Skoči do osrednje vsebine

Zaposlovanje državljanov Srbije

Državljani Srbije potrebujete delovno dovoljenje za zaposlitev v Sloveniji. Pogoje zaposlovanja državljanov Srbije in postopke za izdajo delovnih dovoljenj določa Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Srbijo, ki pa ne vključuje pravice do prebivanja v Sloveniji.

Izdano delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo, ki ga izda upravna enota v Sloveniji.

Prvi korak za zaposlitev v Sloveniji

Če se želite zaposliti v Sloveniji, je prvi korak, da poiščete delodajalca. 

Izpis prostih delovnih mest si lahko prilagodite glede na raven svoje izobrazbe, poklic in krajevno območje, kjer bi se želeli zaposliti.

Ko najdete delodajalca, ki vas je pripravljen zaposliti, lahko oddate vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. 
 

Poglejte objave prostih delovnih mest ...

Pogoji za zaposlitev in pridobitev dovoljenj

Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Srbijo se uporablja za delavce iz Srbije, ki šele prihajate na delo v Slovenijo.

Zaposlite se lahko, če:

 • ste prijavljeni pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v Srbiji kot brezposelni in ste starejši od 18 let,
 • na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov za ponujeno prosto delovno mesto,
 • delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlitev tujca.
   

Sporazum se ne uporablja:

 • za delavce, ki imate v Sloveniji urejeno prebivanje,
 • za sezonske zaposlitve,
 • za zastopnike ali samostojne podjetnike posameznike v svoji gospodarski družbi,
 • za zaposlene ali tiste, ki opravljate prostovoljno delo zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja na področju medicine,
 • za tiste, ki imate v Sloveniji veljavno dovoljenje za stalno prebivanje oziroma dovoljenje za prebivanje na podlagi združevanja družine ali na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito,
 • za tiste, ki imate priznan status raziskovalca,
 • za tiste, ki ste zaključili visokošolsko izobraževanje v Sloveniji in izpolnili pogoj za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja,
 • za tiste, ki ste v Sloveniji zaradi visokokvalificirane zaposlitve – vlagate vlogo za pridobitev modre karte.
   

1. Če ne sodite k izjemam, za katere se sporazum ne uporablja, lahko za zaposlitev v Sloveniji kandidirate kot brezposelna oseba, prijavljena pri zavodu za zaposlovanje v Srbiji. Tam bodo objavljena prosta delovna mesta slovenskih delodajalcev, ki nameravajo zaposliti delavce iz Srbije in za katera na slovenskem zavodu za zaposlovanje v svojih evidencah nimamo ustreznih kandidatov.

2. Če boste glede na svoje izkušnje, izobrazbo in interes delodajalca izpolnjevali razpisane pogoje, boste prišli na seznam predlaganih kandidatov. Glede na željo delodajalca boste bodisi povabljeni na razgovor bodisi bo izbor narejen le na podlagi življenjepisa. Pomembno je torej, da se pri pisanju tega potrudite.

Delodajalca si lahko tudi poiščete sami. 

Poglejte objave prostih delovnih mest

3. Če vas bo delodajalec izbral na podlagi zaposlitvenega razgovora, boste pogodbo o zaposlitvi lahko podpisali takoj, drugače pa jo bo delodajalec poslal zavodu za zaposlovanje v Srbijo, kjer jo boste podpisali.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za dobo najmanj enega leta.

4. Nacionalna služba za zaposlovanje Republike Srbije sklenjeno pogodbo skupaj s potrebno dokumentacijo pošlje delodajalcu in našemu Zavodu.

5. Delodajalec predloži vlogo za izdajo dovoljenja pri slovenskem Zavodu na obrazcu TUJ-SRB-1 skupaj s Prilogo 2.
 

Dovoljenje se izda z veljavnostjo treh let. 

Prvo leto zaposlitve morate biti zaposleni pri delodajalcu, ki je za vas pridobil delovno dovoljenje oziroma pri njegovem pravnem nasledniku. V preostalem obdobju veljavnosti dovoljenja pa se lahko zaposlite pri drugih delodajalcih, saj imate prost dostop na slovenski trg dela.

Po treh letih boste lahko svoje dovoljenje podaljšali za nadaljnja tri leta pod pogoji, določenimi v sporazumu.

Dovoljenje dobi delodajalec in po prihodu v Slovenijo tudi delavec migrant.

Če boste po prvem letu zaposlitve brez svoje krivde izgubili zaposlitev, imate pravico, da se prijavite pri slovenskem zavodu za zaposlovanje in uveljavite pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost in druge pravice, ki vam pripadajo po slovenski zakonodaji. 

Več o denarnem nadomestilu ...   
 

Po pridobitvi delovnega dovoljenja si lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi uredite še enotno dovoljenje za prebivanje in delo. To lahko uredi tudi delodajalec z vašim pooblastilom na upravni enoti v Sloveniji. 

Vlogi priložite fotokopijo delovnega dovoljenja, ki v tem postopku velja kot soglasje našega Zavoda. Delodajalec vas mora v 15 dneh od vročitve enotnega dovoljenja prijaviti v obvezna socialna zavarovanja, drugače vam bomo pri Zavodu razveljavili delovno dovoljenje. 

Več o enotnem dovoljenju ...
 

Pred iztekom dovoljenja na podlagi sporazuma lahko kot delavec migrant zaprosite za podaljšanje dovoljenja.

Vlogo za podaljšanje dovoljenja vložite pri slovenskem Zavodu na obrazcu TUJ-SRB-2. Priložite pogodboo zaposlitvi, ki sta jo podpisala z delodajalcem, in potrdiloo plačilu takse za delovno dovoljenje.

Dovoljenje se lahko podaljša za nadaljnja 3 leta, če izpolnjujete enega od navedenih pogojev:

 • imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še najmanj za 1 leto in vam je bila v državi zaposlitve priznana pravica do združevanja družine v skladu z zakonodajo; 
   
 • ste bili pred potekom veljavnosti dovoljenja najmanj 1 leto zaposleni in imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še najmanj za 1 leto; 
   
 • ste med veljavnostjo dovoljenja opravljali strokovno zaposlitev najmanj 1 leto in imate sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še najmanj za 1 leto; 
   
 • ste med veljavnostjo dovoljenja pridobili dodatna znanja oziroma poklicne kvalifikacije in na podlagi tega opravljali strokovno zaposlitev najmanj 6 mesecev ter imate sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še najmanj za 1 leto. 
   

Če vam delovnega dovoljenja po njegovem izteku ne bo uspelo ali ga ne boste želeli podaljšati, se morate vrniti v Srbijo in svojo vrnitev prijaviti zavodu za zaposlovanje v Srbiji.

V Slovenijo se lahko znova vrnete po najmanj 6-mesečni prekinitvi zakonitega prebivanja.
 

Pomembno!

 • Stroški postopka za izdajo delovnega dovoljenja predstavljajo upravne takse in gredo v primeru pridobitve dovoljenja za zaposlitev v Sloveniji v breme delodajalca.
   
 • Delovno dovoljenje za zaposlitev državljanov Srbije, ki ga izdamo na zavodu za zaposlovanje, se upošteva kot soglasje enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.
   
 • Poleg življenjepisa poskrbite še za uradni prevod svojih spričeval in diplom ter za veljavnost svojih osebnih dokumentov.

Obrazci

Izdaja dovoljenja

TUJ-SRB-1 

Priloga 2 k obrazcu TUJ-SRB-1

Podaljšanje dovoljenja

TUJ-SRB-2 

Ob predložitvi vloge za izdajo ali podaljšanje dovoljenja je treba plačati upravno takso po Zakonu o taksah.

Več o upravnih taksah

Pravne podlage 

 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji ter Protokol o izvajanju Sporazuma: Uradni list RS, 38/2019
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE