Skoči do osrednje vsebine

Javna dela za pomoč po poplavah

Namenjena so brezposelnim, ki ste prijavljeni v naši evidenci. Omogočajo vam zaposlitev na področju odpravljanja posledic poplav in plazov, ki so prizadeli Slovenijo v avgustu 2023.

Programe izvajajo neprofitni delodajalci.

Kdo se lahko vključi?

A. V javna dela se lahko za čas izvajanja del pri izbranem izvajalcu (za največ 1 leto) vključite vsi brezposelni, prijavljeni v naši evidenci.

B. Po izteku 1-letne vključitve se lahko v isti program javnih del ponovno vključite (vendar največ do izteka izvajanja programa do 31.12.2024), če ste ob vključitvi:

 • starejši od 58 let ali
 • imate lastnosti invalidne osebe. 

Kako se vključite?

O možnosti vključitve v javna dela se pogovorite z osebnim svetovalcem pri uradu za delo. Vključitev poteka po predpisanem postopku vključevanja v programe.

Izkaznica programa

Kdo se lahko vključi?

Brezposelni, prijavljeni v naši evidenci. 

Kaj pridobite?

Zaposlitev, redno mesečno plačo in višjo socialno varnost. Spodbudo in podporo mentorja. Nova znanja in delovne izkušnje, ki pripomorejo k boljšim zaposlitvenim možnostim. 

Kritje stroškov

Udeleženci javnih del prejmete redno mesečno plačo, povračilo stroškov prehrane med delom in potnih stroškov, regres za letni dopust. Izvajalcem javnih del financiramo stroške zaposlitve udeležencev v programih. 

Odgovori na vprašanja o javnih delih

 • Zaposlitev in višjo socialno varnost.
 • Nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.
 • Vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže.
   

 • Plačo, povrnjene stroške prehrane med delom in potne stroške.
 • Letni dopust in regres za letni dopust.
 • Spodbudo in podporo mentorja, usposabljanje za opravljanje dela.

Udeleženci programov ste po pogodbi o zaposlitvi za opravljanje javnega dela (glede na raven izobrazbe oziroma usposobljenosti) upravičeni do plače v višini:

 • 100 % minimalne plače – od I. do V. ravni,
 • 110 % minimalne plače – za VI. raven, 
 • 120 % minimalne plače − za VII. raven.
   

1. Na podlagi predloga za vključitev in presoje Zavoda, da je vaša vključitev v javna dela smiselna, z osebnim svetovalcem pripravita in podpišeta zaposlitveni načrt. 

2. Seznanimo vas z delom, ki je predvideno v programu javnih del, z vašimi pravicami in obveznostmi.

3. Napotimo vas k izvajalcu javnega dela, ki izbere ustreznega kandidata in ga usmeri na predhodni zdravniški pregled. 

4. Z izbranim kandidatom, ki je opravil zdravniški pregled, podpišemo pogodbo o vključitvi v program.

5. Z izvajalcem javnega dela mora izbrani kandidat skleniti pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del. Z dnem sklenitve te pogodbe lahko začnete opravljati javna dela.

6. Programe javnih del izvajajo neprofitni delodajalci, ki smo jih izbrali na podlagi javnega povabila. Tem izvajalcem financiramo stroške vaše zaposlitve v javnih delih.

7. Izvajalci javnih del morajo spoštovati predpise o delovnih razmerjih s posebnostmi, ki so določene za javna dela.

8. Višina plače udeležencev javnih del za pomoč po poplavah je določena z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in plazov iz avgusta 2023 (34. člen). Odvisna je od zahtevnosti del, ki jih je izvajalec predvidel v ponudbi na javno povabilo za izbor programov. 

9. Vaš delovni čas je praviloma 40 ur na teden, 5 dni v tednu (razen udeležencev, vključenih v javna dela v skladu z odločbo o pristojnega organa). Nadurnega dela vam izvajalec ne sme naložiti.
 

Dodatne informacije o programu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!

Preglejte več programov ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE