Skoči do osrednje vsebine

Obrazci za iskalce zaposlitve

Obrazce lahko izpolnite in oddate elektronsko na portalu PoiščiDelo.si. Oddaja je možna tudi brez digitalnega potrdila. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Obrazce, ki niso na voljo na portalu, si lahko naložite in natisnete z našega spletišča. 


Objavljeni so obrazci v različnih jezikovnih verzijah.

Prijavite se pri uradu za delo, ki ga izberete sami, in sicer tako, da izpolnite vlogo za prijavo v evidenco brezposelnih. Več o prijavi v evidenco ...

Vlogo izpolnite in oddate elektronsko na portalu PoiščiDelo.si, lahko tudi brez digitalnega potrdila (s strežniškim podpisom, za katerega potrebujete e-naslov in mobilno številko). Kaj je strežniški podpis? Pred prvo uporabo portala se registrirate. Začnite postopek registracije ... 

Vlogo lahko oddate tudi po pošti ali osebno na uradu za delo, pri katerem se prijavljate v evidenco. Preverite naslov in uradne ure ... Obrazec si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, podpišete in oddate skupaj s prilogami. 

Vloga za prijavo – SL: slovenski jezik

Vloga za prijavo – IT: italijanski jezik

Vloga za prijavo – HU: madžarski jezik

Vloga za prijavo – EN: angleški jezik

Vloga za prijavo – UE: ukrajinski jezik

Sočasno s prijavo v evidenco brezposelnih lahko oddate tudi vlogo za uveljavljanje denarnega nadomestila. Več o denarnem nadomestilu ...
 

Prijavite se pri uradu za delo, ki ga izberete sami, in sicer tako, da izpolnite vlogo za prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve. Več o prijavi v evidenco ...

Vlogo izpolnite in oddate elektronsko na portalu PoiščiDelo.si, lahko tudi brez digitalnega potrdila (s strežniškim podpisom, za katerega potrebujete e-naslov in mobilno številko). Kaj je strežniški podpis? Pred prvo uporabo portala se registrirate. Začnite postopek registracije ... 

Vlogo lahko oddate tudi po pošti ali osebno na uradu za delo, pri katerem se prijavljate v evidenco. Preverite naslov in uradne ure ... Obrazec si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, podpišete in oddate skupaj s prilogami. 

Vloga za prijavo – SL: slovenski jezik

Vloga za prijavo – IT: italijanski jezik

Vloga za prijavo – HU: madžarski jezik

Vloga za prijavo – EN: angleški jezik

Vloga za prijavo – UE: ukrajinski jezik 
 

Vprašalnik Priprava na zaposlitveni načrt vam je v pomoč pri pripravi na svetovanje za zaposlitev, na katerega vas povabimo po prijavi v evidenco brezposelnih ali evidenco iskalcev zaposlitve. Več o svetovanju za zaposlitev ...

Vprašalnik za pripravo – SL: slovenski jezik

Vprašalnik za pripravo – IT: italijanski jezik

Vprašalnik za pripravo – HU: madžarski jezik

Vprašalnik za pripravo – UE: ukrajinski jezik
 

Denarno nadomestilo uveljavljate z vlogo, ki jo lahko izpolnite in oddate že ob prijavi v evidenco brezposelnih. Več o denarnem nadomestilu ...

Denarnega nadomestila ne morete uveljavljati brez prijave v evidenco brezposelnih. Več o prijavi v evidenco ...

Vlogo za denarno naromestilo izpolnite in oddate elektronsko na portalu PoiščiDelo.si, lahko tudi brez digitalnega potrdila (s strežniškim podpisom, za katerega potrebujete e-naslov in mobilno številko). Kaj je strežniški podpis? Pred prvo uporabo portala se registrirate. Začnite postopek registracije ...

Vlogo lahko oddate tudi po pošti ali osebno na uradu za delo, pri katerem ste prijavljeni ali se prijavljate v evidenco. Preverite naslov in uradne ure ... Obrazec si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, podpišete in oddate skupaj s prilogami.   

Vloga za nadomestilo – SL: slovenski jezik  

Vloga za nadomestilo – IT: italijanski jezik

Vloga za nadomestilo – HU: madžarski jezik

Vloga za nadomestilo – EN: angleški jezik
 


Uveljavitev preostalega dela neizkoriščene pravice

Vloga za uveljavitev preostalega dela neizkoriščene pravice do denarnega nadomestila

Vloga za preostali del – SL: slovenski jezik

Vloga za preostali del – IT: italijanski jezik

Vloga za preostali del – HU: madžarski jezik
 


Plačilo prispevkov do izpolnitve pogojev za upokojitev 

Vloga za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokojitev

Vloga za plačilo – SL: slovenski jezik

Vloga za plačilo – IT: italijanski jezik

Vloga za plačilo – HU: madžarski jezik
 

Upravičenci do denarnega nadomestila za brezposelnost, ki se zaposlite za polni delovni čas, lahko poleg plače prejmete še spodbudo za zaposlitev. Več o spodbudi za zaposlitev ...

Vlogo lahko oddate po pošti, elektronski pošti ali osebno na uradu za delo, pri katerem ste bili prijavljeni kot brezposelni. Preverite naslov in uradne ure ... Obrazec si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, podpišete in oddate skupaj s prilogami. 

Vloga za spodbudo – SL: slovenski jezik

Vloga za spodbudo – IT: italijanski jezik

Vloga za spodbudo – HU: madžarski jezik
 

Prijavljeni v evidenci brezposelnih si lahko povrnete potne in poštne stroške, ki nastanejo pri vašem aktivnem iskanju zaposlitve na ozemlju Slovenije. Več o povračilu stroškov ...

Obrazec predloga za izplačilo nadomestila stroškov si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, podpišete in oddate skupaj z dokazili. Predložite ga po pošti ali osebno na uradu za delo, pri katerem ste prijavljeni.

Obrazec predloga – SL: slovenski jezik

Obrazec predloga – IT: italijanski jezik

Obrazec predloga – HU: madžarski jezik
 

Svojo vključitev v program uposabljanja, izobraževanja ali zaposlovanja lahko tudi pisno predlagate. Preglejte aktualne programe ...

Obrazec predloga si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite in podpišete. Predložite ga svojemu osebnemu svetovalcu ali svetovalki osebno, po pošti ali elektronski pošti.

Po prejemu predloga ugotovimo smiselnost vaše vključitve v program.

Obrazec predloga – SL: slovenski jezik

Obrazec predloga – IT: italijanski jezik

Obrazec predloga – HU: madžarski jezik

Obrazec predloga – EN: angleški jezik
 

Iz naših evidenc se odjavite, kadar ne želite biti več prijavljeni ali kadar se zaposlite ali samozaposlite v tujini. Odjavite se tako, da izpolnite in podpišete obrazec za odjavo na zahtevo osebe. Pri odjavi iz evidence brezposelnih zaradi zaposlitve ali samozaposlitve v tujini priložite tudi dokazilo.

V nekaterih primerih vas iz evidence odjavimo samodejno in o tem pisno obvestimo, zato vaša odjava takrat ni potrebna. Več o odjavi iz evidence ...

Odjavo izpolnite in oddate elektronsko na portalu PoiščiDelo.si, lahko tudi brez digitalnega potrdila (s strežniškim podpisom, za katerega potrebujete e-naslov in mobilno številko). Kaj je strežniški podpis? Pred prvo uporabo portala se registrirate. Začnite postopek registracije ... 

Odjavo lahko oddate tudi po pošti ali osebno na uradu za delo, pri katerem ste prijavljeni v evidenco. Preverite naslov in uradne ure ... Obrazec si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, podpišete in oddate (skupaj s priloženim dokazilom, kadar je potrebno). 

Obrazec za odjavo – SL: slovenski jezik  

Obrazec za odjavo – IT: italijanski jezik

Obrazec za odjavo – HU: madžarski jezik
 

Prošnja za odlog ali obročno plačilo dolga

Obrazec prošnje si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite in podpišete.

Prošnjo skupaj z dokazili oddate osebno na uradu za delo, pri katerem ste prijavljeni. Preverite naslov in uradne ure ... 

Lahko jo oddate tudi:

  • po e-pošti v našo glavno pisarno: gpzrsz@ess.gov.si ali 
  • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Služba za finance in računovodstvo.

Obrazec prošnje – SL: slovenski jezik

Obrazec prošnje – IT: italijanski jezik

Obrazec prošnje – HU: madžarski jezik
 


Vloga za obročno vračilo prejetih sredstev interventne zakonodaje (Covid-19)

Obrazec vloge si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite in podpišete.

Vlogo skupaj z dokazili oddate:

  • po e-pošti v našo glavno pisarno: gpzrsz@ess.gov.si ali 
  • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Služba za finance in računovodstvo.

Obrazec vloge – SL: slovenski jezik
 

Potrditev obdobij zavarovanja in zaposlitve, dopolnjenih v Sloveniji

Vlogo za izdajo obrazca U1 si naložite z našega spletišča, jo natisnete, izpolnite in podpišete.

Vlogo skupaj s prilogo oddate po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.

Na podlagi tega na slovenskem zavodu za zaposlovanje izdamo Obrazec U1, s katerim potrjujemo obdobja zavarovanja oziroma zaposlitve, dopolnjena v Sloveniji.

Obrazec vloge za U1 – SL: slovenski jezik

Obrazec vloge za U1 – IT: italijanski jezik

Obrazec vloge za U1 – HU: madžarski jezik

Obrazec vloge za U1 – EN: angleški jezik
 


Potrditev obdobij zavarovanja in zaposlitve, dopolnjenih v drugi državi EU

Vlogo za izdajo obrazca U1 si naložite z našega spletišča, jo natisnete, izpolnite in podpišete.

Obrazec U1 izda pristojni nosilec za zaposlovanje v državi EU, na Norveškem, Islandiji, v Lihtenštajnu ali Švici, kjer ste bili zaposleni. S tem potrjuje obdobja zavarovanja oziroma zaposlitve, dopolnjena v tej državi.

Obrazec potrebujete za uveljavljanje denarnega nadomestila v Sloveniji, ko zahtevate upoštevanje obdobij zavarovanja oziroma zaposlitve, ki ste jih dopolnili v drugi državi EU, na Norveškem, Islandiji, v Lihtenštajnu ali Švici. 

Obrazec vloge za U1 – SL: slovenski jezik

Obrazec vloge za U1 – IT: italijanski jezik

Obrazec vloge za U1 – HU: madžarski jezik
 


Izvoz nadomestila za brezposelnost v drugo državo EU

Vlogo za izdajo obrazca U2 si naložite z našega spletišča, jo natisnete, izpolnite in podpišete. Najkasneje tri tedne pred načrtovanim datumom odhoda iz države jo predložite uradu za delo, kjer ste prijavljeni. Preverite naslov in uradne ure ...

Na podlagi tega na slovenskem zavodu za zaposlovanje izdamo Obrazec U2 za izvoz nadomestila za brezposelnost. Obrazec potrebujete, kadar ste upravičeni do nadomestila za brezposelnost v Sloveniji in greste v drugo državo članico EU, na Norveško, Islandijo, v Lihtenštajn ali Švico z namenom iskanja zaposlitve.

Obrazec vloge za U2 – SL: slovenski jezik

Obrazec vloge za U2 – IT: italijanski jezik

Obrazec vloge za U2 – HU: madžarski jezik
 

Vloga za upoštevanje delovne in zavarovalne dobe

Vlogo za upoštevanje delovne in zavarovalne dobe po sporazumu o socialnem zavarovanju si naložite z našega spletišča, jo natisnete, izpolnite in podpišete.

Skupaj s prilogami in dokazili jo oddate osebno na uradu za delo, pri katerem ste prijavljeni. Preverite naslov in uradne ure ... 

Lahko jo oddate tudi:

  • po e-pošti v našo glavno pisarno: gpzrsz@ess.gov.si ali 
  • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.

Vloga za dobe – SL: slovenski jezik

Vloga za dobe – IT: italijanski jezik

Vloga za dobe – HU: madžarski jezik
 


Izjava o dobah zaposlitve in zavarovanja za brezposelnost

Izjavo uporabite, kadar nimate delovne knjižice ali drugih dokazil o dobah zaposlitve in zavarovanja, dopolnjenih v drugi državi, s katero ima Slovenija sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju.

Izjavo o dobah si naložite z našega spletišča, jo natisnete, izpolnite, podpišete in priložite vlogi za upoštevanje delovne in zavarovalne dobe po sporazumu.

Izjava o dobah – SL: slovenski jezik

Izjava o dobah – IT: italijanski jezik

Izjava o dobah – HU: madžarski jezik
 

Informacije in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE