Skoči do osrednje vsebine

Denarno nadomestilo za tuje delavce

Tuji državljani uveljavljate pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost v skladu s sporazumom o socialnem zavarovanju med Slovenijo in vašo državo. Kadar takšen sporazum z vašo državo ni sklenjen, pravico uveljavljate pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. 

Uveljavljanje pravice na podlagi sklenjenega sporazuma

Pravico do denarnega nadomestila uveljavljate pri slovenskem zavodu za zaposlovanje na podlagi sporazuma o socialnem zavarovanju med Slovenijo in vašo državo.
 

Sporazumi z Bosno in Hercegovino, Srbijo in Severno Makedonijo

 • Določajo, da se denarno nadomestilo za brezposelnost ne izplačuje v drugo državo pogodbenico.
   
 • Denarno nadomestilo se izplačuje, če imate v Sloveniji stalno ali začasno dovoljenje za prebivanje in ste prijavljeni pri slovenskem zavodu za zaposlovanje kot brezposelni.

Več o prijavi v evidenco brezposelnih ...
 

Mlajši od 30 let

 • Državljani Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije, mlajši od 30 let, ste upravičeni do denarnega nadomestila, če ste bili zavarovani za brezposelnost najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih.
   
 • Pri tem morate izpolnjevati tudi vse navedene pogoje glede bivanja in prijave (stalno ali začasno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, prijava v evidenco brezposelnih pri slovenskem zavodu za zaposlovanje).

Več o prijavi v evidenco brezposelnih ...

Upravičenost do denarnega nadomestila za državljane posameznih držav

Državljani Bosne in Hercegovine (BiH) ste upravičeni do denarnega nadomestila, kadar:

 • izpolnjujete vse navedene pogoje glede bivanja in prijave (stalno ali začasno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, prijava v evidenco brezposelnih pri slovenskem zavodu za zaposlovanje) ter
   
 • ste zavarovani za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih pred začetkom brezposelnosti.

Pri tem se za seštevanje zavarovalnih dob upošteva Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino.

Slednji določa, da se zavarovalna doba, dopolnjena z obveznim zavarovanjem po zakonodaji ene države pogodbenice, v potrebni meri upošteva pri uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila po zakonodaji druge druge pogodbenice, če je bil brezposelni v državi pogodbenici, v kateri uveljavlja nadomestilo, v zadnjih 18 mesecih zavarovan najmanj 9 mesecev. 
 

Državljani Srbije ste upravičeni do denarnega nadomestila, kadar:

 • izpolnjujete vse navedene pogoje glede bivanja in prijave (stalno ali začasno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, prijava v evidenco brezposelnih pri slovenskem zavodu za zaposlovanje) ter
   
 • ste zavarovani za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih pred začetkom brezposelnosti.

Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in Srbijo določa, da se zavarovalna doba, dopolnjena z obveznim zavarovanjem po zakonodaji ene države pogodbenice, v potrebni meri upošteva pri uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila po zakonodaji druge države pogodbenice, če brezposelni v državi pogodbenici, v kateri uveljavlja nadomestilo, izpolnjuje pogoje v skladu s predpisi te države.

Več o pogojih za denarno nadomestilo
 

Državljani Severne Makedonije ste upravičeni do denarnega nadomestila, kadar:

 • izpolnjujete vse navedene pogoje glede bivanja in prijave (stalno ali začasno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, prijava v evidenco brezposelnih pri slovenskem zavodu za zaposlovanje) ter
   
 • ste zavarovani za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih pred začetkom brezposelnosti.

Pri tem se za seštevanje zavarovalnih dob upošteva Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in Severno Makedonijo.

Slednji določa, da se zavarovalna doba, dopolnjena z obveznim zavarovanjem po zakonodaji ene države pogodbenice, v potrebni meri upošteva pri uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila po zakonodaji druge druge pogodbenice, če je bil brezposelni v državi pogodbenici, v kateri uveljavlja nadomestilo, v zadnjih 12 mesecih zavarovan najmanj 9 mesecev. 
 

Državljani Črne gore ste upravičeni do denarnega nadomestila, kadar:

 • izpolnjujete vse navedene pogoje glede bivanja in prijave (stalno ali začasno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, prijava v evidenco brezposelnih pri slovenskem zavodu za zaposlovanje) ter
   
 • ste zavarovani za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih pred začetkom brezposelnosti.

Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in Črno goro, ki določa, da se zavarovalna doba, dopolnjena z obveznim zavarovanjem po zakonodaji ene države pogodbenice, v potrebni meri upošteva pri uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila po zakonodaji druge države pogodbenice, če brezposelni v državi pogodbenici, v kateri uveljavlja nadomestilo, izpolnjuje pogoje v skladu s predpisi te države.

Več o pogojih za denarno nadomestilo
 

Uveljavljanje pravice brez sklenjenega sporazuma

Kadar ni sklenjenega sporazuma o socialnem zavarovanju med Slovenijo in vašo državo, pri uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila za vas veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane. 

To pomeni, da:

 • imate stalno ali začasno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji,
   
 • ste prijavljeni pri slovenskem zavodu za zaposlovanje kot brezposelni,
   
 • ste bili pred začetkom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost v Sloveniji najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
   
 • ste mlajši od 30 let in ste bili pred začetkom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost v Sloveniji najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
   
 • imate plačane prispevke za zavarovanje za brezposelnost,
   
 • vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter
   
 • izpolnjujete druge, z zakonom določene pogoje.

Dodatne informacije o pogojih in rokih

Prijava v evidenco brezposelnih

Denarno nadomestilo

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE