Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev programov

Programi izobraževanja, usposabljanja in spodbujanja zaposlovanja vas lahko pripeljejo do novih zaposlitvenih priložnosti. Ne zamudite jih.

Izobraževanje in usposabljanje

Programi vam pomagajo do izobrazbe, znanja in veščin za opravljanje poklicev, ki jih iščejo delodajalci. Pridobite praktične izkušnje, preizkusite ali usposobite se za konkretno delo. Odprite si nove zaposlitvene možnosti. 

Spoznajte različne vrste programov izobraževanja in usposabljanja

Različni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja vam omogočajo pridobitev ali nadgraditev znanj in veščin za opravljanje poklicev ali poklicnih nalog, po katerih povprašujejo delodajalci.

Izobraževanje in usposabljanje izvajajo izobraževalne organizacije iz registra izvajalcev, h katerim vas napotimo in financiramo stroške programa. Za vašo dejansko udeležbo vam mesečno za pretekli mesec izplačamo dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost.

Lokalni programi neformalnega izobraževanja
 

V programih preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) lahko preverite in potrdite svojo usposobljenost za opravljanje poklica ali poklicnih nalog, ki so pri delodajalcih med najbolj iskanimi.

Po uspešno opravljenem preverjanju in potrjevanju pridobite javno veljavno potrdilo (certifikat), s katerim se lahko izkažete pri delodajalcih in si odprete vrata do zaposlitve.

Za vse to vam ni treba nazaj v redno šolo, stroške udeležbe pa vam povrnemo na podlagi predloženih dokazil.

Aktualni program za pridobitev NPK
 

S takšnim usposabljanjem se lahko preizkusite in usposobite za konkretno delovno mesto.

Tako se vključite v delovno okolje ter si s pridobljenimi praktičnimi znanji, spretnostmi in izkušnjami izboljšate možnosti za zaposlitev.

Za dejansko udeležbo vam mesečno za pretekli mesec povrnemo dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost.

Aktualni programi praktičnega usposabljanja
 

S tem programom vam omogočamo javnoveljavno izobraževanje za odrasle.

Namen je, da:

  • pridobite osnovnošolsko izobrazbo oziroma dokončate osnovno šolo ali pa
  • dokončate nižje poklicno oziroma srednješolsko izobraževanje.

Programe izvajajo izobraževalne organizacije (šole) iz razvida ministrstva za izobraževanje.

Za dejansko udeležbo vam mesečno za pretekli mesec povrnemo dodatek za prevoz in dodatek za izobraževanje.

Aktualni program formalnega izobraževanja  
 

Niste dokončali srednje šole in niste v službi? Če ste starejši od 15 let in mlajši od 29 let, ne spreglejte programa PUM-O Plus. Tam se vedno dogaja! Preizkusite kaj novega, naučite se kaj zanimivega.

To je vaša vstopnica, da se vrnete v šolo ali poiščete zaposlitev. PUM-O Plus vam omogoča tudi vključitev v druge programe, ki vam pomagajo do zaposlitve. 

Za dejansko udeležbo v programu mesečno za pretekli mesec prejmete dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz

Aktualni program PUM-O Plus   
 

Vključitev

Programi izobraževanja in usposabljanja so namenjeni prijavljenim v naših evidencah: brezposelnim in tistim iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena.

O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem.

Poiščite aktualne programe ...

Poglejte video v slovenskem znakovnem jeziku za osnovne informacije o vrstah programov

Na vrh

Spodbujanje zaposlovanja

Programi vam omogočajo zaposlitev z našo finančno pomočjo, ki jo izplačamo delodajalcu. Tako si zagotovite redno delovno razmerje in višjo socialno varnost. Vključite se v delovno okolje, pridobite dodatna znanja, veščine in delovne izkušnje. S tem pa si izboljšate zaposlitvene možnosti.

Spoznajte različne vrste programov, ki so usmerjeni v spodbujanje zaposlovanja

Programi so namenjeni skupinam brezposelnih, ki težje najdete zaposlitev oziroma se pri tem soočate z različnimi ovirami, kot so dolgotrajna brezposelnost, pomanjkanje delovnih izkušenj, zdravstvene težave, invalidnost, nizka izobrazba in podobno.

Delodajalce izberemo na javnem povabilu in jim po vaši zaposlitvi za določen ali nedoločen čas izplačamo spodbudo (subvencijo) glede na izvajanje posameznega programa.

Aktualni programi spodbud za zaposlovanje  
 

Programi so namenjeni dolgotrajno brezposelnim, ki ste prijavljeni v naši evidenci brezposelnih neprekinjeno najmanj eno leto in ustrezate ciljnim skupinam za vključitev.

Javna dela vam omogočajo enoletno zaposlitev na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

Programe javnih del izvajajo neprofitni delodajalci, ki jih izberemo na javnem povabilu in jim sofinanciramo stroške vaše zaposlitve.

Aktualni programi javnih del
 

Za zaposlitev nekaterih skupin brezposelnih, ki se težje zaposlite ali se pri tem soočate z določenimi ovirami, lahko delodajalci uveljavljajo davčne olajšave, oprostitev plačila prispevkov ali povračilo plačanih prispevkov delodajalca. 

Mlajši in starejši brezposelni, mlade mame, iskalci prve zaposlitve, invalidi in brezposelni, ki se želite zaposliti v poklicih, za katere na trgu dela primanjkuje kandidatov, si tako lahko izboljšate zaposlitvene možnosti. 

Aktualne olajšave, povračila in oprostitve prispevkov
 

Vključitev

Programi spodbujanja zaposlovanja so namenjeni prijavljenim v naših evidencah: predvsem tistim brezposelnim, ki težje najdete zaposlitev zaradi različnih ovir, s katerimi se pri tem soočate. 

O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem.

Poiščite aktualne programe ...

Poglejte video v slovenskem znakovnem jeziku za osnovne informacije o vrstah programov

Na vrh

Izberite aktualen program

Dodatne informacije o programih

Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE