Skoči do osrednje vsebine

Prepoved zaposlovanja tujcev

Delodajalcem, ki jim je izrečena kazen globe za prekršek, odvisno od pravne narave prekrška, je prepovedano zaposlovanje in delo tujcev za 1, 2 ali 3 leta oziroma 5 let od pravnomočnosti prekrška.


1. Nekateri najpogostejši prekrški, zaradi katerih je delodajalcem prepovedano zaposlovanje in delo tujcev.

 • Delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku in mu je bila pravnomočno izrečena globa za prekršek, ker je sklenil pogodbo o zaposlitvi s tujcem, ki nima prostega dostopa na trg dela ali soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali je izvajal storitve v RS z delavci, ki pri njem niso zaposleni, je za 2 leti prepovedano zaposlovanje tujcev.
   
 • Zaposlovanje tujcev je prepovedano delodajalcu, ki mu je izrečena globa, ker je omogočil delo delavcu, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi, ali je nezakonito zaposlil državljana tretje države.
   
 • Delodajalcu, ki mu je izrečena globa za prekršek, ker je delavca postavil v neenakopraven položaj ali mu ni izplačeval plače, je prepovedano zaposlovanje in delo tujcev za 2 leti. 
   
 • Delodajalcu, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, spravljanja v suženjsko razmerje, trgovine z ljudmi, kršitve temeljnih pravic delavcev in kršitve pravic iz socialnega zavarovanja, je za 5 let prepovedano zaposlovanje in delo tujcev. 

 
2. Prav tako so lahko tudi tujcu prepovedani zaposlitev, samozaposlitev ali delo, če je pravnomočno obsojen zaradi predložitve ponarejenih dokazil, in sicer za 5 let. 
 

3. Pri državljanih Bosne in Hercegovine ali Srbije, ki svoje dovoljenje po izteku treh let želijo podaljšati, je slednje možno tudi pri delodajalcih, ki imajo prepoved zaposlovanja tujcev, saj jim dovoljenje omogoča prost dostop na trg dela.
 

4. Nekatere prepovedi zaposlovanja tujcev veljajo tudi pri podaljšanju soglasja k enotnemu dovoljenju, in sicer za delodajalce, ki:

 • ne zagotovijo minimalnih bivanjskih ali higienskih standardov,
 • ne podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki,
 • delavcu ne zagotavljajo dodatkov za nočno, nadurno delo ali delo na nedeljo ali praznike,
 • sklenejo pogodbo z delavcem v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih ali delavcem ne zagotavljajo pravic v skladu z zakonom.  
   
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE