Skoči do osrednje vsebine

Krepitev svetovalnega dela z mladimi

Projekt je usmerjen v krepitev svetovalnega dela z mladimi in povečanje dostopnosti naših storitev v skladu s programom Jamstvo za mlade, katerega ključni cilji so izboljšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje njihove brezposelnosti.

Namen projekta

Z zaposlitvijo in usposabljanjem svetovalcev za mlade bomo na Zavodu prispevali k opolnomočenju mladih za vodenje lastne kariere. Namen je tudi učinkovitejša implementacija Jamstva za mlade, saj bodo svetovalci kmalu po nastanku brezposelnosti prepoznavali potrebe mladih in temu prilagajali aktivnosti in ponudbe. 
 

Cilji 

 • Zagotavljanje kvalitetnih storitev Zavoda in podpora učinkoviti in hitri aktivaciji mladih po prehodu v brezposelnost.
   
 • Povečanje usposobljenosti svetovalcev za delo z mladimi.
   
 • Razvoj in uporaba bolj inovativnih pristopov pri reševanju problema brezposelnosti mladih.
  Na primer: z uporabo sodobnejših kanalov komuniciranja in razvitih pripomočkov za vodenje kariere, s poglobljenim kariernim svetovanjem, z individualiziranimi ukrepi in storitvami, ki so prilagojene potrebam trga dela, z neposrednimi stiki z delodajalci, s sodelovanjem z nevladnimi organizacijami ter z drugimi pobudami v lokalnem okolju ipd.
   

Ciljna skupina projekta

Mladi iskalci zaposlitve in brezposelni do 29. leta starosti. 

Novica
Specialistično svetovanje povečuje zaposljivost mladih

Dobra praksa
Primer uspešnega dela svetovalke za mlade

Študija
Evalvacija projekta Krepitev svetovalnega dela z mladimi

Kot v sklepnem delu študije ugotavljajo avtorji, so se v okviru evalvacije pokazali pozitivni učinki specializacije svetovalcev za mlade. 

Vrednotenje je v septembru 2022 opravil Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Financiranje projekta

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %). 
 

Izvajanje projekta

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

 • Prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
 • Prednostna naložba 8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja Jamstva za mlade, 
 • Specifični cilj 8.2.1 – Znižanje brezposelnosti mladih.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE