Skoči do osrednje vsebine

Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev

Ste mlajši od 26 let? Ali pa mama, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti? Delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, lahko uveljavljajo delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vračilo uveljavljajo za prvi dve leti vaše zaposlitve na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Kdo in za koga lahko uveljavlja vračilo?

Delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, lahko uveljavljajo vračilo prispevkov za:

 • mlade, ki še niste dopolnili 26. leta starosti, ali
 • mame, ki skrbite za otroka do 3. leta starosti.

Zaposlitev pri istem delodajalcu morate ohraniti najmanj 2 leti brez prekinitve. Pred tem niste smeli biti zaposleni za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.

Kolikšno je vračilo prispevkov?

Delno vračilo plačanih prispevkov znaša:

 • 50 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 1. leto vaše zaposlitve,
   
 • 30 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 2. leto vaše zaposlitve.

Odgovori na vprašanja o vračilu prispevkov

 • Zaposleni v delovnem razmerju v Sloveniji.
   
 • Izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, sodne ali izvršilne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če za to prejemajo plačo.
   
 • Zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, kamor so bili poslani (če mednarodna pogodba ne določa drugače).
   
 • Zaposleni, ki so v Sloveniji v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih (če poseben predpis ali mednarodna pogodba ne določa drugače).
   

Na podlagi vloge, ki jo predložijo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ-u).

Vlogo predložijo za nazaj. Oddati jo morajo v 3 mesecih potem, ko se je izteklo drugo leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z vami za nedoločen čas. 
 

Kadar so za vašo zaposlitev že uveljavili vračilo prispevkov ali enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov s področja:

 • zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov,
 • urejanja trga dela (že dodeljena subvencija za vašo zaposlitev),
 • razvojne podpore Pomurski regiji,
 • popotresne obnove objektov in spodbujanja razvoja v Posočju,
 • spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ipd.
   

Več informacij o vračilu prispevkov

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – ZPIZ

(04) 280 95 93

(04) 280 95 54

www.zpiz.si

Pravne podlage

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev (Uradni list RS, 55/2013 in 47/2017, neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

Preglejte več programov ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE