30.11.2022.
 

Vrednost in financiranje projekta 

Za projekt je namenjenih 15.857.591,02 EUR. 

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %). 
 

Izvajanje projekta

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

 • Prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
 • Prednostna naložba 8.1 – Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, 
 • Specifični cilj 8.1.2 – Učinkovitejša vseživljenjska karierna orientacija.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Kontaktna oseba 

Sabrina Urnaut

Vodja projekta
 

Pošljite sporočilo ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE