Skoči do osrednje vsebine

Prost dostop tujcev na trg dela

Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da državljani tretjih držav lahko v Sloveniji delate, se zaposlite ali samozaposlite brez soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo (razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače).

Katere so tretje države?

 • To so države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija, Lihtenštajn).
 • Ravno tako Švica ne sodi k tretjim državam. 

Tuji državljani s prostim dostopom na trg dela

Po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev imate državljani tretjih držav pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela, kadar:

 • v Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine s slovenskim državljanom;
   
 • v Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje;
   
 • v Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu;
   
 • v Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev trgovine z ljudmi;
   
 • v Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev nezakonitega zaposlovanja;
   
 • vam je v Sloveniji priznana pravica do mednarodne zaščite, vaši družinski člani pa v naši državi prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine;
   
 • vam je v Sloveniji priznan status osebe z začasno zaščito (kar dokazujete z ustrezno izkaznico);
   
 • je vaša istovetnost nesporno ugotovljena in imate v Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, in sicer po treh mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, če vam v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati vam (izpolnjevanje navedenih pogojev dokazujete s potrdilom ministrstva za notranje zadeve).

Ne prezrite!

Navedene skupine tujcev imate pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela tudi v času, ko pri nas prebivate na podlagi potrdila o pravočasno predloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali statusa.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE