Skoči do osrednje vsebine

Enotno dovoljenje

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo omogoča tujcem iz tretjih držav vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Tretje države niso države članice Evropske unije, niso Norveška, Islandija ali Lihtenštajn. Ravno tako Švica ne sodi k tretjim državam. 

Prvi korak za zaposlitev v Sloveniji

Če se želite zaposliti v Sloveniji, je prvi korak, da poiščete delodajalca. 

Izpis prostih delovnih mest si lahko prilagodite glede na raven svoje izobrazbe, poklic in krajevno območje, kjer bi se želeli zaposliti.

Ko najdete delodajalca, ki vas je pripravljen zaposliti, lahko oddate vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. 
 

Poglejte objave prostih delovnih mest ...

Oddaja vloge za enotno dovoljenje

Vlogo za enotno dovoljenje oddate:

  • na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi ali
  • na upravni enoti v Sloveniji.

Seznam upravnih enot ...

 

Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

Postopek za enotno dovoljenje vodi upravna enota.

Na zavodu za zaposlovanje v tem postopku izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja. Postopek izdaje soglasja se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote. 

Zakonski pogoji za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju

Soglasje k enotnemu dovoljenju lahko izdamo za:

  • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
  • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
  • modro karto EU,
  • napotene delavce,
  • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
  • individualne storitve tujcev,
  • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  • sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Preverite zakonske pogoje za posamezno vrsto soglasja. Oglejte si zloženko!

Zaposlovanje tujcev v Sloveniji

Enotno dovoljenje za samozaposlitev

Za izdajo enotnega dovoljenja za samozaposlitev tujca ne potrebujete soglasja.

Tujci se lahko samozaposlite po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ni potreben, če ste vpisani v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost. 

Izdaja in podaljšanje enotnega dovoljenja

Na podlagi enotnega dovoljenja lahko domači ali tuji delodajalec skleneta s tujcem pogodbo o zaposlitvi ali delu v Sloveniji. Če ima tujec sklenjeno samo pogodbo o zaposlitvi in nima enotnega dovoljenja, je taka pogodba nična in podvržena kazni inšpektorata za delo.

Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar ne dlje od 1 leta.

Enotno dovoljenje se po izteku veljavnosti lahko podaljša, če tujec ali delodajalec pravočasno zaprosita za podaljšanje dovoljenja in so zanj izpolnjeni zakonski pogoji. Dovoljenje se lahko podaljša za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar največ za 2 leti.

Enotno dovoljenje se lahko tudi odvzame in razveljavi, če delodajalec v predpisanem roku ne prijavi tujca v obvezna socialna zavarovanja.

Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca, se zaposli pri dveh ali več delodajalcih ali sklene novo pogodbo o delu.

Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali delodajalca, potem ko upravna enota po uradni dolžnosti pridobi soglasje našega zavoda za zaposlovanje. 
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE