Skoči do osrednje vsebine

Preverjanje in potrjevanje NPK

Preverite in potrdite svojo usposobljenost za opravljanje poklicev ali poklicnih nalog, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih. Tako si izboljšate zaposlitvene možnosti, saj delodajalci za takšne poklice težje najdejo ustrezno usposobljene kandidate.

Nacionalne poklicne kvalifikacije dokazujejo pomen različnih načinov pridobivanja znanja. Ne le z izobraževanjem v šolah, tudi s priložnostnim delom v domačem okolju, s prostovoljnim, počitniškim ali študentskim delom, pri delodajalcih, s tečaji, seminarji in delavnicami, s hobiji in prostočasnimi dejavnostmi, z uporabo različnih medijev.

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je prava priložnost, da prepoznate, povežete in nadgradite vsa svoja znanja in spretnosti za posamezno poklicno področje.

Kdo se lahko vključi?

V preverjanje in potrjevanje usposobljenosti za poklic se lahko vključite:

 • prijavljeni brezposelni v naši evidenci ali
 • prijavljeni iskalci zaposlitve v naši evidenci, kadar je vaša zaposlitev ogrožena.

 

Kaj vam omogoča program?

Preverjanje in potrjevanje vaše usposobljenosti za opravljanje poklica ali poklicnih nalog.

Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje, pridobite:

 • javno veljavno potrdilo za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) ali
 • spričevalo za temeljno kvalifikacijo (TK).

S tem dokazujete svojo usposobljenost za opravljanje poklica ali poklicnih nalog.

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) ali temeljna kvalifikacija (TK) ne pomenita stopnje izobrazbe, zato vam ni treba nazaj v redno šolo.

 

Katere NPK lahko preverite in potrdite z našo pomočjo?

 • Priprava in strežba hrane: dietni kuhar, pomočnik kuharja, pomočnik natakarja, izdelovalec tradicionalnega kruha, peciva in testenin.
 • Komuniciranje in marketing: izdelovalec spletnih strani, oblikovalec spletnih strani.
 • Turizem: turistični informator, turistični animator.
 • Osebna nega in oskrba: maniker, maser, vizažist, socialni oskrbovalec na domu.
 • Posredniške storitve: posrednik za nepremičnine.
 • Skrb za naravo: gozdarski sekač, gozdni traktorist, zeliščar.
 • Upravljanje naprav: operater na CNC-stroju, operater pri prevozu nevarnega blaga.
 • Varovanje: varnostnik, varnostnik - čuvaj.
 • Kovinarstvo: TIG-varilec, MIG/MAG-varilec.
 • Vodenje: vodja projekta.

Katero TK lahko pridobite z našo pomočjo?

 • Temeljno kvalifikacijo potrebujete za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu.

Kako se vključite?

O možnosti vključitve v program se pogovorite z osebnim svetovalcem pri uradu za delo. Vključitev poteka po predpisanem postopku vključevanja v programe.

Izkaznica programa

 Kdo se lahko vključi?

Prijavljeni v naših evidencah: brezposelni ali iskalci zaposlitve, če je vaša zaposlitev ogrožena. 

Kaj pridobite?

Javno veljavno potrdilo za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) ali spričevalo za temeljno kvalifikacijo (TK). Tako dokazujete svojo usposobljenost za opravljanje poklica.

Kritje stroškov

Udeležencem po opravljenem preverjanju lahko povrnemo dodatek za prevoz in stroške zdravniškega pregleda. Stroške preverjanja in potrjevanja povrnemo, če z izvajalcem postopka ni možna sklenitev pogodbe. 

Zaposlitev blizu 75 %

Po zaključku programa se zaposli dobrih 7 od 10 udeležencev.
 

Odgovori na vprašanja o preverjanju in potrjevanju NPK/TK

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobite javno veljavno potrdilo (certifikat) o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

Tako dokažete svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog, s čimer se lahko izkažete pri delodajalcih.
 

Temeljna kvalifikacija (TK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.

TK potrebujete za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu.

Z našo pomočjo lahko pridobite javno veljavno spričevalo, ki dokazuje vašo usposobljenost za opravljanje poklica voznika v cestnem prometu. Spričevalo pridobite, če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, s čimer se lahko izkažete pri delodajalcih.
 

Na podlagi naše presoje, da je vaša vključitev v preverjanje in potrjevanje smiselna, z osebnim svetovalcem pripravita in podpišeta zaposlitveni načrt. Do začetka postopka preverjanja in potrjevanja z nami podpišete pogodbo o vključitvi v program. 

Preverjanje in potrjevanje NPK izvajajo posebne komisije, ki so vpisane v razvid pri Državnem izpitnem centru. K tem komisijam vas napotimo na preverjanje in potrjevanje NPK.

Preverjanje in potrjevanje TK izvajajo posebne komisije, ki imajo javna pooblastila za izvajanje takšnih postopkov. K tem komisijam vas napotimo na preverjanje in potrjevanje TK.

Po uspešno opravljenem preverjanju in potrjevanju pridobite:

 • javno veljavno potrdilo za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) ali
 • spričevalo za temeljno kvalifikacijo (TK).

S tem dokazujete svojo usposobljenost za opravljanje poklica.

Vse korake za pridobitev potrdila si oglejte v brošuri: 
NPK in nove zaposlitvene priložnosti​​​​​​​. 
 

Po opravljenem preverjanju vam na podlagi predloženih dokazil lahko povrnemo:

 • Dodatek za prevoz – potne stroške za vašo udeležbo na preverjanju in potrjevanju (0,21 EUR oziroma 0,23 EUR od 1.2.2023, za vsak kilometer od kraja bivanja do kraja preverjanja in nazaj, pri enosmerni razdalji med krajema najmanj 1 km). 
 • Stroške zdravniškega pregleda, ki ga opravite pred preverjanjem in potrjevanjem NPK ali TK.
 • Stroške preverjanja in potrjevanja NPK ali TK, ki ga opravite. Slednje vam povrnemo, če z izvajalcem preverjanja in potrjevanja ni možno skleniti pogodbe za stroške postopka.

Več informacij o sistemu preverjanja in potrjevanja

Najbolj iskani poklici

Seznanite se s poklici, po katerih delodajalci največ povprašujejo, pa zanje težje najdejo ustrezne kandidate.

Na voljo so vam podatki za različne dele Slovenije. 

Napovednik zaposlovanja

Poklicni barometer

Opisi poklicev

Poglejte, katera znanja, veščine, izkušnje in sposobnosti potrebujete za opravljanje poklicev, ki vas zanimajo.

Kakšne zaposlitvene možnosti vam ponujajo?
 

Poiščite želeni poklic ...

Preglejte več programov ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE