Skoči do osrednje vsebine

Znanje slovenskega jezika

Tujci iz tretjih držav, ki ste prijavljeni v evidenci brezposelnih pri slovenskem Zavodu, morate v enem letu po prijavi obvezno opraviti izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni (A1). Pridobljeno potrdilo o znanju je javno veljavna listina.

Vključitev v tečaj slovenščine in opravljanje izpita

Brezplačna udeležba v programu

 • Omogočamo vam brezplačno udeležbo v programu, ki zajema tečaj slovenščine in enkratno opravljanje izpita na vstopni ravni (A1).
   

Kaj pridobite?

 • Znanje slovenščine, ki je bistveno za vašo vključitev na trg dela v Sloveniji.
   
 • Izboljšane jezikovne spretnosti za uspešnejšo prijavo na delovna mesta, boljšo komunikacijo v vsakdanjem življenju in splošno sodelovanje v družbi.
   
 • Potrdilo o znanju slovenščine na vstopni ravni (A1) – to je javno veljavna listina, ki jo lahko uporabite za uradne in osebne namene.

Prejemniki denarnega nadomestila

 • V evidenco brezposelnih se lahko prijavite za čas prejemanja nadomestila.
   
 • Če izpita nimate opravljenega, po preteku prejemanja denarnega nadomestila ne boste več izpolnjevali pogoja za nadaljnje vodenje v evidenci brezposelnih.

Kdo mora opraviti izpit?

Državljani tretjih držav, ki ste prijavljeni v evidenci brezposelnih pri slovenskem Zavodu

Izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na vstopni ravni (A1) ste dolžni pozitivno opraviti v 1 letu od prijave v evidenco brezposelnih.

Državljani EU

Za vas opravljanje izpita ni pogoj za vodenje v evidenci brezposelnih, vendar pridobitev certifikata pomeni, da aktivno iščete zaposlitev.

Komu ni potrebno opraviti izpita na vstopni ravni?

 • Državljanom tretjih držav, ki imate opravljen izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2 ali več).
   
 • Državljanom tretjih držav, ki ste v Sloveniji pridobili katerokoli stopnjo formalne izobrazbe.

Uradno potrdilo o opravljeni obveznosti posredujete svojemu osebnemu svetovalcu.

Kako se vključite v program?

Oglasite se pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni.

Izpit in izpitni roki

Informacije o razpisanih izpitnih rokih (kot tudi vzorčni izpit) so objavljeni na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik: https://centerslo.si/.

Nekateri izvajalci izpita imajo na voljo Središča za samostojno učenje (SSV), kjer zagotavljajo svetovanje in pripravo na izpit.

V središče vas bo napotil vaš osebni svetovalec z zavoda za zaposlovanje.

Poiščite središče za samostojno učenje v svojem lokalnem okolju: https://portalssu.acs.si/.

Drugi programi brezplačnega učenja slovenskega jezika

Poleg jezikovnih tečajev, v katere se lahko vključite preko zavoda za zaposlovanje, obstajajo tudi drugi tečaji slovenskega jezika.

Preverite na najbližji upravni enoti, ali ste upravičeni do vključitve v program Začetna integracija priseljencev (ZIP) v obsegu do 180 ur, ki je namenjen državljanom tretjih držav.  

Poglejte več informacij o tečaju
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE